מחקר

בתחום מדעי המחשב נערכים מחקרים הן בתחומים התאורטיים והן בתחומים המעשיים.

תאוריה ואלגוריתמים: אלגוריתמי קירוב, אלגוריתמים אקראיים, אופטימיזציה קומבינטורית, קריפטוגרפיה, מרחבים מטריים, גאומטריה חישובית, תורת האינפורמציה, תורת הקודים, אלגוריתמים מקוונים, גרפים אקראיים.

מערכות מחשב ורשתות: מערכות הפעלה, ארכיטקטורת מחשבים, תקשורת מחשבים, מבנה ודינמיקה של רשתות מורכבות, אבטחת מחשבים. 

הנדסת תוכנה ושפות תכנות: הנדסת תוכנה מונחית-הבטים (AOP), תכנות מונחה-עצמים (OOP), תוכנה מבוססת-רכיבים, ניהול תהליך הנדסת התוכנה, שפות תכנות מונחות-הבטים מכוונות תחום.

עיבוד נתונים ומידע: בסיסי נתונים, כריית מידע, דחיסת מידע, עיבוד תמונה, עיבוד אותות, ביולוגיה חישובית, ביואינפורמטיקה. 


מחקר בהוראת מדעי המחשב: יעילות, אי-דטרמיניזם, רדוקציות ומושגים נוספים במדעי המחשב - למידה, שיטות הוראה, תפיסות חלופיות; פיתוח אסטרטגיות להוראת נושאים מאתגרים במדעי המחשב; נושאי מגדר והוראה מרחוק במדעי המחשב.

אפליקציות של מדעי המחשב: למידה חישובית, ראייה ממוחשבת, גרפיקה ממוחשבת.

ד"ר אורן ברכאן
המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב

barkan@openu.ac.il  |  09-7781251

תחום: Exact Sciences
        תת-תחום: Computer Science , Exact sciences

מילות מפתח: מדעי המחשב

ד"ר אלה צור
המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב

ela@openu.ac.il  |  09-7781264

תחום: Exact Sciences
        תת-תחום: Computer Science

מילות מפתח: הוראת מדעי המחשב, תכניות לימודים במדעי המחשב, תפיסות שגויות במדעי המחשב

פרופ' אלישי עזרא צור
המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב

elishaiz@openu.ac.il  |  09-7781291

תחום: Exact Sciences
        תת-תחום: Computer Science

מילות מפתח: מדעי המוח, למידת מכונה, מנשקי מוח-מכונה, הנדסה נוירונאלית, רובוטיקה, רובוטיקה שיתופית, רובוטיקה שיקומית

פרופ' דוד לורנץ
המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב

lorenz@openu.ac.il  |  09-7781257

תחום: Exact Sciences
        תת-תחום: Computer Science

מילות מפתח: Object oriented programming