שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ג2024, א2025, ב2025, ג2025

 נושא: מתמטיקה

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ג2024, א2025, ב2025, ג2025

 נושא: מתמטיקה

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ב2025

 נושא: מדעי המחשב, מתמטיקה

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: מדעי המחשב, מתמטיקה

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ג2024, א2025, ב2025, ג2025

 נושא: מתמטיקה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2024, א2025, ב2025

 נושא: מתמטיקה

 פעיל בסמסטרים: ג2024, ג2025

 נושא: מתמטיקה

 קיימות דרישות קדם