שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2025, ב2025, ג2025, א2026, ב2026, ג2026

 נושא: מתמטיקה

 פעיל בסמסטרים: א2025, ב2025, ג2025, א2026, ב2026, ג2026

 נושא: מתמטיקה

 פעיל בסמסטרים: ב2025, ב2026

 נושא: מדעי המחשב, מתמטיקה

 פעיל בסמסטרים: א2026

 נושא: מדעי המחשב, מתמטיקה

 פעיל בסמסטרים: א2025, ב2025, ג2025, א2026, ב2026, ג2026

 נושא: מתמטיקה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2025, ב2025, א2026, ב2026

 נושא: מתמטיקה

 פעיל בסמסטרים: ג2025, ג2026

 נושא: מתמטיקה

 קיימות דרישות קדם