שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: מתמטיקה

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: מתמטיקה

 פעיל בסמסטרים: ג2020, ג2021

 נושא: מתמטיקה, מדעי המחשב

 פעיל בסמסטרים: א2020

 נושא: מדעי המחשב, מתמטיקה

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021, א2022

 נושא: מתמטיקה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: מתמטיקה

 פעיל בסמסטרים: א2020, א2021

 נושא: מתמטיקה

 קיימות דרישות קדם