שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: מתמטיקה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: מתמטיקה

 פעיל בסמסטרים: ג2021, ג2022

 נושא: מתמטיקה, מדעי המחשב

 פעיל בסמסטרים: א2022

 נושא: מדעי המחשב, מתמטיקה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: מתמטיקה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: מתמטיקה

 פעיל בסמסטרים: א2022

 נושא: מתמטיקה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ג2021, א2022, ג2022

 נושא: מתמטיקה