בדף זה תוכלו להתרשם ממגוון הקורסים המוצעים בתחום מדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה, על פי סדר ה-א"ב. ניתן לסנן את הקורסים לפי רמת הקורסים ולפי הסמסטר שבו הם מוצעים.

לנוחות הסטודנטים, ניתן גם לצפות ברשימת מרכזי ההוראה לפי קורס.

 שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: מדעי המחשב

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: מדעי המחשב

 פעיל בסמסטרים: ג2021, ג2022

 נושא: מתמטיקה, מדעי המחשב

 פעיל בסמסטרים: א2022

 נושא: מדעי המחשב, מתמטיקה

 פעיל בסמסטרים: ג2021, א2022, ג2022

 נושא: מדעי המחשב

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: מדעי המחשב, הנדסת תוכנה

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ב2022

 נושא: מדעי המחשב

 פעיל בסמסטרים: א2022

 נושא: מדעי המחשב