שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2024, א2025

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ב2025

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, ג2024, א2025, ב2025

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 פעיל בסמסטרים: א2024, ג2024, א2025, ג2025

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2024, ג2024, א2025, ג2025

 נושא: היסטוריה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, א2025, ב2025

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תקשורת

 פעיל בסמסטרים: א2024, ג2024, א2025, ג2025

 נושא: היסטוריה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ב2025

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 פעיל בסמסטרים: ג2024, ג2025

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, היסטוריה

 פעיל בסמסטרים: א2024, א2025

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, תקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה