שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2025, א2026

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 פעיל בסמסטרים: ב2025, ב2026

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2025, ב2025, א2026, ב2026, ג2026

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 פעיל בסמסטרים: א2025, ג2025, א2026, ג2026

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2025, ג2025, א2026, ג2026

 נושא: היסטוריה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2025, ב2025, א2026, ב2026

 נושא: תקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 פעיל בסמסטרים: א2025, ג2025, א2026, ג2026

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, היסטוריה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 פעיל בסמסטרים: ב2025, ב2026

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 פעיל בסמסטרים: ג2025, ג2026

 נושא: היסטוריה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 פעיל בסמסטרים: א2025, א2026

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, תקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה