במשק מודרני נדרש ניהול מקצועי על ידי אנשים שהוכשרו לכך במיוחד. במקביל לדרישות הקיימות לגבי אמצעי ייצור מודרניים וטכנולוגיה מתקדמת, דרושים אנשי ניהול בעלי הכשרה ממוקדת בפונקציות הניהוליות השונות, כגון מימון, כספים וחשבונאות. ניכרת מגמה של ביקוש הולך וגובר לרואי חשבון לתפקידי מפתח בתחומי כספים ובקרה במשק הפרטי והציבורי.
 
התחום המוכר ביותר בין תחומי הפעילות של רואה החשבון הוא ביקורת החשבונות, שבה מחויבת כל חברה על־פי החוק. רואה החשבון בודק ומחווה דעתו על הדוחות הכספיים ב"דוח המבקרים", המעיד כי הדוחות הכספיים המוגשים אכן מתאימים לכללים חשבונאיים מקובלים. בעיסוקו בתחום זה רואה־חשבון הוא עצמאי ובלתי תלוי.
 
בנוסף על שירותי ביקורת החשבונות, מעניק רואה החשבון שירותים נלווים, כגון: ייעוץ לחברה בנושאי כספים, ייצוג החברה בפני שלטונות המס, ייעוץ בנושאי מחשוב ועוד. בנוסף, יכול רואה החשבון, שהוכשר בידע מקיף בנושאי מיסוי, ניהול, כלכלה ומשפט, לשמש בפונקציות ניהוליות בחברות ובארגונים. רואי חשבון רבים בוחרים במסלול זה ומשמשים בתפקידי ניהול ומטה בפירמות עסקיות, או בארגונים ציבוריים. רואי־החשבון משמשים בתפקידים של ניהול פיננסי, ניהול כספים, גזברות, בנקאות, ייעוץ להשקעות בניירות־ערך בשוק ההון, חשבות או כל פונקציה ניהולית אחרת (מנכ"לים רבים הינם רואי חשבון בהכשרתם).
 
גם במשק הציבורי קיים ביקוש רחב לרואי חשבון, או לחשבונאים, בתפקידים רבים ומגוונים, כגון ניהול תקציבים, ביקורת פנימית של הארגון, ניהול מחלקות גזברות וכספים של מוסדות וגופים ציבוריים ועוד. כמו כן, רואי־חשבון רבים מכהנים כדירקטורים במועצות מנהלים של חברות ציבוריות. 
 

זרקור על התמחות

מפגש עם סטודנטים במשרד רו"ח פאהן קנה לקראת התמחות

מפגש עם סטודנטים במשרד רו"ח פאהן קנה לקראת התמחות