שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ב2021

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ב2021

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2020, א2021, ב2021

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 פעיל בסמסטרים: ג2020, א2021, ג2021

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ג2020, א2021, ג2021

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, היסטוריה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2020

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2020

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קיימות דרישות קדם