שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, ב2022

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: היסטוריה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, ב2022

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 פעיל בסמסטרים: ג2021, א2022, ג2022

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ג2021, א2022, ג2022

 נושא: היסטוריה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ג2021, א2022, ג2022

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים