שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ב2021

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ב2021

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, תקשורת

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 פעיל בסמסטרים: א2020, ג2020, א2021, ג2021

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2020, ג2020, א2021, ג2021

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, היסטוריה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ב2021

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2020, ג2020, א2021, ג2021

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים