לימודי תואר ראשון

  תואר ראשון בהיסטוריה (חד-חוגי)
  תואר ראשון בהיסטוריה במסלול היסטוריה של עם ישראל
  תואר ראשון בהיסטוריה עם לימודי חטיבה

חטיבות לשילוב:

 •  פילוסופיה
 •  לימודי ישראל
 •  מדעי היהדות
 •  כלכלה
 •  ניהול
 •  מדע המדינה
 •  סוציולוגיה
 •  פסיכולוגיה
 •  מתמטיקה
 •  מדעי הטבע
 •  כימיה
 •  גיאולוגיה
 •  מדעי כדור הארץ
 •  חינוך מיוחד
 •  הוראה
 •  משפט ציבורי
 •  מוסיקה
 •  מדעי הרוח הדיגיטליים
 •  לימודי אפריקה
 •  תקשורת
 •  קולנוע
 •  מדיניות ציבורית
 •  לימודי שדה
 •  תאית-מולקולרית
 •  בלשנות
 •  אמנויות
 •  ספרות
 •  יחסים בין-לאומיים
 •  חינוך
 •  מדעי הלמידה
 •  מנהיגות ושינוי חברתי
 •  ניהול משאבי אנוש
 •  המקרא ועולמו
נוסף על החטיבות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון בהיסטוריה עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  חוג בהיסטוריה לשילוב בתואר דו-חוגי או כחוג לאחר תואר

תכניות לתארים דו-חוגיים עם החוג בהיסטוריה והחוגים:

נוסף על הצירופים הרשומים למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר דו-חוגי המשלב את החוג בהיסטוריה עם חוג אחר שאינו כלול ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  תואר ראשון בהיסטוריה בהדגשת היסטוריה של עם ישראל
  חטיבה בהיסטוריה לשילוב בתארים חד-חוגיים

תכניות לתארים חד-חוגיים עם חטיבה בהיסטוריה:

נוסף על התכניות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד תכנית המשלבת את החטיבה בהיסטוריה עם תואר חד-חוגי או תחומי אחר שאינו כלול ברשימה (בתנאי שמדובר בתואר המאפשר לימודי חטיבה).
אישור הבקשה אינו מובטח.
  חוג בהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו לשילוב בתואר דו-חוגי או כחוג לאחר תואר

תכניות לתארים דו-חוגיים עם החוג בהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו והחוגים:

נוסף על הצירופים הרשומים למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר דו-חוגי המשלב את החוג בהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו עם חוג אחר שאינו כלול ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  חטיבה בלימודי דתות לשילוב בתארים חד-חוגיים

תכניות לתארים חד-חוגיים עם חטיבה בלימודי דתות:

נוסף על התכניות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד תכנית המשלבת את החטיבה בלימודי דתות עם תואר חד-חוגי או תחומי אחר שאינו כלול ברשימה (בתנאי שמדובר בתואר המאפשר לימודי חטיבה).
אישור הבקשה אינו מובטח.

מתכונות לימודים

מתכונת חד-חוגית
תכנית המתרכזת בנושא אחד בהיקף רחב.
מתכונת דו-חוגית
תכנית המשלבת שני חוגים, כל אחד מהם בהיקף של כמחצית מהתואר 60 נ"ז לפחות. הדרישות לתואר הדו-חוגי מורכבות בדרך כלל מלימודי תשתית המשותפים לשני החוגים. מהדרישות של כל חוג בנפרד ולעתים יש גם דרישות ייחודיות לשילוב.
תואר תחומי
תואר באחד מתחומי הלימודים - במדעי הרוח והחברה, במדעי החברה והרוח, במדעי הרוח, במדעי החברה או במדעים. דרישות הלימודים לתארים אלה הן בעלות אופי כללי ומותירות מרחב בחירה נרחב.
חטיבה
תכנית בהיקף קטן , בדרך כלל של 24 -  36 נ"ז, שמתרכזת בנושא אחד וניתנת לשילוב עם חלק מהתכניות החד-חוגיות הקיימות ללימודים לקראת תואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה.
תכנית לימודים מובנית
תכנית לימודים מובנית ללימודים במשך 3 – 4 שנים, שבה מוגדרים מראש מקבצי קורסים לכל סמסטר עד לסיום הלימודים לתואר.
מסלול
מקבץ קורסים בהיקף של 20 - 40 נ"ז, המתמקד בנושא מסוים הכלול בתכנית.