לימודי תואר ראשון

  תואר ראשון בהיסטוריה (חד-חוגי)
  תואר ראשון בהיסטוריה במסלול היסטוריה של עם ישראל חדש
  תואר ראשון בהיסטוריה עם לימודי חטיבה

חטיבות לשילוב:

 •  אמנויות
 •  תאית-מולקולרית
 •  בלשנות
 •  גיאולוגיה
 •  הוראה
 •  חינוך
 •  חינוך מיוחד
 •  יחסים בין-לאומיים
 •  מנהיגות ושינוי חברתי
 •  כימיה
 •  כלכלה
 •  לימודי אפריקה
 •  לימודי שדה
 •  מדיניות ציבורית
 •  מדע המדינה
 •  מדעי הטבע
 •  מדעי היהדות
 •  מדעי הלמידה
 •  מדעי כדור הארץ
 •  מוסיקה
 •  מתמטיקה
 •  ניהול
 •  ניהול משאבי אנוש
 •  סוציולוגיה
 •  ספרות
 •  פילוסופיה
 •  פסיכולוגיה
 •  קולנוע
 •  תקשורת
 •  מוסיקה
 •  מדעי החברה
 •  משפט ציבורי
נוסף על החטיבות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון בהיסטוריה עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  חוג בהיסטוריה לשילוב בתואר דו-חוגי או כחוג לאחר תואר

תכניות לתארים דו-חוגיים עם החוג בהיסטוריה והחוגים:

נוסף על הצירופים הרשומים למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר דו-חוגי המשלב את החוג בהיסטוריה עם חוג אחר שאינו כלול ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  תואר ראשון בהיסטוריה בהדגשת היסטוריה של עם ישראל
  חטיבה בהיסטוריה לשילוב בתארים חד-חוגיים

תכניות לתארים חד-חוגיים עם חטיבה בהיסטוריה:

נוסף על התכניות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד תכנית המשלבת את החטיבה בהיסטו