בוגר (‏B.A.‎)‏ במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ובהיסטוריה (‏116 נ"ז‎)‏

לימודי תשתית: חובה – 8 נ"ז

רמה

נ"ז

יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצוב (‏10769‎)‏ (‏1‎)‏

ר

4

יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים (‏10775‎)‏ (‏2‎)‏

ר

4


(‏1‎)‏

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏.

(‏2‎)‏

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏ ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏.

דרישות החוג במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

לימודי מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים: 54 נ"ז

חובה – 36 נ"ז1

רמה

נ"ז

מבוא לפוליטיקה השוואתית (‏10660‎)‏ #

ר

6

מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (‏10205‎)‏

ר

6

ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (‏10406‎)‏

ר

6

מדיניות ציבורית (‏10723‎)‏

ר

6

מבוא למחשבה מדינית (‏10611‎)‏

ר

6

מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה (‏10165‎)‏

ר

6

בחירה – 18 נ"ז2,1

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות.

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית (‏10454‎)‏

ר

6

חברה, פוליטיקה וכלכלה (‏10737‎)‏

ר

6

מבוא למינהל וניהול ציבורי (‏10437‎)‏ #

ר

6

החברה הערבית בישראל (‏10657‎)‏

ר

6

המשפט החוקתי של ישראל (‏10812‎)‏

ר

6

יסודות השלטון המקומי (‏10459‎)‏

ר

6

בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה (‏10691‎)‏

ר

6

עולם במלחמה: יחסים בין העמים בשנים 1945-1900 (‏10482‎)‏ #

ר

6

יישוב סכסוכים בזירה הבין-לאומית (‏10788‎)‏

ר

6

כלכלה פוליטית בין-לאומית (‏10832‎)‏

ר

6

ג'נוסייד (‏רצח עם‎)‏ (‏10664‎)‏

ר

6

חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי: מצרים, ישראל, סוריה ולבנון (‏10795‎)‏

ר

6

האיחוד האירופי: היסטוריה, מוסדות ומדיניות (‏10801‎)‏

ר

6

ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945 (‏10717‎)‏

ר

6

הדמוקרטיה הגדולה בעולם: הודו המודרנית – בין עבר לעתיד (‏10829‎)‏

ר

6

אפריקה בין תלות לעצמאות (‏10206‎)‏ #

ר

6

הסחורה האנושית: עבדות וסחר בעבדים באפריקה וממנה (‏ 10779 ‎)‏

ר

6

תכנית ההתמחות של הכנסת (‏10831‎)‏

ר

6

אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות (‏10538‎)‏

מ

6

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל (‏10392‎)‏

מ

6

סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל (‏10314‎)‏

מ

6

מדינות בעידן הגלובליזציה: פרספקטיבות אנתרופולוגיות (‏10970‎)‏

מ

6

זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים (‏10535‎)‏

מ

6

תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי (‏10960‎)‏

מ

6

על נמרים ודרקונים: יחסים בין-לאומיים במזרח אסיה (‏10979‎)‏

מ

6

אפריקה בסבך היחסים הבין-לאומיים: עבר והווה (‏10330‎)‏

מ

6

משטר ופוליטיקה באפריקה (‏10329‎)‏

מ

6

מלחמה ואסטרטגיה (‏10390‎)‏ 3

מ

6

פרויקט מחקר: מדיניות ציבורית,צבא וביטחון (‏10760‎)‏

מ

6

סמינר למצטיינים: סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת (‏10976‎)‏ 4

מס

6

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים.


1

החל מסמסטר א2017 בוטלה החלוקה לאשכולות בלימודי הבחירה בתכנית.

2

מי שלמדו את הקורסים הכלכלה המדינית: עיון במקרה הישראלי (‏10929‎)‏, מדע המדינה לגווניו (‏10375‎)‏, מדיניות החוץ של בריה"מ/רוסיה (‏10431‎)‏, השאלה הלאומית בברית המועצות 1991-1917 (‏10504‎)‏, דיקטטורות במאה ה-20 (‏10662‎)‏, סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית (‏10326‎)‏, דמוקרטיה וחינוך: הממד הרעיוני (‏10653‎)‏, אזרחות: תאוריה ופוליטיקה (‏10903‎)‏, משטרים דמוקרטיים (‏10661‎)‏, ישראל בעשור הראשון (‏10486‎)‏, דת, מדינה ופוליטיקה (‏10342‎)‏, דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (‏10509‎)‏, הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות (‏10925‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה במסגרת התכנית. מי שהקורסים מופיעים להם בתכנית לימודים תקפה ומאושרת וטרם למדו אותם, ייבחרו קורס אחר במסגרת קורסי הבחירה בתכנית.

3

הקורס יילמד לאחרונה בסמסטר ב2021.

4

יתקבלו רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

דרישות החוג בהיסטוריה

לימודי היסטוריה: 54 נ"ז

חובה – 18 נ"ז

(‏i‎)‏ העת העתיקה – לפחות 6 נ"ז:

רמה

נ"ז

יוון הקלאסית (‏10110‎)‏

פ

6

רומא: אימפריאליזם ואימפריה (‏10473‎)‏

ר

6

(‏ii‎)‏ ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת – לפחות 6 נ"ז:

ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים (‏10436‎)‏

ר

6

בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב אירופה עד ראשית העת החדשה (‏10275‎)‏

ר

6

הכנסייה הקתולית בימי הביניים: אידיאולוגיה ופוליטיקה (‏10651‎)‏

ר

6

על סף העת החדשה: אירופה 1600-1350 (‏10674‎)‏

ר

6

(‏iii‎)‏ העת החדשה – לפחות 6 נ"ז:

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק א: צרפת (‏10282‎)‏

ר

6

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (‏10463‎)‏

ר

6

המהפכה הצרפתית (‏10782‎)‏

ר

6

אירופה ערש הלאומיות (‏10403‎)‏

ר

6

בחירה – 36 נ"ז, מהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות1

יש לבחור תקופת התמחות מבין שלוש התקופות: העת העתיקה; ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת; העת החדשה. במסגרת קורסי הבחירה יש ללמוד 18 נ"ז בתקופת ההתמחות הראשית (‏מהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות‎)‏. בתקופת ההתמחות המשנית יש ללמוד 12 נ"ז (‏מהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות‎)‏. בתקופה השלישית יש ללמוד 6 נ"ז. .

(‏i‎)‏ העת העתיקה 1

יוון הקלאסית (‏10110‎)‏ 2

פ

6

רומא: אימפריאליזם ואימפריה (‏10473‎)‏ 2