לימוד תחומי האמנויות השונים (ספרות, תאטרון, מוסיקה, קולנוע ואמנויות פלסטיות לסוגיהן) לצד היכרות עם יצירות המופת שנוצרו בהם, מרחיבים ומעשירים את עולמנו הפנימי. מפגש עם כל אלה מוצע במבחר עשיר של קורסים במחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות באוניברסיטה הפתוחה.

בכל אחד מן התחומים מוצעים קורסים המיועדים לסטודנטים ללא כל ידע מוקדם, לצד קורסים המיועדים למתקדמים בתחום. כן מוצעים קורסים המכוונים לסטודנטים הלומדים לקראת תואר אקדמי, לצד קורסים המיועדים ללומדים להנאתם או לשם העשרה לצד לימודים עיקריים בתחום אחר.

הקורסים השונים מוצעים במסגרת מסלולים לתואר בתחום מסוים (תואר חד-חוגי או דו-חוגי בספרות, תואר בהדגשת קולנוע או חוג בקולנוע לתואר דו-חוגי ותואר במדעי הרוח במסלול מוסיקה, או תואר במדעי הרוח והחברה במסלול מוסיקה), או במסגרת תואר רב-תחומי באמנויות או חוג באמנויות לתואר דו-חוגי המשלבים את כל תחומי האמנויות. כמו כן, הקורסים בתחומי האמנויות השונים מוצעים כחטיבות במסגרת תארים חד-חוגיים בתחומים אחרים: חטיבה באמנויות, חטיבה במוסיקה, חטיבה בקולנוע וחטיבה בספרות

לבוגרי תואר ראשון מוצעת תכנית לימודים לתואר שני בלימודי תרבות, המשלבת קורסים מתחומי מחלקתנו לצד קורסים בתקשורת, באסתטיקה ובסוציולוגיה.

הלמידה בקורסים בקולנוע, במוסיקה ובתולדות האמנות מועשרת באמצעות עזרי מולטימדיה (סרטים והקלטות). הלמידה בכל הקורסים נתמכת באתרי אינטרנט הכוללים חומרי העשרה וסיוע ללמידה.