ידיעון תשפ"ד

בוגר ‏B.A.‎ במדעי הרוח והחברה במסלול מוסיקה

המסלול אינו רשום בתעודת הבוגר. אישור על מסלול ההתמחות ניתן רק במסמך נלווה לתעודת הבוגר.

יש לצבור לפחות 120 נ"ז (108 נ"ז בלימוד קורסים ועוד 12 נ"ז בכתיבת עבודות סמינריוניות) ולעמוד בדרישות הבאות:

 (i) לפחות 84 נ"ז במדעי הרוח והחברה ובכללן:

  • לפחות 60 נ"ז במדעי הרוח

  • לפחות 18 נ"ז במדעי החברה[52]

(ii) לפחות 24 נ"ז מתקדמות, מתוכן -לפחות 12 נ"ז מתקדמות במדעי הרוח, [54][55]

ולפחות 6 נ"ז מתקדמות נוספות במדעי הרוח או במדעי החברה[54]

(iii) 12 נ"ז עס בגין שתי עבודות סמינריוניות

(iv) לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

א - קורס חובה

ב - מסלול המוסיקה: 30 נ"ז ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות מתוך הקורסים הבאים: [1803]

ג - דרישות סמינריוניות - 12 נ"ז עס

שתי עבודות סמינריוניות - אחת במדעי הרוח[55][60] ואחת במדעי הרוח[55] או המדעי החברה.[52]

לפחות אחת מן העבודות תיכתב בקורס שנלמד במסגרת מסלול המוסיקה.

ד - קורסי תוכן אקדמי באנגלית

דרישה זו חלה רק על סטודנטים וסטודנטיות שהתחילו את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה מסמסטר סתיו תשפ"ב (א2022) ואילך.

סטודנטים וסטודנטיות שיסווגו בבחינת המיון לרמת פטור מקורסי שפה, יידרשו ללמוד שני קורסי תוכן אקדמיים בשפה האנגלית.

סטודנטים וסטודנטיות שיסווגו בבחינת המיון לרמת מתקדמים ב, יידרשו ללמוד קורס תוכן אקדמי אחד בשפה האנגלית (בנוסף לקורס מתקדמים ב).

מי שסווגו לרמה נמוכה ממתקדמים ב, לא יידרשו ללמוד קורסי תוכן באנגלית.

רשימת קורסי התוכן מופיעה בדף לימודי אנגלית כשפה בין-לאומית בסעיף קורסי תוכן אקדמי באנגלית.

ה - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

55

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעי הרוח.

54

נקודות אלה נכללות במכסת 84 הנקודות במדעי הרוח והחברה הנדרשות בסעיף  (i)

52

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא מדעי החברה.

56

קורס חובה רק לסטודנטים שהתחילו לימודיהם החל מסמסטר א2022. אפשר לכלול את הקורס במניין הקורסים במדעי הרוח. 

3205

או הקורס 10174 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה במסלול תיכון

1803

נקודות אלה נכללות במכסת הנקודות הנדרשות בסעיף (i)

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

59

בקורסים אלה נדרשת קריאת תווים והרישום מותנה באישור מרכזי ההוראה

60

סטודנטים שלמדו את הקורס מרעיון לממשות: תומס ג'פרסון והתהוות הפדרליזם האמריקני, 1780-1820 (10317), שאינו מוצע עוד, וכן את הקורס חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית: רציפות ושינוי בממשל ארצות-הברית (10336) יוכלו לכתוב עבודה סמינריונית רק באחד משני הקורסים. סטודנטים שלמדו את הקורס פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית 1950-1820 (10589) וכן את הקורס נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית בארצות-הברית (10347), שאינו נלמד עוד,  יוכלו לכתוב עבודה סמינריונית רק באחד משני הקורסים.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים