תפקידים בתוכנית ויצירת קשר

תפקידים בתוכנית

פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז

ראשת התוכנית

ד"ר מאיה מיכאלי

אחראית פניות סטודנטים

מזכירות התוכנית

קרן אור פוקס

רכזת אדמיניסטרטיבית

פניות בנושאים אדמיניסטרטיביים

 kerenfu@openu.ac.il

 09-7781159

 

דרך האוניברסיטה 1
רעננה 43107