תכניות לימודים

תכניות הלימודים במתמטיקה כוללות תואר חד-חוגי, חוג במתמטיקה לשילוב עם חוג נוסף בתואר דו-חוגי, לימודי חטיבה ועוד.

מידע נוסף

הקורסים הנלמדים

בוגרי תואר ראשון במתמטיקה באוניברסיטה הפתוחה רוכשים יכולת חשיבה וניתוח עצמאיים, בדרך להשתלבותם בתעשיות המחשבים, המדע, המחקר וההוראה

לרשימת הקורסים