כאן אנו מפרסמים מידע על פעילויות שונות, כגון פעילויות העשרה, תחרויות וכדומה, המוצעות לסטודנטים למתמטיקה בישראל.

יתפרסם כאן גם מידע נוסף שיכול לעניין את תלמידי תחום המתמטיקה, כגון מידע שמפרסמות האוניברסיטאות על תוכניות הלימודים לתארים מתקדמים במתמטיקה.


פתח הכל