אודות לימודי מדיניות ציבורית

מדיניות ציבורית הוא תחום מחקר ולימוד הבודק כיצד רשויות הממשל במדינה מקבלות החלטות ומיישמות אותן כדי לשרת את האינטרס הציבורי. במסגרת תחום זה נבחנים היחסים בין השחקנים המעורבים בתהליך המדיניות כמו ארגונים ושחקנים בינלאומיים ועל לאומיים, רשויות המדינה, השלטון המקומי, קבוצות אינטרס, החברה האזרחית והאזרח היחיד. לימוד המדיניות הציבורית הוא עיסוק בין-תחומי המשלב מספר תחומי ידע ובתוכם מדע המדינה, סוציולוגיה, מנהל וניהול, כלכלה, משפטים, גיאוגרפיה ועוד. 

 

למה ללמוד מדיניות ציבורית

הלימודים מיועדים לסטודנטים המתעניינים בתופעות כמו הקושי של הממשלה למשול, גלובליזציה, יחס שוויוני (או לא) של המדינה כלפי אזרחיה, העוצמה הרבה של הממסד הצבאי, שחיתות, רגולציה ועוד.  הלימודים מיועדים למי שמבקשים לא רק לקרוא על כך בעיתון אלא ללמוד לעומק, ובעיקר להבין כיצד ניתן להשפיע על המדיניות הציבורית. התכניות מיועדות למי שמבקש להשתלב בעבודה במגזר הציבורי - משרדי הממשלה, השלטון המקומי ומלכ"רים – או להתקדם במערכות אלה למי שכבר ממלא בהן תפקיד. בתחום כלולים קורסים כגון: מדיניות ציבוריות, יסודות המנהל הציבורי, יסודות השלטון המקומי, שהינם קורסים עדכניים, לצד סדנאות המשלבות מחקר יישומי.