תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תכניות לימוד

עולם לימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה נפתח בפניכם במסגרת תכניות לימוד ממוקדות, חד-חוגיות, דו-חוגיות ולימודי חטיבה.

תכניות התחום

תעודה בלימודי מגדר

התכנית מאפשרת להתעמק בתחום העכשווי והמתפתח של לימודי מגדר, להיחשף לאפיקי מחשבה חדשים ואף לפתוח פתח להזדמנויות תעסוקתיות חדשות או להוסיף זווית מגדרית לעיסוק הנוכחי

על התעודה בלימודי מגדר

סגל

סגל ההוראה האקדמי ורשימת מרכזי ההוראה התחומיים בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה

סגל