לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תכניות לימוד

עולם לימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה נפתח בפניכם במסגרת תכניות לימוד ממוקדות, חד-חוגיות, דו-חוגיות ולימודי חטיבה.

תכניות התחום

סגל

סגל ההוראה האקדמי ורשימת מרכזי ההוראה התחומיים בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה

סגל