חברי סגל הפסיכולוגיה עוסקים בפיתוח קורסים אקדמיים ובעריכת מחקרים מדעיים. הם עורכים מחקרים בשדה הפסיכולוגיה, עוסקים במחקר בתחומי הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה בין תרבותית, פסיכולוגיה התפתחותית, נוירופסיכולוגיה, תפיסה, ביצועי קשב סלקטיבי ומבדקים פסיכולוגיים.


פרופ' אבנר כספי
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

avnerca@openu.ac.il  |  09-7781342

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Psychology , Education

מילות מפתח: הבדלים בין אישיים, פסיכולוגיה של משתמשי הרשת, הוראה ולמידה, תהליכים קוגניטיביים

ד"ר גל הרפז
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

galgo@openu.ac.il  |  09-7781440

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Social Psychology

מילות מפתח: קבוצות חברתיות ויחסים בין קבוצות, יחסי עזרה, פסיכולוגיה של ביצוע והצלחה, התמודדות עם קושי ואתגרים, פסיכולוגיה בחינוך, פסיכולוגיה של המוסיקה

פרופ' גתית קוה
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

gititka@openu.ac.il  |  09-7781445

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Psychology , Education

מילות מפתח: פסיכולוגיה קוגניטיבית, נוירופסיכולוגיה, שפה וקוגניציה, שפה וזקנה, דמנציה

ד"ר הללי בלבן
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

halelyb@openu.ac.il  | 

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Psychology , Cognitive psychology

מילות מפתח: עיבוד מידע דינמי, פיזיקה אינטואיטיבית, זיכרון עבודה ויזואלי, מעקב אחר עצמים, אלקטרופיזיולוגיה, מדעי המוח הקוגניטיביים