חברי סגל הפסיכולוגיה עוסקים בפיתוח קורסים אקדמיים ובעריכת מחקרים מדעיים. הם עורכים מחקרים בשדה הפסיכולוגיה, עוסקים במחקר בתחומי הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה בין תרבותית, פסיכולוגיה התפתחותית, נוירופסיכולוגיה, תפיסה, ביצועי קשב סלקטיבי ומבדקים פסיכולוגיים.


ד"ר אבנר כספי
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

avnerca@openu.ac.il  |  09-7781342

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Psychology , Education

מילות מפתח: הבדלים בין אישיים, פסיכולוגיה של משתמשי הרשת, הוראה ולמידה, תהליכים קוגניטיביים

פרופ' גתית קוה
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

gititka@openu.ac.il  |  09-7781445

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Psychology , Education

מילות מפתח: פסיכולוגיה קוגניטיבית, נוירופסיכולוגיה, שפה וקוגניציה, שפה וזקנה, דמנציה

פרופ' טל מקובסקי
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

talmak@openu.ac.il  |  09-7781714

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Psychology , Cognitive psychology , Visual cognition

מילות מפתח: פסיכולוגיה קוגניטיבית קוגניציה חזותית זיכרון עבודה חזותי זיכרון חזותי לטווח קצר קשב למידה לא מודעת למידה סטטיסטית חזותית תפיסה

פרופ' יורם עשת
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

yorames@openu.ac.il  |  09-7781471

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Psychology , Education , Learning technologies

מילות מפתח: אוריינות דיגיטלית, קריאה מדפוס מול קריאה דיגיטלית, הונאה דיגיטלית בלמידה, משחקים דיגיטליים ותוקפנות, עיצוב סביבות למידה עתירות-טכנולוגיה