שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ב2022

 נושא: מדעי החיים

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ב2022

 נושא: מדעי החיים

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2022

 נושא: מדעי החיים

 פעיל בסמסטרים: ג2021, א2022, ג2022

 נושא: מדעי החיים

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: כימיה, מדעי החיים

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: כימיה, מדעי החיים

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ב2022

 נושא: כימיה, מדעי החיים