שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2025, ב2026

 נושא: מדעי החיים

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2025, ב2026

 נושא: מדעי החיים

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2025, א2026

 נושא: מדעי החיים

 פעיל בסמסטרים: א2025, ג2025, א2026, ג2026

 נושא: מדעי החיים

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2025, ב2025, א2026, ב2026

 נושא: כימיה, מדעי החיים

 פעיל בסמסטרים: א2025, ב2025, א2026, ב2026

 נושא: מדעי החיים, כימיה

 פעיל בסמסטרים: ב2025, ב2026

 נושא: מדעי החיים, כימיה

 פעיל בסמסטרים: א2025, א2026

 נושא: מדעי החיים