יש שבעה קורסים בלימודי התיאטרון המהווים חטיבה בתואר רב-תחומי באמנויות וניתן ללמוד קורסים אלה כקורסי בחירה גם בתכניות בספרות, במדעי הרוח ובתארים נוספים "כמרחיבי דעת". קורסי המבוא מעניקים יסודות היסטוריים ותיאורטיים של התיאטרון בעולם ובישראל, ואף ניתן לכתוב במסגרת הקורסים המתקדמים עבודות סמינריוניות סביב מחזות, מופעים והצגות.

תכניות לימודים הכוללות קורסים בתאטרון:

• תכניות הלימודים בספרות

• תכניות הלימודים לתואר רב-תחומי באמנויות

• לימודים לתואר כללי במדעי הרוח