"עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל" (יגאל אלון).

התכנית ללימודי תעודת הוראה בהיסטוריה מקנה לבוגריה ידע מקצועי המאפשר להשתלב בהוראה בחטיבות הביניים ובבתי-ספר התיכוניים. תכנית הלימודים כוללת קורסים בחינוך, במתודולוגיה ובהכשרה מעשית, וכמו כן כלים תיאורטיים ומעשיים שיסייעו לכם במהלך העבודה כמורים להיסטוריה וכאנשי חינוך.

למי מיועדת התכנית?

יתקבלו לתכנית בעלי ובעלות תואר בוגר מהאוניברסיטה הפתוחה וממוסדות אקדמיים אחרים*, וכן סטודנטים.יות הלומדים.ות לקראת תואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה בכל התחומים, ובכלל זה סטודנטים.יות הלומדים.ות היסטוריה, מדעי הרוח בהדגשת לימודי המזרח התיכון או מדעי הרוח והחברה בהדגשת לימודי המזרח התיכון, תכנית דו-חוגית הכוללת חוג בהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו**. 

במידה שאינכם.ן בוגרי.ות התארים הללו, אבל רוצים.ות ללמוד לתעודת הוראה בהיסטוריה, יהיה עליכם.ן להשלים לימודים בהתאם להחלטת ועדת הקבלה לתכנית.

תנאי קבלה לתכנית

כדי להתקבל לתכנית יש לעמוד בדרישות הבאות:

  • יש לצבור 60 נקודות זכות בתואר בוגר בממוצע מעל 75, מתוכן 30 נקודות זכות בהיסטוריה.
  • יש ללמוד שלושה קורסים בעלי שיוך ראשון להיסטוריה ושני קורסים בעלי שיוך ראשון להיסטוריה של עם ישראל, או שני קורסים בעלי שיוך ראשון להיסטוריה ושלושה קורסים בעלי שיוך ראשון להיסטוריה של עם ישראל.
    מתוך הקורסים בעלי שיוך ראשון להיסטוריה של עם ישראל, שנלמדו במסגרת הלימודים לתואר בוגר*** או במסגרת ההשלמות לתעודת הוראה, יש ללמוד לפחות 6 נ"ז בעת החדשה ולפחות 6 נ"ז בעת העתיקה או בימי הביניים.
  • מתוך 30 נקודות זכות בהיסטוריה, יש ללמוד לפחות קורס מתקדם אחד ולפחות קורס אחד מכל תקופה (עת עתיקה, ימי הביניים, עת חדשה).

חישוב נקודות הזכות עבור סטודנטים.יות ממוסדות אקדמיים אחרים ייעשה בידי ועדת הקבלה לפי מפתח המרה שבו נעשה שימוש באוניברסיטה הפתוחה.  

הקורסים בתכנית

הלימודים בתכנית יחשפו אותך לתכנים מרתקים ומעשירים בתחומי החינוך וההיסטוריה.

כך לדוגמה, נלמדים קורסים הנוגעים לנושאי העלייה לרגל של יהודים, נוצרים ומוסלמים; היישוב היהודי בארץ ישראל בין מלחמות העולם; מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה ועוד.

גם בחינוך נרכש ידע על הפילוסופיה והפסיכולוגיה של החינוך, על  המורכבות של תכנון לימודים, הוראה והערכה בעידן המודרני ועוד.

כל הקורסים מופיעים בתכנית הלימודים.

לצפייה בתכנית הלימודים

הערות

* סטודנטים ממוסדות אקדמיים אחרים בעלי תואר בוגר בהיסטוריה או בהיסטוריה של המזרח התיכון, שאינם עומדים בכלל דרישות החובה המפורטות תחת "תנאי קבלה", יתבקשו ללמוד קורסי השלמה בהתאם לדרישות אלה.

** בוגרי תכניות אלה שלא למדו במסגרת התואר הראשון לפחות קורס אחד בהיסטוריה כללית, יידרשו להשלמות.

*** באחת מהתוכניות הבאות: תואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה בהיסטוריה (חד-חוגי, חד-חוגי עם לימודי חטיבה, דו-חוגי, בהדגשת היסטוריה של עם ישראל), במדעי הרוח בהדגשת לימודי המזרח התיכון או במדעי הרוח והחברה בהדגשת לימודי המזרח התיכון, בתוכנית דו-חוגית הכוללת חוג בהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו, וכן תואר בוגר בהיסטוריה (לרבות היסטוריה של המזרח התיכון והיסטוריה של עם ישראל) ממוסדות אקדמיים אחרים.


לייעוץ אקדמי אפשר לפנות אל מרכז התכנית, ד"ר אלעד נאמני, בכתובת eladne@openu.ac.il.

עוד מידע שיעניין אותך