סגל אקדמי בכיר

ראשת התכנית לתואר שני מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781877
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת תכנית לתואר שני מנהל עסקים תואר שני

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781921
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
323
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 16:00-17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13003 שיווק
13301 סמינר: קידום רעיונות ומוצרים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781930
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
417
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ו 13:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13004 ניהול והתנהגות ארגונית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה כלכלה, מנהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
09-7781875
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
406
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 09:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10960 תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי
10992 פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים
13902 רגשות בארגונים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7780838
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
408
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13053 עובדים, מעסיקים ומה שביניהם
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13056 מבוא להנדסת מערכות למנהלים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781927
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
412
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13055 יסודות היזמות
13057 ניהול רזה של מיזמי הזנק וחברות הזנק
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781962
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
408
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 14:30 - 15:50
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13036 עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
09-7781210
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
413
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
11303 שיווק מבוסס דאטה
11310 חדשנות וחשיבה עיצובית (אנגלית)
13014 תקשורת שיווקית משולבת ופרסום
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
09-7781908
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
317
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 14:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10354 דיני עבודה
10901 שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה
13011 משפט העבודה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חשבונאות, מנהל עסקים תואר שני, שנת השלמה בחשבונאות

טלפון
09-7781924
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
321
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10862 ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות
13008 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
חשבונאות ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
חשבונאות עם חטיבה בכלכלה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781507
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
הככר
חדר
250
פקס
09-7780605
שעות קבלה
21:00-22:00 ב
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10687 ניהול התפעול 1
10907 הסתברות ומודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים
10923 פרויקט מסכם בתעו"נ: התמחות בתפעול וייצור
10948 בקרת איכות
13027 אסטרטגיה של התפעול
13034 ניהול התפעול בארגון
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 תל אביב - קמפוס רמת אביב
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מינהל עסקים - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ה 17:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13006 ניהול אסטרטגי של מערכות מידע: מהפכה 4.0
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
09-7781896
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
330
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 11:15 - 12:15
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10558 ביטחון סוציאלי
13023 מנהיגות בארגונים
13903 סמינר: התנהגות אנשים בארגון
14101 מנהיגות בחינוך
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 9:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13409 כלכלת עסקים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כלכלה, מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781899
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
332
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א' 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10599 חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים
13044 תורת המשחקים - יישומים לניהול
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה כלכלה, מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781907
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
412
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10933 היסטוריה כלכלית
13012 אחריות תאגידית: בין אתיקה לאסטרטגיה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781917
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
411
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13904 סוגיות עכשוויות בניהול משאבי אנוש
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781923
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
420
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ה 11:00 - 16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13042 היבטים משפטיים בניהול עסקים בינלאומיים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781895
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
411
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 20:30 - 21:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13052 ניהול קשרי לקוחות: CRM
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7780941
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
הככר
חדר
413
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 8:15-9:15
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13013 נושאים נבחרים בהתנהגות צרכנים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781902
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
418
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 19:15-20:15
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13002 חשבונאות למנהלים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ו 13:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13045 חשיבה יצירתית שיטתית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כלכלה, מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781920
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
314
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 12:30-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10230 תורת המימון
13005 ניהול פיננסי
ייעוץ
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

ראשת התכנית לתואר שני מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781877
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת תכנית לתואר שני מנהל עסקים תואר שני

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781921
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
323
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 16:00-17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13003 שיווק
13301 סמינר: קידום רעיונות ומוצרים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781930
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
417
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ו 13:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13004 ניהול והתנהגות ארגונית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה כלכלה, מנהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
09-7781875
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
406
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 09:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10960 תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי
10992 פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים
13902 רגשות בארגונים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7780838
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
408
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13053 עובדים, מעסיקים ומה שביניהם
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13056 מבוא להנדסת מערכות למנהלים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781927
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
412
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13055 יסודות היזמות
13057 ניהול רזה של מיזמי הזנק וחברות הזנק
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781962
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
408
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 14:30 - 15:50
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13036 עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
09-7781210
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
413
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
11303 שיווק מבוסס דאטה
11310 חדשנות וחשיבה עיצובית (אנגלית)
13014 תקשורת שיווקית משולבת ופרסום
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
09-7781908
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
317
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 14:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10354 דיני עבודה
10901 שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה
13011 משפט העבודה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חשבונאות, מנהל עסקים תואר שני, שנת השלמה בחשבונאות

טלפון
09-7781924
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
321
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10862 ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות
13008 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
חשבונאות ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
חשבונאות עם חטיבה בכלכלה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781507
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
הככר
חדר
250
פקס
09-7780605
שעות קבלה
21:00-22:00 ב
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10687 ניהול התפעול 1
10907 הסתברות ומודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים
10923 פרויקט מסכם בתעו"נ: התמחות בתפעול וייצור
10948 בקרת איכות
13027 אסטרטגיה של התפעול
13034 ניהול התפעול בארגון
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 תל אביב - קמפוס רמת אביב
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מינהל עסקים - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ה 17:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13006 ניהול אסטרטגי של מערכות מידע: מהפכה 4.0
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
09-7781896
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
330
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 11:15 - 12:15
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10558 ביטחון סוציאלי
13023 מנהיגות בארגונים
13903 סמינר: התנהגות אנשים בארגון
14101 מנהיגות בחינוך
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 9:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13409 כלכלת עסקים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כלכלה, מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781899
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
332
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א' 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10599 חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים
13044 תורת המשחקים - יישומים לניהול
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה כלכלה, מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781907
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
412
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10933 היסטוריה כלכלית
13012 אחריות תאגידית: בין אתיקה לאסטרטגיה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781917
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
411
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13904 סוגיות עכשוויות בניהול משאבי אנוש
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781923
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
420
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ה 11:00 - 16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13042 היבטים משפטיים בניהול עסקים בינלאומיים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781895
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
411
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 20:30 - 21:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13052 ניהול קשרי לקוחות: CRM
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7780941
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
הככר
חדר
413
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 8:15-9:15
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13013 נושאים נבחרים בהתנהגות צרכנים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781902
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
418
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 19:15-20:15
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13002 חשבונאות למנהלים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ו 13:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13045 חשיבה יצירתית שיטתית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כלכלה, מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781920
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
314
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 12:30-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10230 תורת המימון
13005 ניהול פיננסי
ייעוץ
מידע מורחב