סגל אקדמי בכיר

ראשת התכנית לתואר שני מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781877
דוא"ל
ronitwm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת תכנית לתואר שני מנהל עסקים תואר שני

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781921
דוא"ל
rinatsh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
323
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 16:00-17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13003 שיווק
13301 סמינר: קידום רעיונות ומוצרים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781930
דוא"ל
hanaru@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
417
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ו 13:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13004 ניהול והתנהגות ארגונית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה כלכלה, מנהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
דוא"ל
tamirer@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 09:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10960 תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי
10992 פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים
13902 רגשות בארגונים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
alexbl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13056 מבוא להנדסת מערכות למנהלים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
09-7781903
דוא"ל
dafnaba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
316
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ד 12:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10526 דינמיקה של משא ומתן
13017 דינמיקה של משא ומתן: מתאוריה ליישום
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
orengil@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13055 יסודות היזמות
13057 ניהול רזה של מיזמי הזנק וחברות הזנק
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
sagige@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 14:30 - 15:50
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13036 עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
דוא"ל
nurith@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
11303 שיווק מבוסס דאטה
11310 חדשנות וחשיבה עיצובית (אנגלית)
13014 תקשורת שיווקית משולבת ופרסום
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
09-7781908
דוא"ל
michalh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
317
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 14:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10354 דיני עבודה
10901 שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה
13011 משפט העבודה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חשבונאות, מנהל עסקים תואר שני, שנת השלמה בחשבונאות

טלפון
09-7781924
דוא"ל
shaharh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
321
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10862 ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות
13008 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
חשבונאות ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
חשבונאות עם חטיבה בכלכלה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
amirwi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ה 17:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13006 ניהול אסטרטגי של מערכות מידע: מהפכה 4.0
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
דוא"ל
orlyten@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 11:15 - 12:15
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10558 ביטחון סוציאלי
13023 מנהיגות בארגונים
13903 סמינר: התנהגות אנשים בארגון
14101 מנהיגות בחינוך
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
alonc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 9:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13409 כלכלת עסקים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כלכלה, מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
chenco@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א' 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10599 חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים
13044 תורת המשחקים - יישומים לניהול
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה כלכלה, מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
yaronct@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10933 היסטוריה כלכלית
13012 אחריות תאגידית: בין אתיקה לאסטרטגיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
rinatli@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13904 סוגיות עכשוויות בניהול משאבי אנוש
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
idole@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ה 11:00 - 16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13042 היבטים משפטיים בניהול עסקים בינלאומיים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
ronnyma@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 22:00 - 23:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13035 מימון עסקי רב-לאומי
13048 השקעות אימפקט: חדשנות חברתית וקיימות
13054 ליווי פיננסי לעסקים זעירים ומלכ"רים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה חשבונאות, מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781929
דוא"ל
ronenme@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
417
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 17:00 - 18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10877 דיני תאגידים ועסקים
13018 דיני תאגידים למנהלים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
iritni@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 20:30 - 21:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13052 ניהול קשרי לקוחות: CRM
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
gadinis@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13053 עובדים, מעסיקים ומה שביניהם
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
michalse@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 8:15-9:15
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13013 פסיכולוגיה של צרכנים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
meniab@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 15:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13033 המערכת הפיננסית ושוק ההון
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
orlyan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 08:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13041 השבחת ערך חברות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
shayts@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 19:15-20:15
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13002 חשבונאות למנהלים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
baruchke@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 17:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13032 ניהול פרויקטים למינהל עסקים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
uriste@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ו 13:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13045 חשיבה יצירתית שיטתית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כלכלה, מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781920
דוא"ל
sharons@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
314
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 12:30-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10230 תורת המימון
13005 ניהול פיננסי
ייעוץ
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

ראשת התכנית לתואר שני מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781877
דוא"ל
ronitwm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת תכנית לתואר שני מנהל עסקים תואר שני

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781921
דוא"ל
rinatsh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
323
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 16:00-17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13003 שיווק
13301 סמינר: קידום רעיונות ומוצרים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781930
דוא"ל
hanaru@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
417
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ו 13:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13004 ניהול והתנהגות ארגונית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה כלכלה, מנהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
דוא"ל
tamirer@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 09:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10960 תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי
10992 פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים
13902 רגשות בארגונים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
alexbl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13056 מבוא להנדסת מערכות למנהלים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
09-7781903
דוא"ל
dafnaba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
316
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ד 12:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10526 דינמיקה של משא ומתן
13017 דינמיקה של משא ומתן: מתאוריה ליישום
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
orengil@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13055 יסודות היזמות
13057 ניהול רזה של מיזמי הזנק וחברות הזנק
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
sagige@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 14:30 - 15:50
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13036 עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
דוא"ל
nurith@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
11303 שיווק מבוסס דאטה
11310 חדשנות וחשיבה עיצובית (אנגלית)
13014 תקשורת שיווקית משולבת ופרסום
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
09-7781908
דוא"ל
michalh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
317
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 14:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10354 דיני עבודה
10901 שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה
13011 משפט העבודה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חשבונאות, מנהל עסקים תואר שני, שנת השלמה בחשבונאות

טלפון
09-7781924
דוא"ל
shaharh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
321
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10862 ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות
13008 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
חשבונאות ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
חשבונאות עם חטיבה בכלכלה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
amirwi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ה 17:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13006 ניהול אסטרטגי של מערכות מידע: מהפכה 4.0
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
דוא"ל
orlyten@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 11:15 - 12:15
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10558 ביטחון סוציאלי
13023 מנהיגות בארגונים
13903 סמינר: התנהגות אנשים בארגון
14101 מנהיגות בחינוך
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
alonc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 9:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13409 כלכלת עסקים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כלכלה, מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
chenco@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א' 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10599 חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים
13044 תורת המשחקים - יישומים לניהול
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה כלכלה, מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
yaronct@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10933 היסטוריה כלכלית
13012 אחריות תאגידית: בין אתיקה לאסטרטגיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
rinatli@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13904 סוגיות עכשוויות בניהול משאבי אנוש
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
idole@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ה 11:00 - 16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13042 היבטים משפטיים בניהול עסקים בינלאומיים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
ronnyma@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 22:00 - 23:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13035 מימון עסקי רב-לאומי
13048 השקעות אימפקט: חדשנות חברתית וקיימות
13054 ליווי פיננסי לעסקים זעירים ומלכ"רים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה חשבונאות, מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781929
דוא"ל
ronenme@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
417
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 17:00 - 18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10877 דיני תאגידים ועסקים
13018 דיני תאגידים למנהלים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
iritni@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 20:30 - 21:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13052 ניהול קשרי לקוחות: CRM
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
gadinis@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13053 עובדים, מעסיקים ומה שביניהם
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
michalse@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 8:15-9:15
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13013 פסיכולוגיה של צרכנים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
meniab@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 15:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13033 המערכת הפיננסית ושוק ההון
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
orlyan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 08:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13041 השבחת ערך חברות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
shayts@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 19:15-20:15
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13002 חשבונאות למנהלים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
baruchke@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 17:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13032 ניהול פרויקטים למינהל עסקים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
uriste@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ו 13:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13045 חשיבה יצירתית שיטתית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כלכלה, מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781920
דוא"ל
sharons@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
314
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 12:30-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10230 תורת המימון
13005 ניהול פיננסי
ייעוץ
מידע מורחב