התכנית לתואר מוסמך בממשל ומדיניות ציבורית מציעה ללומדים שתי מלגות ייחודיות:

פתח הכל