התוכנית לתואר מוסמך בממשל ומדיניות ציבורית מציעה ללומדים שתי מלגות ייחודיות:

מלגות פיס

במסגרת שיתוף הפעולה עם מרכז השלטון המקומי, תלמידים ותלמידות שעובדים ועובדות ברשויות מקומיות ייהנו ממלגה של מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי. מלגה זו בגובה 5,000 ₪ לשנה תינתן כנגד שעות התנדבות בקהילה לשנתיים. בסך הכול יינתנו 10,000 ₪ לכל התואר - בכפוף לאישור מפעל הפיס בכל שנת לימודים.

מלגות קרן ידע

חברים וחברות בקרן ידע לאקדמאים במח"ר יהיו זכאים למלגה לתואר שני בגובה של עד 8,000 ₪ על פי הנוהל המפורט על ידי הקרן. ניתן להתעדכן בפרטי המלגה באתר קרן ידע לאקדמאים.