שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2021

 נושא: הנדסת תעשייה וניהול

 פעיל בסמסטרים: ג2020, א2021, ג2021

 נושא: הנדסת תעשייה וניהול

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: הנדסת תעשייה וניהול

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ג2020, ב2021, ג2021

 נושא: הנדסת תעשייה וניהול, מדעים - כללי

 פעיל בסמסטרים: ג2020, א2021, ב2021

 נושא: הנדסת תעשייה וניהול

 פעיל בסמסטרים: ב2020, א2021, ב2021

 נושא: ניהול, הנדסת תעשייה וניהול

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ג2020, ב2021, ג2021

 נושא: הנדסת תעשייה וניהול, ניהול