שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2021, א2022

 נושא: הנדסת תעשייה וניהול

 פעיל בסמסטרים: א2021, ג2021, א2022, ג2022

 נושא: הנדסת תעשייה וניהול

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: הנדסת תעשייה וניהול

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, ב2022, ג2022

 נושא: הנדסת תעשייה וניהול, מדעים - כללי

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, א2022, ב2022

 נושא: הנדסת תעשייה וניהול

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, א2022, ב2022

 נושא: ניהול, הנדסת תעשייה וניהול

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, ב2022, ג2022

 נושא: הנדסת תעשייה וניהול, ניהול