שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2022

 נושא: הנדסת תעשייה וניהול

 פעיל בסמסטרים: ג2021, א2022, ג2022

 נושא: הנדסת תעשייה וניהול