שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2021, א2022

 נושא: היסטוריה, כלכלה

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: ניהול, כלכלה, חשבונאות

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: חשבונאות, כלכלה, ניהול

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, א2022, ב2022

 נושא: כלכלה