שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2021, א2022

 נושא: כלכלה, היסטוריה

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: ניהול, חשבונאות, כלכלה

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, א2022, ב2022

 נושא: כלכלה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, ב2022, ג2022

 נושא: כלכלה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: כלכלה

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: כלכלה

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד