שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2020, א2021

 נושא: כלכלה, היסטוריה

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: ניהול, כלכלה, חשבונאות

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: כלכלה

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ג2020, ב2021, ג2021

 נושא: כלכלה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: כלכלה

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: כלכלה

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: כלכלה