אודות התכנית

התכנית מאפשרת להתעמק בתחום העכשווי והמתפתח של לימודי מגדר, להיחשף לאפיקי מחשבה חדשים ואף לפתוח פתח להזדמנויות תעסוקתיות חדשות או להוסיף זווית מגדרית לעיסוק הנוכחי

עוד על אודות התכנית