שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: ניהול, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, משפטים, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: משפטים, ניהול

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: ניהול, משפטים

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: ניהול, חשבונאות, משפטים

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ג2020, ב2021, ג2021

 נושא: ניהול, מדעי החברה - כללי

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: ניהול

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: ניהול

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: ניהול

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: חשבונאות, כלכלה, ניהול