שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ג2024, א2025, ב2025

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ניהול, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, משפטים

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ג2024, א2025, ב2025, ג2025

 נושא: משפטים, ניהול

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2024, א2025, ב2025

 נושא: משפטים, ניהול

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ג2024, א2025, ב2025, ג2025

 נושא: ניהול, חשבונאות, משפטים

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ג2024, ב2025, ג2025

 נושא: ניהול, מדעי החברה - כללי

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2024, א2025, ב2025

 נושא: ניהול

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ג2024, א2025, ב2025, ג2025

 נושא: ניהול

 פעיל בסמסטרים: ב2024, א2025, ב2025

 נושא: ניהול

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ג2024, א2025, ב2025, ג2025

 נושא: ניהול, כלכלה, חשבונאות