שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ניהול, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, משפטים

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: ניהול, משפטים

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: ניהול, משפטים

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021

 נושא: משפטים, ניהול, חשבונאות

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: חשבונאות, ניהול, משפטים

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, ב2022, ג2022

 נושא: ניהול, מדעי החברה - כללי

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: ניהול

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: ניהול

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: ניהול

 פעיל בסמסטרים: