שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, משפטים, ניהול, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: ניהול, משפטים

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, א2022, ב2022

 נושא: משפטים, ניהול

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: ניהול, משפטים, חשבונאות

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, ב2022, ג2022

 נושא: ניהול, מדעי החברה - כללי

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, א2022, ב2022

 נושא: ניהול

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: ניהול

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, א2022, ב2022

 נושא: ניהול

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: כלכלה, חשבונאות, ניהול