משפט ציבורי

חטיבה במשפט ציבורי

החטיבה מורכבת ממקבץ של קורסים בתחום המשפט הציבורי. ומשתלבת בלימוד מסלולים מגוונים. היאתקנה למסיימים תשתית ידע רחבה, תאורטית ומעשית, על מערכת המשפט בכלל, ועל מערכת המשפט הציבורי בישראל בפרט

תוכנית החטיבה

אפיקי מעבר לפקולטות למשפטים

השלמת הקורסים הכלולים באפיקי המעבר מאפשרת לסטודנטים העומדים ברף הנדרש לעבור ללימודי משפטים כסטודנטים מן המניין בפקולטות למשפטים באוניברסיטאות בר-אילן וחיפה.

אפיקי מעבר