סגל אקדמי בכיר

ראש תחום מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

מדע המדינה

טלפון
09-7781695
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
17
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7782135
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
056
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781763
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
025
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12191 סמינר מחקר:דמוקרטיה וארגונים בין-לאומיים
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781708
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
21
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10831 התמחות מעשית במוסדות ציבוריים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר לחוג למדע-המדינה (אפיק מעבר לאוניברסיטת ת"א) ימי , 09-7781708 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
015
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני, סוציולוגיה

טלפון
09-7781703
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
006
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 10:30-12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10737 חברה, פוליטיקה וכלכלה
10832 כלכלה פוליטית בין-לאומית
12002 הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות
12004 מחאה כהשתתפות פוליטית
12207 השתתפות פוליטית ומדיניות ציבורית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
ממשל ומדיניות ציבורית ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781713
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
022
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 14:30-16:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10660 מבוא לפוליטיקה השוואתית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781724
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
26
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10406 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תעודת הוראה באזרחות ימי ד' , 12:00-10:00 09-7781724 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10884 כלכלה פוליטית בין-לאומית (אנגלית)
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10329 משטר ופוליטיקה באפריקה
10333 אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות
12012 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה באפריקה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 20:30-22:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10205 מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים
10535 זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים
10788 יישוב סכסוכים בזירה הבין-לאומית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7783331
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
058
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 09:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10482 עולם במלחמה 1945-1900
10717 ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945
10801 האיחוד האירופי:היסטוריה, מוסדות ומדיניות
10883 סוגיות בדיפלומטיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781719
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
013
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 14:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10165 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה
10392 תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל
10454 תנועות חברתיות ומחאה פוליטית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781702
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
37
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 11:30-13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10374 סוגיות בחקר הלאומיות
10664 ג'נוסייד (רצח עם)
10829 הודו המודרנית בין עבר לעתיד
10979 על נמרים ודרקונים: יחב"ל במזרח אסיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781701
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
030
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10206 אפריקה בין תלות לעצמאות
10779 הסחורה האנושית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781697
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
013
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ב 9:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10795 חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי
12021 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה בעולם הערבי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
ממשל ומדיניות ציבורית ימי , 09-7782222 תל אביב - קמפוס רמת אביב
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781744
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
027
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10657 החברה הערבית בישראל
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781717
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
027
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10314 סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של ישראל
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781697
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
013
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
11307 לאומיות ודת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, תקשורת

טלפון
09-7781730
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
023
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ה 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10538 אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות
10946 יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה

טלפון
09-7781700
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
011
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ו 14:00 - 16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10202 הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם
10611 מבוא למחשבה מדינית
10691 בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדע המדינה ויחסים בינלאומיים ימי , 09-7781700 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה

טלפון
09-7782136
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
58
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

ראש תחום מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

מדע המדינה

טלפון
09-7781695
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
17
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7782135
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
056
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781763
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
025
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12191 סמינר מחקר:דמוקרטיה וארגונים בין-לאומיים
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781708
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
21
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10831 התמחות מעשית במוסדות ציבוריים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר לחוג למדע-המדינה (אפיק מעבר לאוניברסיטת ת"א) ימי , 09-7781708 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
015
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני, סוציולוגיה

טלפון
09-7781703
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
006
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 10:30-12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10737 חברה, פוליטיקה וכלכלה
10832 כלכלה פוליטית בין-לאומית
12002 הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות
12004 מחאה כהשתתפות פוליטית
12207 השתתפות פוליטית ומדיניות ציבורית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
ממשל ומדיניות ציבורית ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781713
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
022
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 14:30-16:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10660 מבוא לפוליטיקה השוואתית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781724
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
26
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10406 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תעודת הוראה באזרחות ימי ד' , 12:00-10:00 09-7781724 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10884 כלכלה פוליטית בין-לאומית (אנגלית)
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10329 משטר ופוליטיקה באפריקה
10333 אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות
12012 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה באפריקה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 20:30-22:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10205 מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים
10535 זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים
10788 יישוב סכסוכים בזירה הבין-לאומית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7783331
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
058
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 09:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10482 עולם במלחמה 1945-1900
10717 ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945
10801 האיחוד האירופי:היסטוריה, מוסדות ומדיניות
10883 סוגיות בדיפלומטיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781719
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
013
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 14:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10165 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה
10392 תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל
10454 תנועות חברתיות ומחאה פוליטית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781702
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
37
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 11:30-13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10374 סוגיות בחקר הלאומיות
10664 ג'נוסייד (רצח עם)
10829 הודו המודרנית בין עבר לעתיד
10979 על נמרים ודרקונים: יחב"ל במזרח אסיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781701
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
030
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10206 אפריקה בין תלות לעצמאות
10779 הסחורה האנושית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781697
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
013
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ב 9:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10795 חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי
12021 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה בעולם הערבי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
ממשל ומדיניות ציבורית ימי , 09-7782222 תל אביב - קמפוס רמת אביב
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781744
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
027
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10657 החברה הערבית בישראל
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781717
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
027
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10314 סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של ישראל
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781697
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
013
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
11307 לאומיות ודת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, תקשורת

טלפון
09-7781730
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
023
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ה 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10538 אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות
10946 יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה

טלפון
09-7781700
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
011
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ו 14:00 - 16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10202 הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם
10611 מבוא למחשבה מדינית
10691 בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדע המדינה ויחסים בינלאומיים ימי , 09-7781700 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה

טלפון
09-7782136
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
58
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב