המקרא וספרות חז"ל, ההגות והפילוסופיה היהודית ותולדות עם ישראל מהעת העתיקה ועד החדשה; נושאים חשובים אלו, הינם רק חלק מתכנית לימודים עשירה ומגוונת הנלמדת במסגרת מדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה.

תחום מדעי היהדות שם דגש נרחב על תחומי מחקר חשובים, בנושאים הקשורים לארון הספרים היהודי, תרבות יהודית, תולדות עם ישראל, לימודי ארץ ישראל ועוד. בסיום לימודים אלו, רוכשים הסטודנטים כלים חשובים בהבנת ספרות היסוד של התרבות היהודית, לצד השגת ידע נרחב על אודות התרבות היהודית על זרמיה השונים, לאורך כאלפיים וחמש מאות שנות תרבות. הכלים והמיומנויות שרוכשים הסטודנטים, יסייעו בהבנת הפסיפס הרעיוני של התרבות היהודית ויהוו בסיס לחקר ולימוד בתחומי דעת אחרים.

אנו מציעים לכם לימודי תואר בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה במסגרת של תואר דו-חוגי, או תוך שילוב חטיבת קורסים ממדעי היהדות בתארים חד-חוגיים בתחומי דעת נבחרים. בחרו את המסלול העונה לציפיותיכם, והצטרפו למסע מרתק בעקבות עולם היהדות.

לימודי המשך

תואר ראשון במדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה הוא בסיס ללימודי המשך ללימודי תואר שני בהיסטוריה באוניברסיטה הפתוחה, או לתואר שני בתחומים שונים במדעי היהדות באוניברסיטאות אחרות.