מידע לסטודנטים


מידע שימושי ללומדים במרכז ללימודי תקשורת

ייעוץ אקדמי

המעוניינים בפרטים באשר לאופן השילוב של לימודים לתואר B.A. של האוניברסיטה הפתוחה עם תכניות לימודי התעודה בבית הספר "חשיפה", מוזמנים לפנות לנציגות במרכז ללימודי תקשורת בכפר הירוק 03-7660630  מתעניינים שאינם סטודנטים וסטודנטים פעילים יכולים לפנות לייעוץ אקדמי דרך מוקד הפניות והמתעניינים  3500* או 09-7782222

הרשמה
פרטים על תנאי הקבלה לקורסים ועל אופן ההרשמה אליהם, ראו בידיעון האקדמי של האוניברסיטה הפתוחה לשנת תשע"ו.

ייעוץ ללימודים מעשיים
המעוניינים במידע על מסלולי ההתמחויות המקצועיות, מוזמנים לקבוע פגישת ייעוץ מקצועי במזכירות בית הספר "חשיפה". ניתן גם לקבוע סיור בבית הספר, שבו תוכלו להתרשם מכיתות הלימוד המרווחות, ממעבדות המדיה המצוידות, מאולפן הרדיו ומחדרי העריכה. לתיאום פגישה, יש להתקשר לבית הספר "חשיפה": 03-7660666.

תנאי קבלה ללימודי התעודה (הלימודים האקדמיים פתוחים לכולם!)
לכל תכנית לימודים בבית הספר נקבעו תנאי קבלה שונים. פרטי המועמד והנימוקים בדבר קבלתו או אי־קבלתו -הינם חסויים. ההשתלבות בכל תכניות הלימודים מבוססת על:
  ■  מילוי שאלון פרטים אישיים
  ■  ראיון אישי או ועדת קבלה, שבהם תיבדק מידת התאמתם של המועמדים לתכנית שאליה נרשמו
  ■  בחלק ממסלולי הלימודים, יידרשו המועמדים להגיש לוועדת הקבלה שאלון המותאם לקורס, ו/או משימות מוגדרות