לפני ההרשמה לקורסי אנגלית קיימת הדרישה להיבחן בבחינת מיון ולקבל סיווג באנגלית. רמת הסיווג תקבע את קורס האנגלית שאליו ניתן להירשם. יש להשלים את תהליך הסיווג לרמה עד צבירה של 18 נקודות זכות בקורסים האקדמיים.

סטודנטיות וסטודנטים שעברו כבר בחינת מיון יוכלו להעביר את התוצאות לאוניברסיטה על פי ההנחיות שבאתר.

בחינת מיון אמירנט*

המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו) מקיים את בחינת אמירנט - אנגלית מיון רמות ממוחשב.

סטודנטיות וסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה יכולים להירשם לבחינת אמירנט באמצעות האתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו). יש לזכור לבקש את העברת הציון לאוניברסיטה הפתוחה.

האוניברסיטה הפתוחה גם היא מציעה מעת לעת מבחנים אלו.  מידע על הבחינה ופרטי הרשמה נשלחים ע"י מרכז ההישגים הלימודיים לסטודנטיות ולסטודנטים שאין להם עדיין סיווג, עם פתיחתו של כל מחזור בחינות. עם פרסום מועדי הבחינה בסמסטר הנוכחי ניתן להירשם לבחינה באמצעות מערכת שאילתא או באמצעות מוקד הפניות והמידע. 

התאמות לבחינה: אפשר לפנות למרכז הארצי לבחינות ולהערכה ולבקש להיבחן בבחינת אמירנט בתנאים מותאמים. בחינות בתנאים מותאמים מוצעות רק בהרשמה ישירה  באתר מאל"ו (בבחינות הנערכות באמצעות האוניברסיטה הפתוחה לא ניתן לקבל התאמות).

ההשתתפות בבחינת אמירנט כרוכה בתשלום. 

מידע מפורט על בחינת אמירנט מופיע באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.

* החל מחודש מאי 2024 מחליפה בחינת אמירנט את בחינת אמיר"ם. פרטים נוספים ראו באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.


בחינות מיון נוספות

האוניברסיטה מכירה בתוצאותיהן של בחינות מיון נוספות: פרק האנגלית בבחינה פסיכומטרית, וכן בחינות TOEFL, IELTS, SAT. ההרשמה לבחינות אלו היא באמצעות אתרי האינטרנט שלהם:

  • TOEFL (יש לבחור בבחינה מסוג iBT)

  • IELTS (יש לבחור בבחינה מסוג IELTS Academic)

  • SAT

סיווג הרמה בהתאם לציוני מבחן המיון

הטבלה שלהלן מפרטת את רמת הסיווג המתאימה לציוני בחינות המיון:

 
רמת הקורס באנגלית​ ​ציון אנגלית בפסיכומטרי ​אמי"ר / אמיר"ם / אמירנט ​SATs ​IELTS ​TOEFL
"פטור": סיווג לרמה זו מצריך השלמת שני קורסי תוכן באנגלית​ 134-150​ 134+​ 670​ ​6.5-9 ​100-120
מתקדמים ב (רמה A): סיווג לרמה זו מצריך השלמת קורס תוכן אחד באנגלית​ 120-133​ 120-133​​ 600​ ​6 ​81-99
מתקדמים א (רמה B)​ 100-119​ 100-119​​ 500​ 5.5​ 65-80​
בסיסי (רמה C)​ 85-99​ 85-99​​ 450​ 5​ 40-64​
טרום בסיסי ב (רמה D)​ 70-84​ 70-84​​ 400​ 4.5​ 25-39​
טרום בסיסי א (רמה E)​ 60-69​ 60-69​​ 350​ 4​ 10-24​
סדנת גישור (רמה F)*​ 56-5956-59349>=​ 3>=​​ 0-9
טרום סדנת גישור (רמה T)**​ 5555349>=​​ 3>=​​​ 0-9​
 

* לקורס סדנת גישור אפשר יהיה להרשם עם קבלת ציונים שבין 56-59 נקודות מבחינות אמי"ר או אמיר"ם בלבד. 

** לקורס טרום סדנת גישור יש קריטריון קבלה נוסף – בחינת מיון פנימית של היחידה לאנגלית. לא ניתן להירשם לקורס זה בלי להיבחן בבחינת המיון הפנימית ולקבל סיווג מתאים (T). בבחינה זו ניתן להיבחן עד 3 פעמים בלבד. ראו מידע מפורט על טרום סדנת הגישור.

הערות חשובות:

  1. הסיווג ניתן בדיוק לפי הציון המתקבל, גם אם ההפרש בין רמה אחת לשנייה הוא נקודה אחת.
  2. ניתן לחזור ולהיבחן בבחינות המיון. הציון הגבוה מבניהן ייחשב לצורך מתן הסיווג.
  3. החל מסמסטר א2024, סיווג הרמה תקף לשבע שנים מיום הבחינה או מיום סיום הקורס האחרון. פירוט בנושא התיישנות סיווג רמה באנגלית ניתן לראות בדף הידיעון בנושא לימודי אנגלית.

Just take the test

Just take the test

הירשמו עוד היום למבחן סיווג רמת הידע באנגלית

בחינות סיווג הידע באנגלית

סרטון הסבר על בחינות המיון באנגלית

סרטון הסבר על בחינות המיון באנגלית