לפני ההרשמה לקורסי אנגלית, עליכם לעבור תהליך מיון כדי לקבוע לאיזה רמת קורס עליכם להירשם. יש להשלים את תהליך הסיווג לרמה עד צבירה של 18 נקודות זכות בקורסים האקדמיים.

אם עברתם כבר בחינת מיון המוכרת על ידי האוניברסיטה הפתוחה, תוכלו להעביר את התוצאות לאוניברסיטה על פי ההנחיות שבאתר.

בחינות מיון אמי"ר ואמיר"ם

המרכז הארצי לבחינות והערכה מקיים שתי בחינות לסיווג רמה באנגלית: בחינת אמי"ר (אנגלית מיון רמות) ובחינת אמיר"ם (אמי"ר ממוחשב). על פי תוצאת הבחינה ייקבע סיווג הרמה שלכם באנגלית, ותוכלו  להירשם לקורס אנגלית בהתאם אליו.

מידע מפורט על בחינת אמי"ר ופרטי ההרשמה אליה מופיע באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.

ההרשמה לבחינת אמיר"ם היא באמצעות האוניברסיטה הפתוחה. מידע על הבחינה ופרטי הרשמה נשלחים ע"י מרכז ההישגים הלימודיים לסטודנטים שאין להם עדיין סיווג, עם פתיחתו של כל מחזור בחינות.

בחינות מיון נוספות

האוניברסיטה מכירה בתוצאותיהן של בחינות מיון נוספות: פרק האנגלית בבחינה פסיכומטרית, וכן בחינות TOEFL, IELTS, SAT. ההרשמה לבחינות אלו היא באמצעות אתרי האינטרנט שלהם:

  • TOEFL (יש לבחור בבחינה מסוג iBT)

  • IELTS (יש לבחור בבחינה מסוג IELTS Academic)

  • SAT

סיווג הרמה בהתאם לציוני מבחן המיון

הטבלה שלהלן מפרטת את הרמה שאליה יסווגו הסטודנטים לפי ציוני בחינות המיון החיצוניות השונים.

 
רמת הקורס באנגלית​ ​ציון אנגלית בפסיכומטרי ​אמי"ר / אמיר"ם ​SATs ​IELTS ​TOEFL
"פטור": סיווג לרמה זו מצריך השלמת שני קורסי תוכן באנגלית​ 134-150​ 134+​ 670​ ​6.5-9 ​100-120
מתקדמים ב (רמה A): סיווג לרמה זו מצריך השלמת קורס תוכן אחד באנגלית​ 120-133​ 120-133​​ 600​ ​6 ​81-99
מתקדמים א (רמה B)​ 100-119​ 100-119​​ 500​ 5.5​ 65-80​
בסיסי (רמה C)​ 85-99​ 85-99​​ 450​ 5​ 40-64​
טרום בסיסי ב (רמה D)​ 70-84​ 70-84​​ 400​ 4.5​ 25-39​
טרום בסיסי א (רמה E)​ 60-69​ 60-69​​ 350​ 4​ 10-24​
סדנת גישור (רמה F)*​ 59>=​ 59>=​ 349>=​ 3>=​​ 0-9
טרום סדנת גישור (רמה T)*​ 59>=​​ 59>=​​ 349>=​​ 3>=​​​ 0-9​
 

* לקורסי טרום סדנת הגישור וסדנת גישור יש קריטריון קבלה נוסף – בחינת מיון פנימי במחלקה לאנגלית. לא ניתן להירשם לקורסים אלו בלי להיבחן בבחינת המיון הפנימית ולקבל סיווג מתאים (רמה T או F בהתאמה). ראו מידע מפורט על טרום סדנת הגישור וסדנת הגישור.

שימו לב:

1. הסיווג ניתן בדיוק לפי הציון המתקבל, גם אם ההפרש בין רמה אחת לשנייה הוא נקודה אחת.

2. ניתן לחזור ולהיבחן בבחינות המיון. הציון הגבוה מבניהן ייחשב לצורך מתן הסיווג.

Just take the test

Just take the test

הירשמו עוד היום למבחן אמי"ר או אמיר"ם

בחינות סיווג הידע באנגלית

סרטון הסבר על בחינות המיון באנגלית

סרטון הסבר על בחינות המיון באנגלית