שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ג2021, א2022, ג2022

 נושא: מדיניות ציבורית, משפטים

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ב2022

 נושא: מדיניות ציבורית, משפטים

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: מדיניות ציבורית, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: ניהול, מדיניות ציבורית, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: מדיניות ציבורית

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, מדיניות ציבורית

 פעיל בסמסטרים: א2022

 נושא: מדיניות ציבורית, משפטים

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: מדיניות ציבורית, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, ניהול