שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ג2020, א2021, ג2021

 נושא: מדיניות ציבורית, משפטים

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ב2021

 נושא: מדיניות ציבורית, משפטים

 פעיל בסמסטרים: ב2020, א2021, ב2021, א2022

 נושא: ניהול, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, מדיניות ציבורית

 פעיל בסמסטרים: ב2020, א2021, ב2021

 נושא: מדיניות ציבורית

 פעיל בסמסטרים: ב2020, א2021, ב2021

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, מדיניות ציבורית

 פעיל בסמסטרים: א2021

 נושא: משפטים, מדיניות ציבורית

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: ניהול, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, מדיניות ציבורית

 פעיל בסמסטרים: ב2020, א2021, ב2021

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, מדיניות ציבורית

 פעיל בסמסטרים: א2021

 נושא: מדיניות ציבורית, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, תקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 קורס שנתי

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ב2021

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, מדיניות ציבורית