שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ב2025

 נושא: מדיניות ציבורית, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 פעיל בסמסטרים: א2024, ג2024, א2025, ג2025

 נושא: משפטים, מדיניות ציבורית

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ב2025

 נושא: משפטים, מדיניות ציבורית

 פעיל בסמסטרים: א2024, א2025

 נושא: מדיניות ציבורית, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קורס שנתי

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, א2025, ב2025

 נושא: ניהול, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, מדיניות ציבורית

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, א2025, ב2025

 נושא: מדיניות ציבורית

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, א2025, ב2025

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, מדיניות ציבורית

 פעיל בסמסטרים: א2024, א2025

 נושא: משפטים, מדיניות ציבורית