עבודה מסכמת ותזה

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת שני מסלולי לימוד לקראת התואר השני - האחד מסלול עם תזה (בו יש להגיש תזה כחלק מחובות הלימודים) והשני מסלול ללא תזה (בו יש להגיש עבודה מסכמת כחלק מחובות הלימודים).
 
אחראית על עבודות מסכמות ותזות:  ד"ר הדר כהן דוויק 
פתח הכל