סגל

סגל אקדמי בכיר

ראש מחלקה אקדמית

ראש תחום - תואר ראשון כימיה

טלפון
09-7781773
דוא"ל
inbaltu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
246
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ד 12:45 - 14:45
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20523 תורת הקוואנטים ב: קשר כימי
20577 פרויקט מחקר בכימיה
20910 נושאים בכימיה חישובית
20932 סדנה בהדמיה מולקולרית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כימיה ימי ד , 18:00-16:00 09-7781773 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש תחום - תואר ראשון מדעי החיים

טלפון
09-7781753
דוא"ל
anatba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
272
פקס
09-7780661
שעות קבלה
לפנות במייל
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20575 פרויקט מחקר בגיאולוגיה
20576 פרויקט מחקר במדעי החיים
20590 קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים
ייעוץ
מידע מורחב

ראש תחום פיסיקה

טלפון
09-7782051
דוא"ל
granot@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
242
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פיסיקה ימי ב , 15:00-13:00 09-7782051 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש תכנית - תואר שני מחשבה ביולוגית תואר שני

מדעי החיים

טלפון
09-7781758
דוא"ל
nuritki@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
270
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
המחשבה הביולוגית - תואר שני ימי ד , 11:00-10:00 09-7781758 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מדעי החיים

טלפון
09-7781768
דוא"ל
amrames@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
241
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מדעי החיים

טלפון
09-7781756
דוא"ל
yairbc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
268
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ב 15:00 - 17-00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20519 רעלים והרעלות
20919 נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי החיים ימי ג , 16:00-14:00 02-9416334 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מדעי החיים

טלפון
09-7782188
דוא"ל
ronitwe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
262
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ב 09:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20909 תאי גזע: ממחקר בסיסי ליישומים רפואיים
20920 נושאים נבחרים בביולוגיה של התא
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי החיים ימי ב , 13:00-11:30 09-7782188 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781770
דוא"ל
verbin@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
240
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר להנדסה כימית ימי ה , 17:00-15:00 09-7781770 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ימי ה , 17:00-15:00 09-7781770 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר ללימודי הנדסה (לא כולל אפיקים להנדסה המפורטים בנפרד) ימי ה , 17:00-15:00 09-7781770 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר לפיסיקה ימי ה , 17:00-15:00 09-7781770 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
פיסיקה ימי ה , 17:00-15:00 09-7781770 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
פיסיקה ימי ה , 17:00-15:00 09-7781770 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7783376
דוא"ל
saleemz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
238
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7780981
דוא"ל
einatco@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
275
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20397 אבולוציה
20579 ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי החיים ימי ב , 15:00-13:00 09-7780981 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מדעי כדור-הארץ

טלפון
09-7782128
דוא"ל
orlila@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
256
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מדעי החיים

טלפון
דוא"ל
itzhakm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7780980
דוא"ל
oferre@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
264
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ב 11:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20915 כימיה אורגנית מתקדמת
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כימיה ימי ב , 13:00-11:00 09-7780980 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781759
דוא"ל
igorra@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
254
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כימיה ימי ב , 18:30-16:30 09-7781759 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
אמריטוס

כימיה

טלפון
09-7781128
דוא"ל
idotan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
255
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
אמריטוס

פיסיקה

טלפון
09-7781776
דוא"ל
yoramk@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
244
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

מדעי החיים

טלפון
02-6773330
דוא"ל
simona@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

מדעי החיים

טלפון
09-7781760
דוא"ל
joelkl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
255
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

מדעי כדור-הארץ

טלפון
09-7781778
דוא"ל
shovals@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
225
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכז הוראה מדעי החיים

טלפון
09-7781768
דוא"ל
itaiop@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
241
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ד 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20220 החרקים
20412 אקולוגיה
20907 מגוון ביולוגי ושמירת טבע
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כימיה, פיסיקה

טלפון
09-7781596
דוא"ל
vardai@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
253
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ד 11:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20241 קינטיקה כימית
20289 מעבדה בכימיה פיסיקלית
20482 תרמודינמיקה לפיסיקאים
20483 תרמודינמיקה
20553 נושאים בכימיה אטמוספרית
20557 דינמיקה מולקולרית של תהליכים כימיים
20911 שיטות פיסיקליות לאנליזה כימית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי החיים, מדעים - כללי

טלפון
09-7781760
דוא"ל
netaalt@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
243
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ה 14:30- 16:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20468 גנטיקה של האדם: היבטים רפואיים ואתיים
20495 גנטיקה א
20924 גנטיקה ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי החיים

טלפון
09-7781552
דוא"ל
iditban@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
245
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ב 11:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20536 פיזיולוגיה של הצמח
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי כדור-הארץ

טלפון
09-7782129
דוא"ל
mayabar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
274
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20291 מבוא למטאורולוגיה
20421 מעבדה במטאורולוגיה: מדידות, תצפיות
20518 בעיות מודרניות במדעי האטמוספרה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה

עוזר ראש מחלקה לעניינים אקדמיים מדעי החיים

טלפון
02-6773318
דוא"ל
drorb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ג 12:00 - 14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20214 התא: מבנה ופעילות (מתכונת שנתית)
20237 עולם החיידקים
20452 התא: מבנה ופעילות (מתכונת סמסטריאלית)
20515 נושאים נבחרים בביוטכנולוגיה
20597 היבטים ביולוגיים של תאים יצרניים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ימי א , 14:00-13:00 02-6773318 ירושלים - קמפוס מל"י בגן הטכנולוגי
אפיקי מעבר במדעי החיים (כולל ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, רפואה, ביוכימיה) ימי א , 14:00-12:00 02-6773318 ירושלים - קמפוס מל"י בגן הטכנולוגי
מדעי החיים ימי א , 14:00-12:00 02-6773318 ירושלים - קמפוס מל"י בגן הטכנולוגי
מדעי החיים ימי א , 14:00-12:00 02-6773318 ירושלים - קמפוס מל"י בגן הטכנולוגי
מידע מורחב

מרכזת הוראה כימיה, מדעי החיים

טלפון
09-7781751
דוא"ל
iditba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
247
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ד 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20121 אשנב למדעי החיים
20204 ביוכימיה א
20405 מעבדה בביוכימיה של חלבונים
20485 ביוכימיה א לכימאים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי החיים ימי א , 20:00-19:00 036710000 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי כדור-הארץ

טלפון
09-7781779
דוא"ל
nuritg@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
274
פקס
09-7780661
שעות קבלה
א - ד כל היום
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
06101 מבוא למדע כדור-הארץ
20117 צפונות כדור-הארץ
20211 נדבכים בגיאולוגיה של ארץ-ישראל
20238 מעבדה במיקרוסקופיה של מינרלים וסלעים
20239 מעבדה במיקרוסקופיה של סלעים מותמרים
20591 קורס סמינריוני בנושא מיוחד בגיאולוגיה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר למדעי הגיאולוגיה והסביבה ימי א-ה , 09-7781779 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי כדור הארץ ימי א-ה , 09-7781779 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה כימיה

טלפון
09-7781782
דוא"ל
chavaga@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
251
פקס
09-7780661
שעות קבלה
א-ה כל היום
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20116 עולם הכימיה
20282 כימיה אורגנית לביולוגים
20439 מעבדה בכימיה אורגנית
20456 כימיה אורגנית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי החיים

טלפון
09-7781552
דוא"ל
sarado@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
245
פקס
09-7780661
שעות קבלה
א 22:00-21:00,ב 09:30- 15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20292 עולם הנגיפים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי החיים

טלפון
דוא"ל
ornada@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ב 20:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20460 מעבדה בביולוגיה מולקולרית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי החיים, מדעי הטבע והחיים - כללי

טלפון
09-7781754
דוא"ל
saraw@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
245
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ה 10:00-09:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20122 תזונה
20313 רביית היונקים
20328 תקשורת כימית בין בעלי חיים
20556 פיזיולוגיה של מערכות באדם
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי החיים

טלפון
09-7781728
דוא"ל
meravwk@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
239
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20104 החולייתנים
20415 נושאים בהתנהגות בעלי חיים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מחשבה ביולוגית תואר שני

טלפון
09-7781136
דוא"ל
batyaz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
277
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ב 14:00 - 15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22006 מיזמי גנום האדם: גנטיקה וגנאתיקה
22007 בעיות נבחרות בביואתיקה: ניסויים בבע"ח
22011 הסוציוביולוגיה ונגזרותיה: מדע במחלוקת
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
המחשבה הביולוגית - תואר שני ימי ב , 15:00-14:00 09-7781136 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה כימיה, פיסיקה

טלפון
09-7781777
דוא"ל
meravha@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
237
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ד 11:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20215 מכניקה
20250 חשמל ומגנטיות
20314 פיסיקה סטטיסטית
20320 מכניקה קואנטית ומבנה האטום
20382 פרויקט מתקדם בפיסיקה א
20383 פרויקט מתקדם בפיסיקה ב
20422 מכניקה אנליטית
20522 תורת הקוואנטים א
20578 פרויקט מחקר בפיסיקה
20589 אלקטרומגנטיות אנליטית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי כדור-הארץ, סדנות, פיסיקה

טלפון
09-7781764
דוא"ל
guyhe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
235
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ד 11:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20113 יסודות הפיסיקה א
20213 פרקים בפיסיקה מודרנית
20248 גלים ואופטיקה
20248 גלים ואופטיקה
20329 עקרונות פיסיקליים ברפואה
20434 מבוא לגיאופיסיקה
20923 נושאים מתקדמים בתורת הגלים
91463 סדנת הכנה בפיסיקה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעים - כללי

טלפון
09-7781392
דוא"ל
ramiis@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
132
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ד 11:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10703 מבוא ללוגיקה
10952 סמינר מצטיינים בפילוסופיה א
10953 פרדוקסים
10977 סמינר מצטיינים בפילוסופיה ג
20202 פילוסופיה של המדע
20304 בעיות נבחרות בפילוסופיה של המדע
20914 בעיות בפילוסופיה של המדע
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה כימיה

טלפון
דוא"ל
omerkor@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20912 לייזרים: עקרונות ושימושים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

טלפון
09-7781752
דוא"ל
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
235
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

אחראית פניות סטודנטים מדעי החיים

מרכזת הוראה

טלפון
דוא"ל
revital@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
253
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ד 12:00 - 14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20119 ביולוגיה כללית ב
20308 תאי עצב: מבוא לנוירוביולוגיה
20319 עד מאה ועשרים
20530 סימביוזה: חיים ביחד של יצורים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר לפקולטה לחקלאות (לא כולל כלכלה חקלאית, ניהול מלונאות) ימי ה , 14:00-12:00 04-8269221 חיפה - קמפוס חיפה
אפיקי מעבר במדעי החיים (כולל ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, רפואה, ביוכימיה) ימי ה , 14:00-12:00 04-8269221 חיפה - קמפוס חיפה
כללי ימי ה , 14:00-12:00 04-8269221 חיפה - קמפוס חיפה
מדעי החיים ימי ה , 14:00-12:00 04-8269221 חיפה - קמפוס חיפה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי הטבע והחיים - כללי, מדעי כדור-הארץ

טלפון
02-6773337
דוא"ל
yaellev@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20307 יישומי הגיאולוגיה והוראתה בישראל
20321 גיאולוגיה של הכרמל
20493 מבוא לאוקיינוגרפיה
20548 ספקטרוסקופיה של מינרלים
20901 חוף הים התיכון של ישראל
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פיסיקה

טלפון
09-7782105
דוא"ל
ariellu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
239
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פיסיקה

טלפון
09-7782105
דוא"ל
drorma@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
239
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20402 מוליכים למחצה
20403 התקני מוליכים למחצה ומיקרואלקטרוניקה
20488 עולם החשמל והאלקטרוניקה א
20489 עולם החשמל והאלקטרוניקה ב
20918 אלקטרוניקה מתקדמת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פיסיקה

טלפון
09-7781728
דוא"ל
alonm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
239
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20201 אטומים מולקולות ותכונות החומר
20326 פיסיקה של החלקיקים היסודיים
20547 פיסיקה גרעינית
20913 פיסיקה של מצב מוצק
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פיסיקה

טלפון
09-7781769
דוא"ל
rinatof@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
235
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ב 15:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20409 מעבדה בפיסיקה ב
20418 מעבדה ביסודות הפיסיקה
20916 מעבדה בפיסיקה ג'
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כימיה

טלפון
02-6773327
דוא"ל
dinayo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ה 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20334 סימטריה - מתמטיקה, כימיה
20340 אנליזה של ניסויים
20404 כימיה אי-אורגנית
20463 מעבדה בכימיה אי-אורגנית
20480 כימיה כללית ב
20490 כימיה כללית ב לביולוגים
20555 יסודות בכימיה של המצב המוצק
20917 מבט על ננו-חומרים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כימיה ימי ה , 12:00-10:00 02-6773327 ירושלים - קמפוס מל"י בגן הטכנולוגי
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי החיים

טלפון
דוא"ל
saritan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20410 ביולוגיה התפתחותית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי החיים

טלפון
דוא"ל
edwardpi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ג 18:00-20:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20236 מעבדה בביולוגיה של התא
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מחשבה ביולוגית תואר שני

טלפון
09-7781766
דוא"ל
susiefi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
277
פקס
09-7780661
שעות קבלה
א 11:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22000 הגדרת החיים
22003 מכניזם, ויטליזם ואורגניציזם
22008 המשבר האקולוגי והאדם
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
המחשבה הביולוגית - תואר שני ימי א , 15:00-14:00 09-7781766 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה

רכז טכנולוגיות מחלקתי מדעי החיים

טלפון
09-7781761
דוא"ל
oripa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
241
פקס
09-7780661
שעות קבלה
א 17:00 - 15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20118 ביולוגיה כללית א
20252 ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים:מבט ישראלי
20316 שעונים ביולוגיים
20496 מעבדת שדה: ביולוגיה של הזנבן הערבי
20514 קולטנים והמרת אותות
20908 פרויקט אינטגרטיבי בלימודי שדה
20930 האקולוגיה וההתנהגות של הזנבן הערבי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כימיה

טלפון
09-7781781
דוא"ל
dorotac@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
251
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ג 11:00-09:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20234 מעבדה בכימיה כללית
20437 כימיה כללית
20470 כימיה כללית א
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר להנדסה כימית ימי ג , 11:00-09:00 09-7781781 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ימי ג , 11:00-09:00 09-7781781 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ימי ג , 11:00-09:00 09-7781781 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לסיעוד ימי ג , 11:00-09:00 09-7781781 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לסיעוד לאוניברסיטת בן גוריון ימי ג , 11:00-09:00 09-7781781 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לסיעוד לאוניברסיטת חיפה ימי ג , 11:00-09:00 09-7781781 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר לכימיה ימי ג , 11:00-09:00 09-7781781 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
כימיה ימי ג , 11:00-09:00 09-7781781 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
כימיה ימי ג , 11:00-09:00 09-7781781 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי החיים

טלפון
09-7781755
דוא"ל
pinits@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
247
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20322 אימונולוגיה
20459 מעבדה באימונולוגיה
20544 נושאים נבחרים באימונולוגיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פיסיקה

טלפון
09-7781775
דוא"ל
orlyko@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
237
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ג 17:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20114 יסודות הפיסיקה ב
20120 צפונות היקום: אשנב לאסטרונומיה
20123 יסודות הפיסיקה לביולוגים א
20124 יסודות הפיסיקה לביולוגים ב
20125 יסודות הפיסיקה
20207 מבוא לאסטרופיסיקה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי החיים

טלפון
דוא"ל
sheerlik@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20457 מעבדה בביוטכנולוגיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי החיים

טלפון
09-7781762
דוא"ל
ornearb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
241
פקס
09-7780661
שעות קבלה
א 10:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20112 צומח וצמחים
20262 צומח ארץ-ישראל
20346 בקרת התפתחות בצמחים
20542 הנדסה גנטית בצמחים
20543 הסתגלות והתאמה לעקות סביבה בצמחים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

טלפון
דוא"ל
maytalsa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מחשבה ביולוגית תואר שני

טלפון
02-6773328
דוא"ל
sarasc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ד 11:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22005 תורת האבולוציה ותנועת הבריאתנות
22010 רדוקציה, טלאולוגיה ומקומן בביולוגיה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
המחשבה הביולוגית - תואר שני ימי ה , 13:00-12:00 02-6792892 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי החיים

טלפון
דוא"ל
meirsh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ג 21:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20455 עקרונות הביוטכנולוגיה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

מרכז הוראה

טלפון
09-7781771
דוא"ל
baruchz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
244
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל מנהלי

טלפון
09-7781747
דוא"ל
ronaal@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
258
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7780766
דוא"ל
margarita@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
215
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7780766
דוא"ל
ulianat@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
215
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מנהלת מעבדה

טלפון
09-7780789
דוא"ל
rutyts@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
223
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7782138
דוא"ל
yuliami@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
215
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781767
דוא"ל
maximilsi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
215
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781746
דוא"ל
einavro@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
258
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

ראש מחלקה אקדמית

ראש תחום - תואר ראשון כימיה

טלפון
09-7781773
דוא"ל
inbaltu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
246
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ד 12:45 - 14:45
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20523 תורת הקוואנטים ב: קשר כימי
20577 פרויקט מחקר בכימיה
20910 נושאים בכימיה חישובית
20932 סדנה בהדמיה מולקולרית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כימיה ימי ד , 18:00-16:00 09-7781773 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש תחום - תואר ראשון מדעי החיים

טלפון
09-7781753
דוא"ל
anatba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
272
פקס
09-7780661
שעות קבלה
לפנות במייל
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20575 פרויקט מחקר בגיאולוגיה
20576 פרויקט מחקר במדעי החיים
20590 קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים
ייעוץ
מידע מורחב

ראש תחום פיסיקה

טלפון
09-7782051
דוא"ל
granot@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
242
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פיסיקה ימי ב , 15:00-13:00 09-7782051 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש תכנית - תואר שני מחשבה ביולוגית תואר שני

מדעי החיים

טלפון
09-7781758
דוא"ל
nuritki@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
270
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
המחשבה הביולוגית - תואר שני ימי ד , 11:00-10:00 09-7781758 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מדעי החיים

טלפון
09-7781768
דוא"ל
amrames@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
241
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מדעי החיים

טלפון
09-7781756
דוא"ל
yairbc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
268
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ב 15:00 - 17-00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20519 רעלים והרעלות
20919 נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי החיים ימי ג , 16:00-14:00 02-9416334 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מדעי החיים

טלפון
09-7782188
דוא"ל
ronitwe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
262
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ב 09:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20909 תאי גזע: ממחקר בסיסי ליישומים רפואיים
20920 נושאים נבחרים בביולוגיה של התא
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי החיים ימי ב , 13:00-11:30 09-7782188 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781770
דוא"ל
verbin@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
240
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר להנדסה כימית ימי ה , 17:00-15:00 09-7781770 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ימי ה , 17:00-15:00 09-7781770 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר ללימודי הנדסה (לא כולל אפיקים להנדסה המפורטים בנפרד) ימי ה , 17:00-15:00 09-7781770 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר לפיסיקה ימי ה , 17:00-15:00 09-7781770 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
פיסיקה ימי ה , 17:00-15:00 09-7781770 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
פיסיקה ימי ה , 17:00-15:00 09-7781770 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7783376
דוא"ל
saleemz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
238
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7780981
דוא"ל
einatco@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
275
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20397 אבולוציה
20579 ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי החיים ימי ב , 15:00-13:00 09-7780981 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מדעי כדור-הארץ

טלפון
09-7782128
דוא"ל
orlila@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
256
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מדעי החיים

טלפון
דוא"ל
itzhakm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7780980
דוא"ל
oferre@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
264
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ב 11:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20915 כימיה אורגנית מתקדמת
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כימיה ימי ב , 13:00-11:00 09-7780980 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781759
דוא"ל
igorra@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
254
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כימיה ימי ב , 18:30-16:30 09-7781759 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
אמריטוס

כימיה

טלפון
09-7781128
דוא"ל
idotan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
255
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
אמריטוס

פיסיקה

טלפון
09-7781776
דוא"ל
yoramk@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
244
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

מדעי החיים

טלפון
02-6773330
דוא"ל
simona@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

מדעי החיים

טלפון
09-7781760
דוא"ל
joelkl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
255
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

מדעי כדור-הארץ

טלפון
09-7781778
דוא"ל
shovals@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
225
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכז הוראה מדעי החיים

טלפון
09-7781768
דוא"ל
itaiop@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
241
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ד 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20220 החרקים
20412 אקולוגיה
20907 מגוון ביולוגי ושמירת טבע
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כימיה, פיסיקה

טלפון
09-7781596
דוא"ל
vardai@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
253
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ד 11:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20241 קינטיקה כימית
20289 מעבדה בכימיה פיסיקלית
20482 תרמודינמיקה לפיסיקאים
20483 תרמודינמיקה
20553 נושאים בכימיה אטמוספרית
20557 דינמיקה מולקולרית של תהליכים כימיים
20911 שיטות פיסיקליות לאנליזה כימית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי החיים, מדעים - כללי

טלפון
09-7781760
דוא"ל
netaalt@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
243
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ה 14:30- 16:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20468 גנטיקה של האדם: היבטים רפואיים ואתיים
20495 גנטיקה א
20924 גנטיקה ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי החיים

טלפון
09-7781552
דוא"ל
iditban@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
245
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ב 11:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20536 פיזיולוגיה של הצמח
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי כדור-הארץ

טלפון
09-7782129
דוא"ל
mayabar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
274
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20291 מבוא למטאורולוגיה
20421 מעבדה במטאורולוגיה: מדידות, תצפיות
20518 בעיות מודרניות במדעי האטמוספרה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה

עוזר ראש מחלקה לעניינים אקדמיים מדעי החיים

טלפון
02-6773318
דוא"ל
drorb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ג 12:00 - 14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20214 התא: מבנה ופעילות (מתכונת שנתית)
20237 עולם החיידקים
20452 התא: מבנה ופעילות (מתכונת סמסטריאלית)
20515 נושאים נבחרים בביוטכנולוגיה
20597 היבטים ביולוגיים של תאים יצרניים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ימי א , 14:00-13:00 02-6773318 ירושלים - קמפוס מל"י בגן הטכנולוגי
אפיקי מעבר במדעי החיים (כולל ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, רפואה, ביוכימיה) ימי א , 14:00-12:00 02-6773318 ירושלים - קמפוס מל"י בגן הטכנולוגי
מדעי החיים ימי א , 14:00-12:00 02-6773318 ירושלים - קמפוס מל"י בגן הטכנולוגי
מדעי החיים ימי א , 14:00-12:00 02-6773318 ירושלים - קמפוס מל"י בגן הטכנולוגי
מידע מורחב

מרכזת הוראה כימיה, מדעי החיים

טלפון
09-7781751
דוא"ל
iditba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
247
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ד 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20121 אשנב למדעי החיים
20204 ביוכימיה א
20405 מעבדה בביוכימיה של חלבונים
20485 ביוכימיה א לכימאים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי החיים ימי א , 20:00-19:00 036710000 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי כדור-הארץ

טלפון
09-7781779
דוא"ל
nuritg@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
274
פקס
09-7780661
שעות קבלה
א - ד כל היום
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
06101 מבוא למדע כדור-הארץ
20117 צפונות כדור-הארץ
20211 נדבכים בגיאולוגיה של ארץ-ישראל
20238 מעבדה במיקרוסקופיה של מינרלים וסלעים
20239 מעבדה במיקרוסקופיה של סלעים מותמרים
20591 קורס סמינריוני בנושא מיוחד בגיאולוגיה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר למדעי הגיאולוגיה והסביבה ימי א-ה , 09-7781779 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי כדור הארץ ימי א-ה , 09-7781779 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה כימיה

טלפון
09-7781782
דוא"ל
chavaga@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
251
פקס
09-7780661
שעות קבלה
א-ה כל היום
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20116 עולם הכימיה
20282 כימיה אורגנית לביולוגים
20439 מעבדה בכימיה אורגנית
20456 כימיה אורגנית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי החיים

טלפון
09-7781552
דוא"ל
sarado@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
245
פקס
09-7780661
שעות קבלה
א 22:00-21:00,ב 09:30- 15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20292 עולם הנגיפים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי החיים

טלפון
דוא"ל
ornada@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ב 20:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20460 מעבדה בביולוגיה מולקולרית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי החיים, מדעי הטבע והחיים - כללי

טלפון
09-7781754
דוא"ל
saraw@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
245
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ה 10:00-09:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20122 תזונה
20313 רביית היונקים
20328 תקשורת כימית בין בעלי חיים
20556 פיזיולוגיה של מערכות באדם
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי החיים

טלפון
09-7781728
דוא"ל
meravwk@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
239
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20104 החולייתנים
20415 נושאים בהתנהגות בעלי חיים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מחשבה ביולוגית תואר שני

טלפון
09-7781136
דוא"ל
batyaz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
277
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ב 14:00 - 15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22006 מיזמי גנום האדם: גנטיקה וגנאתיקה
22007 בעיות נבחרות בביואתיקה: ניסויים בבע"ח
22011 הסוציוביולוגיה ונגזרותיה: מדע במחלוקת
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
המחשבה הביולוגית - תואר שני ימי ב , 15:00-14:00 09-7781136 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה כימיה, פיסיקה

טלפון
09-7781777
דוא"ל
meravha@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
237
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ד 11:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20215 מכניקה
20250 חשמל ומגנטיות
20314 פיסיקה סטטיסטית
20320 מכניקה קואנטית ומבנה האטום
20382 פרויקט מתקדם בפיסיקה א
20383 פרויקט מתקדם בפיסיקה ב
20422 מכניקה אנליטית
20522 תורת הקוואנטים א
20578 פרויקט מחקר בפיסיקה
20589 אלקטרומגנטיות אנליטית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי כדור-הארץ, סדנות, פיסיקה

טלפון
09-7781764
דוא"ל
guyhe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
235
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ד 11:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20113 יסודות הפיסיקה א
20213 פרקים בפיסיקה מודרנית
20248 גלים ואופטיקה
20248 גלים ואופטיקה
20329 עקרונות פיסיקליים ברפואה
20434 מבוא לגיאופיסיקה
20923 נושאים מתקדמים בתורת הגלים
91463 סדנת הכנה בפיסיקה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעים - כללי

טלפון
09-7781392
דוא"ל
ramiis@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
132
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ד 11:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10703 מבוא ללוגיקה
10952 סמינר מצטיינים בפילוסופיה א
10953 פרדוקסים
10977 סמינר מצטיינים בפילוסופיה ג
20202 פילוסופיה של המדע
20304 בעיות נבחרות בפילוסופיה של המדע
20914 בעיות בפילוסופיה של המדע
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה כימיה

טלפון
דוא"ל
omerkor@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20912 לייזרים: עקרונות ושימושים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

טלפון
09-7781752
דוא"ל
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
235
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

אחראית פניות סטודנטים מדעי החיים

מרכזת הוראה

טלפון
דוא"ל
revital@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
253
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ד 12:00 - 14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20119 ביולוגיה כללית ב
20308 תאי עצב: מבוא לנוירוביולוגיה
20319 עד מאה ועשרים
20530 סימביוזה: חיים ביחד של יצורים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר לפקולטה לחקלאות (לא כולל כלכלה חקלאית, ניהול מלונאות) ימי ה , 14:00-12:00 04-8269221 חיפה - קמפוס חיפה
אפיקי מעבר במדעי החיים (כולל ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, רפואה, ביוכימיה) ימי ה , 14:00-12:00 04-8269221 חיפה - קמפוס חיפה
כללי ימי ה , 14:00-12:00 04-8269221 חיפה - קמפוס חיפה
מדעי החיים ימי ה , 14:00-12:00 04-8269221 חיפה - קמפוס חיפה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי הטבע והחיים - כללי, מדעי כדור-הארץ

טלפון
02-6773337
דוא"ל
yaellev@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20307 יישומי הגיאולוגיה והוראתה בישראל
20321 גיאולוגיה של הכרמל
20493 מבוא לאוקיינוגרפיה
20548 ספקטרוסקופיה של מינרלים
20901 חוף הים התיכון של ישראל
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פיסיקה

טלפון
09-7782105
דוא"ל
ariellu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
239
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פיסיקה

טלפון
09-7782105
דוא"ל
drorma@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
239
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20402 מוליכים למחצה
20403 התקני מוליכים למחצה ומיקרואלקטרוניקה
20488 עולם החשמל והאלקטרוניקה א
20489 עולם החשמל והאלקטרוניקה ב
20918 אלקטרוניקה מתקדמת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פיסיקה

טלפון
09-7781728
דוא"ל
alonm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
239
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20201 אטומים מולקולות ותכונות החומר
20326 פיסיקה של החלקיקים היסודיים
20547 פיסיקה גרעינית
20913 פיסיקה של מצב מוצק
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פיסיקה

טלפון
09-7781769
דוא"ל
rinatof@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
235
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ב 15:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20409 מעבדה בפיסיקה ב
20418 מעבדה ביסודות הפיסיקה
20916 מעבדה בפיסיקה ג'
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כימיה

טלפון
02-6773327
דוא"ל
dinayo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ה 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20334 סימטריה - מתמטיקה, כימיה
20340 אנליזה של ניסויים
20404 כימיה אי-אורגנית
20463 מעבדה בכימיה אי-אורגנית
20480 כימיה כללית ב
20490 כימיה כללית ב לביולוגים
20555 יסודות בכימיה של המצב המוצק
20917 מבט על ננו-חומרים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כימיה ימי ה , 12:00-10:00 02-6773327 ירושלים - קמפוס מל"י בגן הטכנולוגי
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי החיים

טלפון
דוא"ל
saritan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20410 ביולוגיה התפתחותית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי החיים

טלפון
דוא"ל
edwardpi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ג 18:00-20:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20236 מעבדה בביולוגיה של התא
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מחשבה ביולוגית תואר שני

טלפון
09-7781766
דוא"ל
susiefi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
277
פקס
09-7780661
שעות קבלה
א 11:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22000 הגדרת החיים
22003 מכניזם, ויטליזם ואורגניציזם
22008 המשבר האקולוגי והאדם
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
המחשבה הביולוגית - תואר שני ימי א , 15:00-14:00 09-7781766 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה

רכז טכנולוגיות מחלקתי מדעי החיים

טלפון
09-7781761
דוא"ל
oripa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
241
פקס
09-7780661
שעות קבלה
א 17:00 - 15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20118 ביולוגיה כללית א
20252 ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים:מבט ישראלי
20316 שעונים ביולוגיים
20496 מעבדת שדה: ביולוגיה של הזנבן הערבי
20514 קולטנים והמרת אותות
20908 פרויקט אינטגרטיבי בלימודי שדה
20930 האקולוגיה וההתנהגות של הזנבן הערבי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כימיה

טלפון
09-7781781
דוא"ל
dorotac@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
251
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ג 11:00-09:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20234 מעבדה בכימיה כללית
20437 כימיה כללית
20470 כימיה כללית א
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר להנדסה כימית ימי ג , 11:00-09:00 09-7781781 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ימי ג , 11:00-09:00 09-7781781 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ימי ג , 11:00-09:00 09-7781781 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה