סגל המחלקה

סגל אקדמי בכיר

ראש מחלקה אקדמית

ראש תחום - תואר ראשון ספרות

חברת סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

טלפון
09-7781105
דוא"ל
adiamen@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
118
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 11:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14299 סמינר תזה לכתיבה מחקרית בלימודי תרבות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי תרבות - תואר שני ימי , 09-7781105 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
ספרות ימי , 09-7781105 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש תחום - תואר ראשון תולדות האמנות

טלפון
09-7781214
דוא"ל
matim@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
219
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראש תחום - תואר ראשון קולנוע

חברת סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

טלפון
09-7781985
דוא"ל
yaelmu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
103
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781581
דוא"ל
havaal@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
108
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
tzahiw@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

קולנוע

חברת סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

טלפון
09-7781991
דוא"ל
sandram@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
119
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781341
דוא"ל
nuritme@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
130-
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7783362
דוא"ל
yaelse@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
115
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

ספרות

טלפון
09-7781801
דוא"ל
tammyam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
117
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7782182
דוא"ל
michaelfa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
128
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781657
דוא"ל
rafaelt@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
167-
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781968
דוא"ל
naphtalysh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
106
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תאטרון ימי , 09-7781968 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
אמריטה

ספרות

חברת סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

טלפון
דוא"ל
nuritgr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
nillid@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

מוסיקה

טלפון
09-7781807
דוא"ל
bennyp@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת תכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

מרכזת הוראה לימודי תרבות תואר שני, קולנוע

טלפון
דוא"ל
liatsl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
109
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 11:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10551 ניצולי השואה בקולנוע הישראלי
10693 מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי
14203 יהדות, עבריות, ישראליות: היבטים תרבותיים
14206 רב-תרבותיות בישראל
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי תרבות - תואר שני ימי א , 12:00-11:00 054-4577810 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי תרבות תואר שני, ספרות

טלפון
09-7781048
דוא"ל
hudaam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
111
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ה 11:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10301 זוגות מיועדים ביצירתו של עגנון
10335 הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות
14207 סוגיות במעברים ובמגעים בין תרבויות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי תרבות תואר שני, תולדות האמנות

טלפון
09-7781994
דוא"ל
nadavap@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
203
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 14:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10931 המדיום באמנויות:סוגיות אסתטיות ותרבותיות
14205 תאוריות וגישות בחקר התרבות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי תרבות תואר שני, ספרות, תאטרון

טלפון
09-7780866
דוא"ל
doritas@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
201
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 21:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10154 החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון
10215 החיזיון השקספירי
10734 תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו
14208 סוגיות בתאוריה של המרחב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

טלפון
09-7781974
דוא"ל
netabod@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
113
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה בלשנות, מדעי הקוגניציה

טלפון
09-7781978
דוא"ל
irenabo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
114-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 19:00 - 20:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10143 חקר השפה: יסודות ויישומים
10483 פרקים במורפולוגיה עברית
10730 מבוא לבלשנות תאורטית
10956 שפה וקוגניציה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
בלשנות ימי , 09-7781978 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה קולנוע

טלפון
09-7781977
דוא"ל
dganitb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
109
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 21:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10648 תולדות הקולנוע א: 1939-1895
10655 הקולנוע כהיסטוריה
10683 תולדות הקולנוע ב: 1980-1940
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה קולנוע

טלפון
09-7781978
דוא"ל
bennybd@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
114-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 19:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10792 מבוא לתאוריות קולנועיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לשון עברית, סדנות

טלפון
09-7781969
דוא"ל
ornabn@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
121
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ג 11:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10250 יסודות תורת המשמעות: סמנטיקה ופרגמטיקה
10641 לשון, חברה ותרבות
91462 עברית כשפה שנייה
91494 אוריינות אקדמית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לשון עברית ימי ד , 12:00-10:00 09-7781969 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה תאטרון

טלפון
09-7781982
דוא"ל
michalbam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
121
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 12:15 - 13:15
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10919 התאטרון הישראלי קונפליקטים ותהליכי שינוי
10928 מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תאטרון ימי ב , 08:45-08:00 09-7781982 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
דוא"ל
naamabs@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 08:30-09:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10814 אגדת הגולם
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה ספרות

טלפון
09-7781983
דוא"ל
yuvalbe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
201
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ה 14:30-13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10647 שירת החול העברית בספרד המוסלמית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781987
דוא"ל
miraba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ה 14:30-13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10124 אמנות בעידן הטכנולוגי
10489 יסודות שפת האמנות החזותית
10590 היבטים כוליים ביצירות הרב-תחומיות באמנות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תולדות האמנות ימי ב , 15:00-14:00 09-7781987 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מוסיקה

טלפון
דוא"ל
amatziab@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10740 המוסיקה הערבית במזרח התיכון
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781984
דוא"ל
yonatanb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
169-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 10:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10251 המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך
10626 הסגנון הקלאסי
10733 תולדות המוסיקה המערבית ב
10959 מבעד לצלילים: מוסיקה בשיח הביקורתי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה קולנוע

טלפון
דוא"ל
eran.barak@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10805 סדנה בסיסית בצילום ובעריכה קולנועיים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781979
דוא"ל
hadasgh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
113
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 10:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10113 מבוא למוסיקה
10158 מוסיקה ממבט ראשון: שלב ב
10167 פיתוח שמיעה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7781975
דוא"ל
rimash@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
123
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 22:00-21:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10292 מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7782144
דוא"ל
maayanh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
113
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ד 21:30-20:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10334 העולם בסיפורת
10951 גלגוליו של רומן החניכה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781995
דוא"ל
moshewo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
107
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ד 20:30 - 21:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10148 מוסיקה ממבט ראשון
10677 מבנים הרמוניים א
10732 תולדות המוסיקה המערבית א
10743 מבנים הרמוניים ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781976
דוא"ל
ronwe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
121
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ד 14:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10934 בטהובן: מורד ורומנטיקן
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כללי ימי , 09-7781976 תל אביב - מנשר לאמנות
מידע מורחב

מרכז הוראה ספרות

טלפון
09-7781279
דוא"ל
matanhe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
201
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ד 13:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10168 תולדות הספרות העברית החדשה
10799 סדנה בכתיבת סיפורת
10962 הפואמה הביאליקאית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7782144
דוא"ל
yaelyou@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
113
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ג 08:30-10:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10816 אמנות יוון ורומי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781132
דוא"ל
danc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
114-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 21:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10719 תולדות הג'ז
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781132
דוא"ל
shaico@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
114-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 18:00 - 19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10767 מוסיקה ויצירה בסביבה ממוחשבת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה קולנוע

טלפון
דוא"ל
odeyako@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
203
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 21:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10640 להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781970
דוא"ל
ilanale@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
111
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ד 18:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10232 אמנות הרנסנס באיטליה
10594 סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית
10675 "טבע דומם" ממקבץ חפצים לחפצים ברשות עצמם
10961 מאפקים חדשים לרוח אחרת: אמנות ישראלית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781331
דוא"ל
meravme@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
169-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 11:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10785 מוסיקה פופולרית בישראל
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה קולנוע

טלפון
09-7781975
דוא"ל
danama@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
123
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 11:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10534 מזרח ומערב בקולנוע הישראלי
10939 הקולנוע הישראלי במפנה האלף
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
קולנוע ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7781980
דוא"ל
meitaln@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
111
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 10:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10246 עמוס עוז וא"ב יהושע - התחלות
10429 תמורות בשירה העברית בין תש"ח ל-תש"ך
10798 סדנה בכתיבת שירה
10963 ספרות ואתיקה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לשון עברית

טלפון
09-7781224
דוא"ל
saritse@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
191
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10561 לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום
20277 מערכות בסיסי-נתונים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7781994
דוא"ל
ayalaam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 21:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10221 מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19
10290 הפואטיקה של הסיפורת
10378 ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות
10778 יצירות נבחרות בספרות המערב
10916 נרטיב: עיון רב-תחומי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה קולנוע

טלפון
09-7781971
דוא"ל
eldadk@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
203
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 21:00-20:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10421 מבוא לקולנוע ישראלי
10927 זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות, תעודות הוראה

טלפון
09-7781967
דוא"ל
ornakr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
123
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ד 15:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10107 גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני
10112 הסיפור העברי בראשית המאה ה-20
55167 מתודולוגיה של הוראת ספרות
55168 פרקטיקום בהוראת הספרות
55470 סמינר דידקטי בספרות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
ספרות ימי , 09-7781967 תל אביב - קמפוס רמת אביב
תעודת הוראה בספרות ימי א , 16:00-15:00 08-6733047 תל אביב - קמפוס רמת אביב
מידע מורחב

מרכז הוראה קולנוע

טלפון
דוא"ל
tzvikak@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10806 סדנת תסריטאות למתחילים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה קולנוע

טלפון
09-7781988
דוא"ל
inbarsh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
109
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 10:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10747 הקומדיה הרומנטית: היסטוריה, אידיאולוגיה
10911 ז'אנרים של המותחן בקולנוע
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כללי ימי , 09-7781988 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
קולנוע ימי , 1988 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה קולנוע

טלפון
09-7781996
דוא"ל
arielsh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
111
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 11:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10578 הקולנוע הפלסטיני
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תאטרון

טלפון
09-7780866
דוא"ל
liorasb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
201
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10738 תאטרון בחברה
10762 קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

רכזת טכנולוגיות מחלקתית מוסיקה

עוזרת ראש מחלקה לעניינים אקדמיים

טלפון
09-7781992
דוא"ל
anatsh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
107
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 14:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10164 התנסויות סימפוניות
10411 האופרה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר לאקדמיה למוסיקה בירושלים ימי ב , 16:00-12:00 09-7781992 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מוסיקה ימי ב , 16:00-12:00 09-7781992 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מוסיקה ימי ב , 16:00-12:00 09-7781992 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781972
דוא"ל
daphnasd@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ה 12:00 - 14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10783 מבוא לאמנות בארצות האסלאם
ייעוץ
מידע מורחב

סגל מנהלי

טלפון
09-7781990
דוא"ל
ilanaba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
101
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781159
דוא"ל
navasa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
101
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

ראש מחלקה אקדמית

ראש תחום - תואר ראשון ספרות

חברת סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

טלפון
09-7781105
דוא"ל
adiamen@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
118
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 11:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14299 סמינר תזה לכתיבה מחקרית בלימודי תרבות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי תרבות - תואר שני ימי , 09-7781105 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
ספרות ימי , 09-7781105 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש תחום - תואר ראשון תולדות האמנות

טלפון
09-7781214
דוא"ל
matim@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
219
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראש תחום - תואר ראשון קולנוע

חברת סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

טלפון
09-7781985
דוא"ל
yaelmu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
103
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781581
דוא"ל
havaal@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
108
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
tzahiw@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

קולנוע

חברת סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

טלפון
09-7781991
דוא"ל
sandram@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
119
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781341
דוא"ל
nuritme@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
130-
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7783362
דוא"ל
yaelse@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
115
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

ספרות

טלפון
09-7781801
דוא"ל
tammyam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
117
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7782182
דוא"ל
michaelfa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
128
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781657
דוא"ל
rafaelt@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
167-
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781968
דוא"ל
naphtalysh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
106
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תאטרון ימי , 09-7781968 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
אמריטה

ספרות

חברת סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

טלפון
דוא"ל
nuritgr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
nillid@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

מוסיקה

טלפון
09-7781807
דוא"ל
bennyp@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת תכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

מרכזת הוראה לימודי תרבות תואר שני, קולנוע

טלפון
דוא"ל
liatsl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
109
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 11:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10551 ניצולי השואה בקולנוע הישראלי
10693 מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי
14203 יהדות, עבריות, ישראליות: היבטים תרבותיים
14206 רב-תרבותיות בישראל
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי תרבות - תואר שני ימי א , 12:00-11:00 054-4577810 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי תרבות תואר שני, ספרות

טלפון
09-7781048
דוא"ל
hudaam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
111
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ה 11:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10301 זוגות מיועדים ביצירתו של עגנון
10335 הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות
14207 סוגיות במעברים ובמגעים בין תרבויות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי תרבות תואר שני, תולדות האמנות

טלפון
09-7781994
דוא"ל
nadavap@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
203
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 14:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10931 המדיום באמנויות:סוגיות אסתטיות ותרבותיות
14205 תאוריות וגישות בחקר התרבות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי תרבות תואר שני, ספרות, תאטרון

טלפון
09-7780866
דוא"ל
doritas@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
201
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 21:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10154 החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון
10215 החיזיון השקספירי
10734 תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו
14208 סוגיות בתאוריה של המרחב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

טלפון
09-7781974
דוא"ל
netabod@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
113
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה בלשנות, מדעי הקוגניציה

טלפון
09-7781978
דוא"ל
irenabo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
114-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 19:00 - 20:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10143 חקר השפה: יסודות ויישומים
10483 פרקים במורפולוגיה עברית
10730 מבוא לבלשנות תאורטית
10956 שפה וקוגניציה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
בלשנות ימי , 09-7781978 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה קולנוע

טלפון
09-7781977
דוא"ל
dganitb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
109
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 21:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10648 תולדות הקולנוע א: 1939-1895
10655 הקולנוע כהיסטוריה
10683 תולדות הקולנוע ב: 1980-1940
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה קולנוע

טלפון
09-7781978
דוא"ל
bennybd@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
114-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 19:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10792 מבוא לתאוריות קולנועיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לשון עברית, סדנות

טלפון
09-7781969
דוא"ל
ornabn@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
121
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ג 11:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10250 יסודות תורת המשמעות: סמנטיקה ופרגמטיקה
10641 לשון, חברה ותרבות
91462 עברית כשפה שנייה
91494 אוריינות אקדמית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לשון עברית ימי ד , 12:00-10:00 09-7781969 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה תאטרון

טלפון
09-7781982
דוא"ל
michalbam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
121
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 12:15 - 13:15
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10919 התאטרון הישראלי קונפליקטים ותהליכי שינוי
10928 מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תאטרון ימי ב , 08:45-08:00 09-7781982 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
דוא"ל
naamabs@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 08:30-09:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10814 אגדת הגולם
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה ספרות

טלפון
09-7781983
דוא"ל
yuvalbe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
201
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ה 14:30-13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10647 שירת החול העברית בספרד המוסלמית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781987
דוא"ל
miraba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ה 14:30-13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10124 אמנות בעידן הטכנולוגי
10489 יסודות שפת האמנות החזותית
10590 היבטים כוליים ביצירות הרב-תחומיות באמנות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תולדות האמנות ימי ב , 15:00-14:00 09-7781987 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מוסיקה

טלפון
דוא"ל
amatziab@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10740 המוסיקה הערבית במזרח התיכון
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781984
דוא"ל
yonatanb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
169-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 10:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10251 המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך
10626 הסגנון הקלאסי
10733 תולדות המוסיקה המערבית ב
10959 מבעד לצלילים: מוסיקה בשיח הביקורתי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה קולנוע

טלפון
דוא"ל
eran.barak@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10805 סדנה בסיסית בצילום ובעריכה קולנועיים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781979
דוא"ל
hadasgh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
113
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 10:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10113 מבוא למוסיקה
10158 מוסיקה ממבט ראשון: שלב ב
10167 פיתוח שמיעה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7781975
דוא"ל
rimash@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
123
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 22:00-21:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10292 מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7782144
דוא"ל
maayanh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
113
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ד 21:30-20:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10334 העולם בסיפורת
10951 גלגוליו של רומן החניכה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781995
דוא"ל
moshewo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
107
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ד 20:30 - 21:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10148 מוסיקה ממבט ראשון
10677 מבנים הרמוניים א
10732 תולדות המוסיקה המערבית א
10743 מבנים הרמוניים ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781976
דוא"ל
ronwe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
121
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ד 14:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10934 בטהובן: מורד ורומנטיקן
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כללי ימי , 09-7781976 תל אביב - מנשר לאמנות
מידע מורחב

מרכז הוראה ספרות

טלפון
09-7781279
דוא"ל
matanhe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
201
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ד 13:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10168 תולדות הספרות העברית החדשה
10799 סדנה בכתיבת סיפורת
10962 הפואמה הביאליקאית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7782144
דוא"ל
yaelyou@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
113
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ג 08:30-10:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10816 אמנות יוון ורומי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781132
דוא"ל
danc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
114-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 21:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10719 תולדות הג'ז
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781132
דוא"ל
shaico@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
114-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 18:00 - 19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10767 מוסיקה ויצירה בסביבה ממוחשבת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה קולנוע

טלפון
דוא"ל
odeyako@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
203
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 21:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10640 להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781970
דוא"ל
ilanale@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
111
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ד 18:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10232 אמנות הרנסנס באיטליה
10594 סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית
10675 "טבע דומם" ממקבץ חפצים לחפצים ברשות עצמם
10961 מאפקים חדשים לרוח אחרת: אמנות ישראלית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781331
דוא"ל
meravme@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
169-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 11:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10785 מוסיקה פופולרית בישראל
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה קולנוע

טלפון
09-7781975
דוא"ל
danama@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
123
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 11:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10534 מזרח ומערב בקולנוע הישראלי
10939 הקולנוע הישראלי במפנה האלף
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
קולנוע ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7781980
דוא"ל
meitaln@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
111
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 10:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10246 עמוס עוז וא"ב יהושע - התחלות
10429 תמורות בשירה העברית בין תש"ח ל-תש"ך
10798 סדנה בכתיבת שירה
10963 ספרות ואתיקה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לשון עברית

טלפון
09-7781224
דוא"ל
saritse@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
191
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10561 לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום
20277 מערכות בסיסי-נתונים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7781994
דוא"ל
ayalaam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 21:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10221 מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19
10290 הפואטיקה של הסיפורת
10378 ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות
10778 יצירות נבחרות בספרות המערב
10916 נרטיב: עיון רב-תחומי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה קולנוע

טלפון
09-7781971
דוא"ל
eldadk@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
203
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 21:00-20:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10421 מבוא לקולנוע ישראלי
10927 זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות, תעודות הוראה

טלפון
09-7781967
דוא"ל
ornakr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
123
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ד 15:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10107 גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני
10112 הסיפור העברי בראשית המאה ה-20
55167 מתודולוגיה של הוראת ספרות
55168 פרקטיקום בהוראת הספרות
55470 סמינר דידקטי בספרות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
ספרות ימי , 09-7781967 תל אביב - קמפוס רמת אביב
תעודת הוראה בספרות ימי א , 16:00-15:00 08-6733047 תל אביב - קמפוס רמת אביב
מידע מורחב

מרכז הוראה קולנוע

טלפון
דוא"ל
tzvikak@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10806 סדנת תסריטאות למתחילים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה קולנוע

טלפון
09-7781988
דוא"ל
inbarsh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
109
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 10:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10747 הקומדיה הרומנטית: היסטוריה, אידיאולוגיה
10911 ז'אנרים של המותחן בקולנוע
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כללי ימי , 09-7781988 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
קולנוע ימי , 1988 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה קולנוע

טלפון
09-7781996
דוא"ל
arielsh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
111
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 11:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10578 הקולנוע הפלסטיני
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תאטרון

טלפון
09-7780866
דוא"ל
liorasb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
201
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10738 תאטרון בחברה
10762 קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

רכזת טכנולוגיות מחלקתית מוסיקה

עוזרת ראש מחלקה לעניינים אקדמיים

טלפון
09-7781992
דוא"ל
anatsh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
107
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 14:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10164 התנסויות סימפוניות
10411 האופרה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר לאקדמיה למוסיקה בירושלים ימי ב , 16:00-12:00 09-7781992 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מוסיקה ימי ב , 16:00-12:00 09-7781992 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מוסיקה ימי ב , 16:00-12:00 09-7781992 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781972
דוא"ל
daphnasd@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ה 12:00 - 14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10783 מבוא לאמנות בארצות האסלאם
ייעוץ
מידע מורחב

סגל מנהלי

טלפון
09-7781990
דוא"ל
ilanaba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
101
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781159
דוא"ל
navasa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
101
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב