סגל אקדמי בכיר

ראשת המחלקה

ראשת תחום מוסיקה

חברת סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

ספרות

טלפון
09-7781801
דוא"ל
tammyam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
117
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 19:00 - 21:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14217 סוגיות עכשויות בחקר הספרות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי תרבות - תואר שני ימי ד , 13:00-11:00 09-7781801 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראשת תחום תולדות האמנות

חברת סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

טלפון
09-7781581
דוא"ל
havaal@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
108
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781657
דוא"ל
rafaelt@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
120
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12430 רוסיה המודרנית: היסטוריה ותרבות
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7783362
דוא"ל
nahuerib@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
115
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראשת התכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

חברת סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

ספרות

טלפון
09-7781105
דוא"ל
adiamen@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
118
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי תרבות - תואר שני ימי , 09-7781105 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
ספרות ימי , 09-7781105 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

קולנוע

טלפון
09-7781985
דוא"ל
yaelmu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
113
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

תולדות האמנות

טלפון
09-7781995
דוא"ל
netabod@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
104
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781807
דוא"ל
tzahiw@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
119
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10814 אגדת הגולם
ייעוץ
מידע מורחב

בלשנות, מדעי הקוגניציה

טלפון
09-7781341
דוא"ל
nuritme@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
130-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10984 על קווי התפר: ממשקים לשוניים
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7782182
דוא"ל
michaelfa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
122
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10833 מבוא ללימודים הומניסטיים (אנגלית)
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781968
דוא"ל
naphtalysh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
106
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תאטרון ימי , 09-7781968 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
nuritgr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
nillid@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

תולדות האמנות

טלפון
דוא"ל
matim@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
219
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
sandram@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
119
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

מוסיקה

טלפון
דוא"ל
bennyp@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

עוזרת ראש מחלקה לעניינים אקדמיים

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781987
דוא"ל
yaelyou@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 17:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10755 אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון
10816 אמנות יוון ורומי
10821 אמנות הרנסנס והבארוק
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תולדות האמנות ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

אחראי פניות סטודנטים

מרכז הוראה מוסיקה, תולדות האמנות

טלפון
09-7781994
דוא"ל
nadavap@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
121
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 14:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10839 תולדות הפופ והרוק
10931 המדיום באמנויות:סוגיות אסתטיות ותרבותיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת תכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

מרכזת הוראה לימודי תרבות תואר שני, קולנוע

טלפון
09-7781986
דוא"ל
liatsl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
109
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 11:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10551 ניצולי השואה בקולנוע הישראלי
14203 יהדות, עבריות, ישראליות: היבטים תרבותיים
14206 רב-תרבותיות בישראל
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי הרוח - כללי, ספרות

טלפון
09-7781048
דוא"ל
hudaam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
111
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ג 10:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10107 גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני
10173 קריאה וכתיבה אקדמית, גישור מערבית לעברית
10301 זוגות מיועדים ביצירתו של עגנון
10335 הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות
11301 סוגיות בתרגום מערבית לעברית בעת המודרנית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי הרוח - כללי

טלפון
09-7782083
דוא"ל
meravoe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
175
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 14:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10172 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה
10174 קריאה וכתיבה אקדמית במסלול תיכון
10425 המזרח התיכון בין מלחמות-העולם
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי תרבות תואר שני, ספרות, תיאטרון

טלפון
09-7780866
דוא"ל
doritas@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
219
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 21:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10154 החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון
10215 החיזיון השקספירי
10734 תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו
14208 סוגיות בתאוריה של המרחב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה בלשנות, מדעי הקוגניציה

טלפון
09-7781978
דוא"ל
irenabo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
114-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 19:00 - 20:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10143 חקר השפה: יסודות ויישומים
10483 פרקים במורפולוגיה עברית
10730 מבוא לבלשנות תאורטית
10956 שפה וקוגניציה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
בלשנות ימי , 09-7781978 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה קולנוע

טלפון
09-7781977
דוא"ל
dganitb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
109
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 21:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10648 תולדות הקולנוע א: 1939-1895
10655 הקולנוע כהיסטוריה
10683 תולדות הקולנוע ב: 1980-1940
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה ספרות, תעודות הוראה

טלפון
09-7781983
דוא"ל
yuvalbe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
219
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ג 10:30-11:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10647 שירת החול העברית בספרד המוסלמית
55167 מתודולוגיה של הוראת ספרות
55168 פרקטיקום בהוראת הספרות
55470 סמינר דידקטי בספרות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תעודת הוראה בספרות ימי ג , 11:30-10:30 09-7781983 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה קולנוע, תעודת הוראה בקולנוע

טלפון
דוא"ל
bennybd@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 19:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10792 מבוא לתאוריות קולנועיות
10927 זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני
10958 חווית הצפייה הקולנועית
55477 מתודולוגיה של הוראת קולנוע
56011 פרקטיקום בהוראת קולנוע
56012 סמינר דידקטי בהוראת קולנוע
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תעודת הוראה בקולנוע ימי , 054-6442882 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה לשון עברית, סדנות

טלפון
09-7781969
דוא"ל
ornabn@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
121
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ג 11:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10250 יסודות תורת המשמעות: סמנטיקה ופרגמטיקה
10641 לשון, חברה ותרבות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לשון עברית ימי ד , 12:00-10:00 09-7781969 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה תיאטרון

טלפון
09-7781982
דוא"ל
michalbam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
121
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 13:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10919 התאטרון הישראלי קונפליקטים ותהליכי שינוי
10928 מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תאטרון ימי ב , 08:45-08:00 09-7781982 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781967
דוא"ל
shirag@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
167-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 12:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10489 יסודות שפת האמנות החזותית
10819 על מפתן המודרניזם: אמנות המערב במאה ה-19
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781979
דוא"ל
hadasgh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
113
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 10:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10113 מבוא למוסיקה ב
10148 מבוא למוסיקה א
10167 פיתוח שמיעה
10411 האופרה
10677 מבנים הרמוניים א
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מוסיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7782073
דוא"ל
yaelde@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
167-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 16:00-17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10112 הסיפור העברי בראשית המאה ה-20
10837 מחקר טקסטואלי בעידן הדיגיטלי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7781972
דוא"ל
rimash@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 22:00-21:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10292 מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7782144
דוא"ל
maayanh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
113
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ד 21:30-20:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10808 מבוא לשירה
10951 גלגוליו של רומן החניכה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781976
דוא"ל
michalch@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
121
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10594 סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית
10855 התנסות באוצרות
10961 מאפקים חדשים לרוח אחרת: אמנות ישראלית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה ספרות

טלפון
09-7781279
דוא"ל
matanhe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
219
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ד 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10168 תולדות הספרות העברית החדשה
10798 סדנה בכתיבת שירה
10799 סדנה בכתיבת סיפורת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781132
דוא"ל
danc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
114-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 21:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10719 תולדות הג'ז
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה קולנוע

טלפון
09-7780866
דוא"ל
odeyako@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
219
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ה 21:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10640 להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי תרבות, תולדות האמנות

טלפון
דוא"ל
noamor@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10845 מבוא לאמנויות
11300 אמנות בעידן הדיגיטלי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי תרבות תואר שני, לשון עברית, ספרות

טלפון
09-7783370
דוא"ל
mayami@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
114-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב' 9:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10561 לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום
10825 מרכז או שוליים בספרות הישראלית
10963 ספרות ואתיקה
14207 סוגיות במעברים ובמגעים בין תרבויות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי תרבות - תואר שני ימי , 09-7783370 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781331
דוא"ל
meravme@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
169-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 11:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10785 מוסיקה פופולרית בישראל
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי תרבות תואר שני

טלפון
דוא"ל
yakim@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 18:00-19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14205 תאוריות וגישות בחקר התרבות
14213 מדע ותרבות
14218 חיות ספרותיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה קולנוע

טלפון
09-7781975
דוא"ל
danama@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
167-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 11:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10421 מבוא לקולנוע ישראלי
10534 מזרח ומערב בקולנוע הישראלי
10939 הקולנוע הישראלי במפנה האלף
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
קולנוע ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי תרבות תואר שני

טלפון
09-7781745
דוא"ל
chenmi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
011
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10607 מדיניות ציבורית בעידן הגלובלי
14209 גוף ותרבות: מסורות, שאלות, בעיות
14212 מגדר: תרבות וזהות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7781980
דוא"ל
meitaln@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
111
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 9:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10246 עמוס עוז וא"ב יהושע - התחלות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי הרוח - כללי

טלפון
09-7781354
דוא"ל
zefse@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
153
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 10:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10768 פרקים בהיסטוריה של המדע
10841 תרבות הנאורות
10846 מי מפחד ממספרים
20472 תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד אוילר
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה קולנוע

טלפון
דוא"ל
mayaz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ג 12:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10805 סדנה בסיסית בצילום ובעריכה קולנועיים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7781970
דוא"ל
ayalaam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 21:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10221 מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19
10290 הפואטיקה של הסיפורת
10378 ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות
10778 יצירות נבחרות בספרות המערב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781970
דוא"ל
raphas@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10590 היבטים כוליים ביצירות הרב-תחומיות באמנות
10856 אמנות מודרנית ועכשווית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
דוא"ל
carmitr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ג 09:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10429 תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה קולנוע

טלפון
09-7781988
דוא"ל
inbarsh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
109
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ה 10:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10747 הקומדיה הרומנטית: היסטוריה, אידיאולוגיה
10911 ז'אנרים של המותחן בקולנוע
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כללי ימי , 09-7781988 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
ספרות ימי ב , 19:00-17:00 09-7781988 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
קולנוע ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
תאטרון ימי , 09-7781988 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה קולנוע

טלפון
09-7781996
דוא"ל
arielsh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
111
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 11:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10578 הקולנוע הפלסטיני
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תיאטרון

טלפון
09-7780866
דוא"ל
liorasb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
219
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 09:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10738 תאטרון בחברה
10762 קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד
10830 האירוע התאטרוני
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7781994
דוא"ל
naamasha@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
121
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10834 ספרות המופת בהודו הגדולה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781972
דוא"ל
daphnasd@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ה 15:00 - 14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10675 "טבע דומם" ממקבץ חפצים לחפצים ברשות עצמם
10783 מבוא לאמנות בארצות האסלאם
10797 האמנות היהודית- זמן, מרחב, זהות
ייעוץ
מידע מורחב

סגל מנהלי

רכזת אדמינסטרטיבית

טלפון
09-7781990
דוא"ל
ilanaba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
101
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

רכזת אדמינסטרטיבית

טלפון
09-7781990
דוא"ל
kerenfu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

ראשת המחלקה

ראשת תחום מוסיקה

חברת סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

ספרות

טלפון
09-7781801
דוא"ל
tammyam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
117
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 19:00 - 21:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14217 סוגיות עכשויות בחקר הספרות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי תרבות - תואר שני ימי ד , 13:00-11:00 09-7781801 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראשת תחום תולדות האמנות

חברת סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

טלפון
09-7781581
דוא"ל
havaal@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
108
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781657
דוא"ל
rafaelt@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
120
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12430 רוסיה המודרנית: היסטוריה ותרבות
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7783362
דוא"ל
nahuerib@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
115
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראשת התכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

חברת סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

ספרות

טלפון
09-7781105
דוא"ל
adiamen@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
118
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי תרבות - תואר שני ימי , 09-7781105 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
ספרות ימי , 09-7781105 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

קולנוע

טלפון
09-7781985
דוא"ל
yaelmu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
113
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

תולדות האמנות

טלפון
09-7781995
דוא"ל
netabod@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
104
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781807
דוא"ל
tzahiw@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
119
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10814 אגדת הגולם
ייעוץ
מידע מורחב

בלשנות, מדעי הקוגניציה

טלפון
09-7781341
דוא"ל
nuritme@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
130-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10984 על קווי התפר: ממשקים לשוניים
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7782182
דוא"ל
michaelfa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
122
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10833 מבוא ללימודים הומניסטיים (אנגלית)
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781968
דוא"ל
naphtalysh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
106
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תאטרון ימי , 09-7781968 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
nuritgr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
nillid@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

תולדות האמנות

טלפון
דוא"ל
matim@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
219
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
sandram@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
119
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

מוסיקה

טלפון
דוא"ל
bennyp@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

עוזרת ראש מחלקה לעניינים אקדמיים

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781987
דוא"ל
yaelyou@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 17:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10755 אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון
10816 אמנות יוון ורומי
10821 אמנות הרנסנס והבארוק
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תולדות האמנות ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

אחראי פניות סטודנטים

מרכז הוראה מוסיקה, תולדות האמנות

טלפון
09-7781994
דוא"ל
nadavap@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
121
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 14:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10839 תולדות הפופ והרוק
10931 המדיום באמנויות:סוגיות אסתטיות ותרבותיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת תכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

מרכזת הוראה לימודי תרבות תואר שני, קולנוע

טלפון
09-7781986
דוא"ל
liatsl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
109
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 11:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10551 ניצולי השואה בקולנוע הישראלי
14203 יהדות, עבריות, ישראליות: היבטים תרבותיים
14206 רב-תרבותיות בישראל
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי הרוח - כללי, ספרות

טלפון
09-7781048
דוא"ל
hudaam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
111
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ג 10:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10107 גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני
10173 קריאה וכתיבה אקדמית, גישור מערבית לעברית
10301 זוגות מיועדים ביצירתו של עגנון
10335 הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות
11301 סוגיות בתרגום מערבית לעברית בעת המודרנית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי הרוח - כללי

טלפון
09-7782083
דוא"ל
meravoe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
175
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 14:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10172 קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה
10174 קריאה וכתיבה אקדמית במסלול תיכון
10425 המזרח התיכון בין מלחמות-העולם
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי תרבות תואר שני, ספרות, תיאטרון

טלפון
09-7780866
דוא"ל
doritas@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
219
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 21:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10154 החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון
10215 החיזיון השקספירי
10734 תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו
14208 סוגיות בתאוריה של המרחב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה בלשנות, מדעי הקוגניציה

טלפון
09-7781978
דוא"ל
irenabo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
114-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 19:00 - 20:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10143 חקר השפה: יסודות ויישומים
10483 פרקים במורפולוגיה עברית
10730 מבוא לבלשנות תאורטית
10956 שפה וקוגניציה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
בלשנות ימי , 09-7781978 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה קולנוע

טלפון
09-7781977
דוא"ל
dganitb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
109
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 21:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10648 תולדות הקולנוע א: 1939-1895
10655 הקולנוע כהיסטוריה
10683 תולדות הקולנוע ב: 1980-1940
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה ספרות, תעודות הוראה

טלפון
09-7781983
דוא"ל
yuvalbe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
219
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ג 10:30-11:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10647 שירת החול העברית בספרד המוסלמית
55167 מתודולוגיה של הוראת ספרות
55168 פרקטיקום בהוראת הספרות
55470 סמינר דידקטי בספרות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תעודת הוראה בספרות ימי ג , 11:30-10:30 09-7781983 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה קולנוע, תעודת הוראה בקולנוע

טלפון
דוא"ל
bennybd@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 19:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10792 מבוא לתאוריות קולנועיות
10927 זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני
10958 חווית הצפייה הקולנועית
55477 מתודולוגיה של הוראת קולנוע
56011 פרקטיקום בהוראת קולנוע
56012 סמינר דידקטי בהוראת קולנוע
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תעודת הוראה בקולנוע ימי , 054-6442882 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה לשון עברית, סדנות

טלפון
09-7781969
דוא"ל
ornabn@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
121
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ג 11:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10250 יסודות תורת המשמעות: סמנטיקה ופרגמטיקה
10641 לשון, חברה ותרבות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לשון עברית ימי ד , 12:00-10:00 09-7781969 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה תיאטרון

טלפון
09-7781982
דוא"ל
michalbam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
121
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 13:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10919 התאטרון הישראלי קונפליקטים ותהליכי שינוי
10928 מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תאטרון ימי ב , 08:45-08:00 09-7781982 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781967
דוא"ל
shirag@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
167-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 12:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10489 יסודות שפת האמנות החזותית
10819 על מפתן המודרניזם: אמנות המערב במאה ה-19
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781979
דוא"ל
hadasgh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
113
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 10:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10113 מבוא למוסיקה ב
10148 מבוא למוסיקה א
10167 פיתוח שמיעה
10411 האופרה
10677 מבנים הרמוניים א
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מוסיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7782073
דוא"ל
yaelde@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
167-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 16:00-17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10112 הסיפור העברי בראשית המאה ה-20
10837 מחקר טקסטואלי בעידן הדיגיטלי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7781972
דוא"ל
rimash@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 22:00-21:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10292 מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ספרות

טלפון
09-7782144
דוא"ל
maayanh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
113
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ד 21:30-20:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10808 מבוא לשירה
10951 גלגוליו של רומן החניכה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781976
דוא"ל
michalch@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
121
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10594 סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית
10855 התנסות באוצרות
10961 מאפקים חדשים לרוח אחרת: אמנות ישראלית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה ספרות

טלפון
09-7781279
דוא"ל
matanhe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
219
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ד 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10168 תולדות הספרות העברית החדשה
10798 סדנה בכתיבת שירה
10799 סדנה בכתיבת סיפורת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781132
דוא"ל
danc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
114-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 21:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10719 תולדות הג'ז
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה קולנוע

טלפון
09-7780866
דוא"ל
odeyako@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
219
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ה 21:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10640 להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי תרבות, תולדות האמנות

טלפון
דוא"ל
noamor@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10845 מבוא לאמנויות
11300 אמנות בעידן הדיגיטלי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי תרבות תואר שני, לשון עברית, ספרות

טלפון
09-7783370
דוא"ל
mayami@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
114-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב' 9:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10561 לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום
10825 מרכז או שוליים בספרות הישראלית
10963 ספרות ואתיקה
14207 סוגיות במעברים ובמגעים בין תרבויות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי תרבות - תואר שני ימי , 09-7783370 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781331
דוא"ל
meravme@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
169-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 11:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10785 מוסיקה פופולרית בישראל
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי תרבות תואר שני

טלפון
דוא"ל
yakim@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 18:00-19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14205 תאוריות וגישות בחקר התרבות
14213 מדע ותרבות
14218 חיות ספרותיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה קולנוע

טלפון
09-7781975
דוא"ל
danama@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
167-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 11:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10421 מבוא לקולנוע ישראלי
10534