פתח הכל

 

סטודנטים הלומדים לתואר שני במסלול ללא תזה, צריכים לכלול בתכנית הלימודים את הקורס פרויקט מתקדם במדעי המחשב (22997)

סטודנטים הלומדים לתואר שני במסלול עם תזה, רשאים לכלול בתכנית הלימודים את הקורס פרויקט מתקדם במדעי המחשב (22997)

אחראית על הפרויקט המתקדם במדעי המחשב: ד"ר אלה צור

​​