פרופ' דוד לורנץ

תחומי התמחות והתעניינות

v הנדסת תוכנה
v תכנות מונחה-היבטים
v תורת האריגה
v תכנות מונחה-עצמים
v תכנות מונחה-רכיבים
v שפות תכנות
 
פתח הכל