שם קורס מס' קורס מרכז הוראה שעות קבלה טלפונית יצירת קשר דוא"ל אחראי אקדמי
אבולוציה 20397 ד"ר מירב וכט כץ  09-7781153 פרופ' עינת חזקני-קובו
אימונולוגיה 20322 ד"ר פיני צוקרמן  09-7781755 פרופ' אריאל סטנהיל
אקולוגיה 20412 ד"ר אודי שגב  09-7781762 פרופ' רועי דור
אשנב למדעי החיים 20121 עידית ברלס ד 13:00-11:00  09-7781751 פרופ' רועי דור
ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים 20579 ד"ר אביטל אדטו 20:30-21:30 ב  09-7781750 פרופ' עינת חזקני-קובו
ביוכימיה א 20204 עידית ברלס ד 13:00-11:00  09-7781751 ד"ר יאיר בן חיים
ביוכימיה א לכימאים 20485 עידית ברלס ד 13:00-11:00  09-7781751 ד"ר יאיר בן חיים
ביוכימיה ב 20247 ד"ר יעקב דואק  09-7781757 ד"ר יאיר בן חיים
ביולוגיה התפתחותית 20929 ד"ר שרית ענוה   ד"ר יאיר בן חיים
ביולוגיה כללית א 20118 ד"ר ליטל דעבול ב 10:00-12:00  09-7781768 פרופ' עינת חזקני-קובו
ביולוגיה כללית ב 20119 ד"ר רויטל לביא ד 12:00 - 14:00  04-8269221
    04-8269221
פרופ' רועי דור
ביולוגיה של ההזדקנות 20319 ד"ר רויטל לביא ד 12:00 - 14:00  04-8269221
    04-8269221
פרופ' אריאל סטנהיל
בקרת התפתחות בצמחים 20346 ד"ר אורנע רייזמן ברמן א 10:00 - 11:00  09-7781762 פרופ' עמרם אשל
גנטיקה א 20495 ד"ר נטע אלטמן ב 12:00-14:00  09-7781760 פרופ' עינת חזקני-קובו
גנטיקה ב 20924 ד"ר נטע אלטמן ב 12:00-14:00  09-7781760 פרופ' עינת חזקני-קובו
האקולוגיה וההתנהגות של הזנבן הערבי 20930 ד"ר מירב וכט כץ  09-7781153 פרופ' רועי דור
החולייתנים 20104 ד"ר מירב וכט כץ  09-7781153 פרופ' רועי דור
החרקים 20220 ד"ר אודי שגב  09-7781762 פרופ' רועי דור
הסתגלות והתאמה לעקות סביבה בצמחים 20543 ד"ר אורנע רייזמן ברמן א 10:00 - 11:00  09-7781762 פרופ' עמרם אשל
התא: מבנה ופעילות 20452 ד"ר דרור בר-ניר ג 12:00 - 14:00  02-6773318 פרופ' רונית ויסמן
חולייתנים בארץ ישראל 20252 ד"ר אורי פלביץ ה 09:00-11:00  09-7781761 פרופ' רועי דור
מעבדה באימונולוגיה 20459 ד"ר פיני צוקרמן  09-7781755 פרופ' אריאל סטנהיל
מעבדה בביוטכנולוגיה:תהליכים מיקרוביאליים 20457 ד"ר שירלי קרוגר בן שבת   פרופ' אריאל סטנהיל
מעבדה בביוכימיה של חלבונים 20405 עידית ברלס ד 13:00-11:00  09-7781751 ד"ר יאיר בן חיים
מעבדה בביולוגיה מולקולרית 20460 ד"ר אורנה דהאן ב 20:00 - 22:00  
    052-5281071
פרופ' רונית ויסמן
מעבדה בביולוגיה של התא 20236 ד"ר אדוארד פיצ'נוק ג 18:00-20:00  
    052-6351153
פרופ' רונית ויסמן
מעבדת מבוא בביולוגיה תאית 20601 ד"ר ישראלה תורגמן א 17:00-18:00  09-7781760
    03-6405696
פרופ' רונית ויסמן
מעבדת שדה: ביולוגיה של הזנבן הערבי 20496 ד"ר מירב וכט כץ  09-7781153 פרופ' רועי דור
נושאים בהתנהגות בעלי חיים 20415 ד"ר מירב וכט כץ  09-7781153 פרופ' רועי דור
נושאים נבחרים באימונולוגיה 20544 ד"ר פיני צוקרמן  09-7781755 פרופ' אריאל סטנהיל
נושאים נבחרים באימונולוגיה (אנגלית) 20960 ד"ר פיני צוקרמן  09-7781755 פרופ' אריאל סטנהיל
נושאים נבחרים בביוטכנולוגיה 20515 פרופ' אריאל סטנהיל  09-7782166 פרופ' אריאל סטנהיל
נושאים נבחרים בביוטכנולוגיה (אנגלית) 20961 פרופ' אריאל סטנהיל  09-7782166 פרופ' אריאל סטנהיל
נושאים נבחרים בביולוגיה של התא 20920 פרופ' רונית ויסמן ב 09:00 - 11:00  09-7782188 פרופ' רונית ויסמן
נושאים נבחרים בגנטיקה וגנומיקה 20994 פרופ' עינת חזקני-קובו ה' 16:00-14:00  09-7780981
    09-7780981
פרופ' עינת חזקני-קובו
נושאים נבחרים בזואולוגיה 20951 פרופ' רועי דור  09-7781092 פרופ' רועי דור
נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה 20919 ד"ר יאיר בן חיים ב 15:00 - 17-00  09-7781756 ד"ר יאיר בן חיים
נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה (אנגלית) 20962 ד"ר יאיר בן חיים ב 15:00 - 17-00  09-7781756 ד"ר יאיר בן חיים
עולם החיידקים 20237 ד"ר דרור בר-ניר ג 12:00 - 14:00  02-6773318 פרופ' רונית ויסמן
עולם הנגיפים 20292 ד"ר אינה קלט  09-7781153 ד"ר יאיר בן חיים
עולם הצמחים 20494 ד"ר אורנע רייזמן ברמן א 10:00 - 11:00  09-7781762 פרופ' עמרם אשל
עקרונות הביוטכנולוגיה 20455 ד"ר מאיר שליסל ג 21:00 - 22:00  
    04-9800278
פרופ' אריאל סטנהיל
פיזיולוגיה של הצמח 20536 ד"ר אביטל אדטו 20:30-21:30 ב  09-7781750 פרופ' עמרם אשל
פיזיולוגיה של מערכות באדם 20556 ד"ר כרמי קוראין  09-7782012 ד"ר יאיר בן חיים
פרויקט אינטגרטיבי בלימודי שדה 20908 פרופ' רועי דור  09-7781092 פרופ' רועי דור
פרויקט מחקר במדעי החיים 20576 פרופ' אריאל סטנהיל  09-7782166 פרופ' אריאל סטנהיל
פרויקט מחקר למצטיינים במדעי החיים 20966 ד"ר יאיר בן חיים ב 15:00 - 17-00  09-7781756 ד"ר יאיר בן חיים
צומח ארץ-ישראל 20262 ד"ר אורנע רייזמן ברמן א 10:00 - 11:00  09-7781762 פרופ' עמרם אשל
קולטנים והמרת אותות 20514 ד"ר יאיר בן חיים ב 15:00 - 17-00  09-7781756 ד"ר יאיר בן חיים
קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים 20590 פרופ' עינת חזקני-קובו ה' 16:00-14:00  09-7780981
    09-7780981
פרופ' עינת חזקני-קובו
קריאה ביקורתית של מאמרים ותכנון מחקר 20941 ד"ר יאיר בן חיים ב 15:00 - 17-00  09-7781756 ד"ר יאיר בן חיים
רביית היונקים 20313 ד"ר כרמי קוראין  09-7782012 פרופ' עינת חזקני-קובו
רעלים והרעלות 20519 ד"ר יאיר בן חיים ב 15:00 - 17-00  09-7781756 ד"ר אביבה אלופי
שעונים ביולוגיים 20316 פרופ' עינת חזקני-קובו ה' 16:00-14:00  09-7780981
    09-7780981
פרופ' עינת חזקני-קובו
תאי עצב: מבוא לנוירוביולוגיה 20308 ד"ר רויטל לביא ד 12:00 - 14:00  04-8269221
    04-8269221
ד"ר יאיר בן חיים