המחקר המתבצע על-ידי אנשי הסגל בתחום הבלשנות מקיף נושאים שונים בתחום. המחקרים מתפרסמים בארץ ובעולם, בספרים ובכתבי עת מקצועיים, ומוצגים בכנסים בינלאומיים.

ד"ר מיכאל פיגנבלט
המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות

[email protected]  |  09-7782182

תחום: Humanities
        תת-תחום: Cultural Studies , Jewish Philosophy , Phenomenology , Philosophy of Religion , Political Theology

מילות מפתח: פנומנולוגיה. מחשבת ישראל. פילוסופיה של הדת. חילון. לוינס. היידגר. תיאוגליה פוליטית

ד"ר נורית מלניק
המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות

[email protected]  |  09-7781341

תחום: Humanities
        תת-תחום: Language and Linguistics

מילות מפתח: תחביר, קורפוס, בלשנות חישובית, הנדסת דקדוקים, קוגניציה