סגל המחלקה לניהול ולכלכלה

 

סגל אקדמי בכיר

טלפון
09-7781399
דוא"ל
yoramka@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
311
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781935
דוא"ל
drorg@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
421
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראש תחום - תואר ראשון חשבונאות

ניהול

טלפון
09-7781911
דוא"ל
nitzage@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
425
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי ד , 09:30-08:30 09-7781911 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש תחום - תואר ראשון ניהול

טלפון
02-6773312
דוא"ל
vardawa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
411
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראש התכנית לתואר שני מינהל עסקים תואר שני

ניהול

טלפון
09-7781876
דוא"ל
aryena@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
311
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13202 סמינר: שוק ההון בישראל
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי א , 09-7781876 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781885
דוא"ל
gonenr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
322
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781878
דוא"ל
aviadhe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
325
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781934
דוא"ל
saritmo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
320
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781881
דוא"ל
yishayma@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
326
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781891
דוא"ל
efratshu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
312
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781886
דוא"ל
mordsch@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
328
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
02-6773325
דוא"ל
aviad@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781935
דוא"ל
avivage@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
425
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

ראש תכנית לימודים - תואר ראשון חשבונאות

מרכזת הוראה מינהל עסקים תואר שני, ניהול, שנת השלמה בחשבונאות

טלפון
דוא"ל
shaharh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
424
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 11:30 - 12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10389 ניתוח דוחות פיננסיים
13008 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות
91604 ביקורת מתקדמת
91605 שוק ההון, תגמול עובדים ומיסוי נאמנויות
91606 סוגיות נבחרות במיסים:ב
91607 סוגיות נבחרות במיסים:א
91608 מע"מ ומיסוי מקרקעין
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
חשבונאות ימי , 09-7781924 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
חשבונאות עם חטיבה בכלכלה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה חשבונאות, שנת השלמה בחשבונאות

טלפון
09-7781887
דוא"ל
shayab@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
424
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 20:00-21:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10910 דוחות כספיים מאוחדים
91601 חשבונאות פיננסית מתקדמת - שנת השלמה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מינהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
09-7781490
דוא"ל
dafnaba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
4116
פקס
שעות קבלה
ד 12:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10526 דינמיקה של משא ומתן
13017 דינמיקה של משא ומתן: מתאוריה ליישום
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר משולב ללימודי ניהול אוניברסיטת בן-גוריון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה חשבונאות, שנת השלמה בחשבונאות

טלפון
09-7781914
דוא"ל
rozitor@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
422
פקס
09-7780668
שעות קבלה
14:00-15:00 א
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10705 מבוא לביקורת חשבונות
91603 ביקורת בענפים מיוחדים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781930
דוא"ל
hanaru@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
412
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ו 13:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13004 ניהול והתנהגות ארגונית
13019 תרבות וניהול
13031 תכניות לשיתוף עובדים ולדמוקרטיה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי ו , 14:00-13:00 09-7781930 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה כלכלה, מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781875
דוא"ל
tamirer@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
406
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 09:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10960 תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי
13902 רגשות בארגונים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי א , 12:00-10:00 02-6773320 ירושלים - קמפוס מל"י בגן הטכנולוגי
מידע מורחב

מרכז הוראה ניהול

טלפון
09-7781915
דוא"ל
ranet@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
247
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 18:00 - 19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10688 ניהול התפעול 2
10695 סימולציה למהנדסי תעשייה
10926 שיטות אופטימיזציה לא לינארית
13001 חקר ביצועים
20297 מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כלכלה

טלפון
09-7781919
דוא"ל
saritbu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
319
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 13:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10627 תורת המחירים א
10628 תורת המחירים ב
10933 היסטוריה כלכלית
10949 מכרזים ושווקים אלקטרוניים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ניהול

טלפון
09-7782149
דוא"ל
michbe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
250
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ה 09:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10645 תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע
10715 חקר עבודה
10906 ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 חיפה - קמפוס חיפה בבית בירם
מידע מורחב

מרכזת הוראה מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781927
דוא"ל
batiabe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
412
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 20:45 - 21:45
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13039 הערכת תפקוד בארגון: התפתחות ושינוי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי ב , 17:30-16:30 09-7781927 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
hadarab@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה כלכלה

טלפון
09-7781963
דוא"ל
ronenba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
302
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 14:00 - 16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10574 כלכלה בין-דורית
10917 כלכלה ציבורית
10954 כלכלת ישראל
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי כלכלה (אפיק לאוניברסיטאות חיפה, תל אביב, בן גוריון ובר אילן) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
ניהול וכלכלה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה חשבונאות

טלפון
09-7781895
דוא"ל
gilibr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
411
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 08:30-09:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10696 יסודות החשבונאות לחשבונאים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ניהול

טלפון
09-7781229
דוא"ל
rivkaga@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
183
פקס
09-7782262
שעות קבלה
ד 10:30-12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10596 מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות
20127 יישומי המחשב ויסודות התכנות למדעים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781210
דוא"ל
rutiga@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
413
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ה 14:00 - 15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13021 ניתוח ועיצוב מערכות מידע: שילוב תהליכים
13030 כלכלת מוצרי מידע
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781962
דוא"ל
sagige@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
408
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 14:30 - 15:50
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13036 עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי ה , 10:00-09:00 050-9851142 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מינהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
09-7781908
דוא"ל
michalh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
317
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 14:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10354 דיני עבודה
10901 שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה
13011 משפט העבודה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי ד , 14:00-13:00 09-7781908 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה חשבונאות

טלפון
09-7781314
דוא"ל
libiha@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
410
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 09:30-10:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10922 חשבונאות פיננסית מתקדמת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מינהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
09-7781507
דוא"ל
ronwo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
250
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ה 09:30-10:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10687 ניהול התפעול 1
10907 הסתברות ומודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים
10923 פרויקט מסכם בתעו"נ: התמחות בתפעול וייצור
10948 בקרת איכות
10985 פרויקט מסכם בתעו"נ: התמחות במערכות מידע
13027 אסטרטגיה של התפעול
13034 ניהול התפעול בארגון
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מינהל עסקים - תואר שני ימי ה , 10:30-09:30 077-3474744 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה ניהול

טלפון
09-7781898
דוא"ל
ettyvi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
318
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 11:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10344 ניהול הפרסום
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מינהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
amirwi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13006 ניהול אסטרטגי של מערכות מידע
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי ה , 17:00-16:00 052-5905908 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה ניהול

טלפון
09-7782032
דוא"ל
daliave@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 11:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10777 ניהול טכנולוגיה וחדשנות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כלכלה

טלפון
09-7781916
דוא"ל
ronitti@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
330
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 14:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10284 מושגי יסוד באקונומטריקה
10629 תורת המחירים ג
10794 מקרו כלכלה ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חשבונאות

טלפון
דוא"ל
linoyto@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ה 09:30-08:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10706 חשבונאות פיננסית א
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה כלכלה

טלפון
09-7781912
דוא"ל
adita@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
318
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 10:00-09:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10131 מבוא למיקרוכלכלה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי ד , 09:00-08:00 09-7781912 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מינהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
09-7781896
דוא"ל
orlyten@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
330
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 11:15-12:15
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10558 ביטחון סוציאלי
13023 מנהיגות בארגונים
13903 סמינר: התנהגות אנשים בארגון
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי ד , 11:30-10:30 097781896 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781413
דוא"ל
shlomota@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
415
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 21:00 - 20:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13038 בריתות אסטרטגיות-עסקיות גלובליות
13043 יזמות עסקית: היבטים תאורטיים וניהוליים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי , 17:30-16:30 052-2436675 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781875
דוא"ל
pninaya@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
319
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ד 20:00 - 21:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13012 אתיקה בעסקים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כללי ימי , 09-7781875 חיפה - קמפוס חיפה בבית בירם
מינהל עסקים - תואר שני ימי ד , 19:30-16:00 04-8269225 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה כלכלה, ניהול

טלפון
09-7781707
דוא"ל
eliyahu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
302
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 21:40 - 22:40
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10397 כלכלה בין-לאומית ריאלית
10426 כלכלה ניהולית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה חשבונאות

טלפון
09-7780945
דוא"ל
alonco@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
408
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 11:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10549 ביקורת מערכות מידע חשבונאיות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
חשבונאות עם חטיבה בכלכלה ימי ג , 17:30-16:00 09-7780945 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781927
דוא"ל
gilatco@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
401
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 20:00-21:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13015 אסטרטגיה עסקית תחרותית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי ג , 17:30-16:30 04-8269225 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה כלכלה, מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781899
דוא"ל
chenco@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
332
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 09:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10502 העדפה ובחירה חברתית
10599 חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים
13044 תורת המשחקים - יישומים לניהול
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי ד , 21:30-20:30 050-7515352 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7780838
דוא"ל
nissimco@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
408
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 19:00 - 20:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13037 מדיניות ציבורית: מתאוריה למעשה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי ג , 10:00-09:00 054-4950464 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה ניהול

טלפון
09-7781906
דוא"ל
liorl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
313
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 10:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10430 התנהגות ארגונית-מיקרו
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי ג , 11:00-10:00 09-7781906 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781928
דוא"ל
eyalla@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
430
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 08:30 - 09:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13033 שוק ההון, תיווך פיננסי והמערכת הפיננסית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי ג , 09:30-08:30 054-3256132 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה חשבונאות

טלפון
09-7781243
דוא"ל
oritle@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
410
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ה 13:00 - 14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10556 מסים ב
10666 מסים א
10836 מבוא למשפט ולדיני עסקים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ניהול

טלפון
09-7781185
דוא"ל
noaleu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
319
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 14:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10434 התנהגות ארגונית-מקרו
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781923
דוא"ל
idole@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
413
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ה 11:00 - 16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13042 דיני הסחר הבין-לאומי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי ב , 16:00-15:00 054-4331153 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה ניהול

טלפון
09-7781659
דוא"ל
omrimo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
413
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ו 09:00 - 10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10908 ניהול אסטרטגי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

ניהול

טלפון
09-7781904
דוא"ל
talimen@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
316
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10517 ניהול בין-לאומי
91445 סדנה: ניהול בין-לאומי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר משולב ללימודי ניהול אוניברסיטת בן-גוריון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק משולב ללימודי ניהול מערכות בריאות ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
לימודי כלכלה (אפיק לאוניברסיטאות חיפה, תל אביב, בן גוריון ובר אילן) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
לימודי תעודה במשפט עסקי ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
ניהול וכלכלה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781824
דוא"ל
ronnyma@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
430
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 22:00 - 23:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13035 מימון עסקי רב-לאומי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781933
דוא"ל
aviadme@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
420
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13040 יחסי עבודה בעידן הגלובליזציה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי ג , 12:00-11:00 03-5324755 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מינהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
09-7781929
דוא"ל
ronenme@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
417
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 17:00 - 18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10900 דיני תאגידים
13018 דיני תאגידים למנהלים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי ו , 14:00-12:00 09-781929 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה

רכזת טכנולוגיות מחלקתית ניהול

טלפון
09-7781894
דוא"ל
orlyma@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
315
פקס
09-7425554
שעות קבלה
ד 10:30-12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10281 ניהול השיווק
10455 התנהגות צרכנים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי תעודה במשפט עסקי ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
ניהול ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה ניהול

טלפון
09-7781917
דוא"ל
pninani@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
411
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 10:30-12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10588 יחסי עבודה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ניהול, ניהול

טלפון
דוא"ל
liatne@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 14:30-13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10800 דיני חוזים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

טלפון
דוא"ל
annasa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781932
דוא"ל
nisanae@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
414
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 21:00 - 22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13022 ניהול פיננסי מתקדם בעזרת אקסל
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי א , 22:00-21:00 052-3469403 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה כלכלה

טלפון
09-7781901
דוא"ל
galyao@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
314
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 14:30-15:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10126 מבוא למקרוכלכלה
10519 כלכלת עבודה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חשבונאות, מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781938
דוא"ל
orlyan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
419
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 08:00 - 10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10913 חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים
13041 השבחת ערך חברות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה כלכלה

טלפון
09-7781897
דוא"ל
arikpu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
330
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 21:00-19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10793 מקרו כלכלה א
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה חשבונאות, סדנות

טלפון
09-7781414
דוא"ל
dimafa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
415
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 08:00-09:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10720 חשבונאות פיננסית ב
91440 קורס הכנה לבחינת "פטור" בהנהלת חשבונות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ניהול

טלפון
09-7781925
דוא"ל
daliafr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
315
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 10:30 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10350 מחקרי שיווק
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781902
דוא"ל
shayts@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
419
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 10:45-11:45
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13002 חשבונאות למנהלים
ייעוץ
מידע מורחב

יועץ סטטיסטי

טלפון
דוא"ל
shaultz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
411
פקס
02-6788981
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר לגאוגרפיה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
כללי ימי , 054-4659813 ירושלים - קמפוס מל"י בגן הטכנולוגי
מינהל עסקים - תואר שני ימי ה , 20:30-19:30 054-4659813 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781913
דוא"ל
baruchke@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
415
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 17:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13032 ניהול פרויקטים למינהל עסקים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי א , 18:00-17:00 054-6964001 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7780714
דוא"ל
eyalru@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
414
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 19:00 - 20:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13026 תורת המיקום
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי ו , 13:00-12:00 09-7780714 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה סדנות

טלפון
09-7782037
דוא"ל
arikrot@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
426
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה סדנות והשלמות לתואר שני

טלפון
09-7781349
דוא"ל
daniru@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
335
פקס
09-7780634
שעות קבלה
ה 17:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
91415 מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים
91416 מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים - אלגברה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781921
דוא"ל
rinatsh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
420
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 10:30-11:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13003 שיווק
13013 נושאים נבחרים בהתנהגות צרכנים
13014 תקשורת שיווקית משולבת ופרסום
13301 סמינר: קידום רעיונות ומוצרים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי א , 13:00-12:00 09-7781921 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה חשבונאות

טלפון
דוא"ל
ifatse@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ה 21:00-22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10697 חשבונאות ניהולית ותמחיר
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
חשבונאות עם חטיבה בכלכלה ימי , 09-7782222 ירושלים - קמפוס מל"י בגן הטכנולוגי
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
shuvs@idc.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
432
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה ניהול

טלפון
09-7781905
דוא"ל
yekutiel@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
317
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 11:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10523 מוסר ועסקים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ניהול

טלפון
09-7781215
דוא"ל
ruths@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
422
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 11:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10981 סמינר מצטיינים בניהול: התנסות בארגונים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כלכלה, מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781920
דוא"ל
sharons@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
314
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 12:30-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10230 תורת המימון
13005 ניהול פיננסי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי א , 14:00-12:30 09-7781920 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה הנדסת תעשייה וניהול, ניהול

טלפון
09-7781926
דוא"ל
jacobs@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
418
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 14:30-15:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10280 יסודות החשבונאות
10708 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה

אחראי פניות סטודנטים ניהול

טלפון
09-7781910
דוא"ל
motisa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
313
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10279 ניהול משאבי אנוש
ייעוץ
מידע מורחב

סגל מנהלי

טלפון
09-7781888
דוא"ל
yaaritc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
310
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781889
דוא"ל
yifatli@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
304
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781890
דוא"ל
lindasw@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
310
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781931
דוא"ל
linorme@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
310
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781505
דוא"ל
rakefam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
304
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781948
דוא"ל
osnatts@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
310
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

טלפון
09-7781399
דוא"ל
yoramka@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
311
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781935
דוא"ל
drorg@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
421
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראש תחום - תואר ראשון חשבונאות

ניהול

טלפון
09-7781911
דוא"ל
nitzage@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
425
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי ד , 09:30-08:30 09-7781911 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש תחום - תואר ראשון ניהול

טלפון
02-6773312
דוא"ל
vardawa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
411
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראש התכנית לתואר שני מינהל עסקים תואר שני

ניהול

טלפון
09-7781876
דוא"ל
aryena@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
311
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13202 סמינר: שוק ההון בישראל
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי א , 09-7781876 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781885
דוא"ל
gonenr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
322
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781878
דוא"ל
aviadhe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
325
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781934
דוא"ל
saritmo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
320
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781881
דוא"ל
yishayma@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
326
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781891
דוא"ל
efratshu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
312
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781886
דוא"ל
mordsch@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
328
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
02-6773325
דוא"ל
aviad@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781935
דוא"ל
avivage@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
425
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

ראש תכנית לימודים - תואר ראשון חשבונאות

מרכזת הוראה מינהל עסקים תואר שני, ניהול, שנת השלמה בחשבונאות

טלפון
דוא"ל
shaharh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
424
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 11:30 - 12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10389 ניתוח דוחות פיננסיים
13008 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות
91604 ביקורת מתקדמת
91605 שוק ההון, תגמול עובדים ומיסוי נאמנויות
91606 סוגיות נבחרות במיסים:ב
91607 סוגיות נבחרות במיסים:א
91608 מע"מ ומיסוי מקרקעין
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
חשבונאות ימי , 09-7781924 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
חשבונאות עם חטיבה בכלכלה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה חשבונאות, שנת השלמה בחשבונאות

טלפון
09-7781887
דוא"ל
shayab@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
424
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 20:00-21:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10910 דוחות כספיים מאוחדים
91601 חשבונאות פיננסית מתקדמת - שנת השלמה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מינהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
09-7781490
דוא"ל
dafnaba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
4116
פקס
שעות קבלה
ד 12:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10526 דינמיקה של משא ומתן
13017 דינמיקה של משא ומתן: מתאוריה ליישום
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר משולב ללימודי ניהול אוניברסיטת בן-גוריון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה חשבונאות, שנת השלמה בחשבונאות

טלפון
09-7781914
דוא"ל
rozitor@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
422
פקס
09-7780668
שעות קבלה
14:00-15:00 א
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10705 מבוא לביקורת חשבונות
91603 ביקורת בענפים מיוחדים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781930
דוא"ל
hanaru@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
412
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ו 13:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13004 ניהול והתנהגות ארגונית
13019 תרבות וניהול
13031 תכניות לשיתוף עובדים ולדמוקרטיה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי ו , 14:00-13:00 09-7781930 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה כלכלה, מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781875
דוא"ל
tamirer@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
406
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 09:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10960 תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי
13902 רגשות בארגונים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי א , 12:00-10:00 02-6773320 ירושלים - קמפוס מל"י בגן הטכנולוגי
מידע מורחב

מרכז הוראה ניהול

טלפון
09-7781915
דוא"ל
ranet@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
247
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 18:00 - 19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10688 ניהול התפעול 2
10695 סימולציה למהנדסי תעשייה
10926 שיטות אופטימיזציה לא לינארית
13001 חקר ביצועים
20297 מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כלכלה

טלפון
09-7781919
דוא"ל
saritbu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
319
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 13:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10627 תורת המחירים א
10628 תורת המחירים ב
10933 היסטוריה כלכלית
10949 מכרזים ושווקים אלקטרוניים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ניהול

טלפון
09-7782149
דוא"ל
michbe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
250
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ה 09:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10645 תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע
10715 חקר עבודה
10906 ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 חיפה - קמפוס חיפה בבית בירם
מידע מורחב

מרכזת הוראה מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781927
דוא"ל
batiabe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
412
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 20:45 - 21:45
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13039 הערכת תפקוד בארגון: התפתחות ושינוי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי ב , 17:30-16:30 09-7781927 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
hadarab@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה כלכלה

טלפון
09-7781963
דוא"ל
ronenba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
302
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 14:00 - 16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10574 כלכלה בין-דורית
10917 כלכלה ציבורית
10954 כלכלת ישראל
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי כלכלה (אפיק לאוניברסיטאות חיפה, תל אביב, בן גוריון ובר אילן) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
ניהול וכלכלה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה חשבונאות

טלפון
09-7781895
דוא"ל
gilibr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
411
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 08:30-09:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10696 יסודות החשבונאות לחשבונאים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ניהול

טלפון
09-7781229
דוא"ל
rivkaga@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
183
פקס
09-7782262
שעות קבלה
ד 10:30-12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10596 מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות
20127 יישומי המחשב ויסודות התכנות למדעים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781210
דוא"ל
rutiga@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
413
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ה 14:00 - 15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13021 ניתוח ועיצוב מערכות מידע: שילוב תהליכים
13030 כלכלת מוצרי מידע
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מינהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781962
דוא"ל
sagige@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
408
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 14:30 - 15:50
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13036 עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי ה , 10:00-09:00 050-9851142 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מינהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
09-7781908
דוא"ל
michalh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
317
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 14:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10354 דיני עבודה
10901 שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה
13011 משפט העבודה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי ד , 14:00-13:00 09-7781908 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה חשבונאות

טלפון
09-7781314
דוא"ל
libiha@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
410
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 09:30-10:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10922 חשבונאות פיננסית מתקדמת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מינהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
09-7781507
דוא"ל
ronwo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
250
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ה 09:30-10:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10687 ניהול התפעול 1
10907 הסתברות ומודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים
10923 פרויקט מסכם בתעו"נ: התמחות בתפעול וייצור
10948 בקרת איכות
10985 פרויקט מסכם בתעו"נ: התמחות במערכות מידע
13027 אסטרטגיה של התפעול
13034 ניהול התפעול בארגון
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מינהל עסקים - תואר שני ימי ה , 10:30-09:30 077-3474744 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה ניהול

טלפון
09-7781898
דוא"ל
ettyvi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
318
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 11:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10344 ניהול הפרסום
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מינהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
amirwi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13006 ניהול אסטרטגי של מערכות מידע
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי ה , 17:00-16:00 052-5905908 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה ניהול

טלפון
09-7782032
דוא"ל
daliave@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 11:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10777 ניהול טכנולוגיה וחדשנות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כלכלה

טלפון
09-7781916
דוא"ל
ronitti@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
330
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 14:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10284 מושגי יסוד באקונומטריקה
10629 תורת המחירים ג
10794 מקרו כלכלה ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חשבונאות

טלפון
דוא"ל
linoyto@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ה 09:30-08:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10706 חשבונאות פיננסית א
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה כלכלה

טלפון
09-7781912
דוא"ל
adita@openu.ac.il
דף אישי