סגל אקדמי בכיר

ראשת המחלקה

חברת סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

ניהול

טלפון
09-7781399
דוא"ל
saritmo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
311
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראשת תחום חשבונאות

חברת סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

ניהול

טלפון
09-7781911
דוא"ל
nitzage@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
425
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
02-6773312
דוא"ל
vardawa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
411
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781881
דוא"ל
yishayma@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
326
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראשת התכנית לתואר שני מנהל עסקים תואר שני

ניהול

טלפון
09-7781877
דוא"ל
ronitwm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חבר סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

ניהול

טלפון
09-7781880
דוא"ל
yoramka@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
426
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781935
דוא"ל
drorg@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
421
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781878
דוא"ל
aviadhe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
325
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781928
דוא"ל
eyalla@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
432
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781891
דוא"ל
efratshu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
312
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781886
דוא"ל
mordsch@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
328
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781885
דוא"ל
ediths@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
322
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13099 סמינריון תזה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
aviad@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
425
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

ראשת תכנית חשבונאות

מרכזת הוראה חשבונאות, מנהל עסקים תואר שני, שנת השלמה בחשבונאות

טלפון
09-7781924
דוא"ל
shaharh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
321
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10862 ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות
13008 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
חשבונאות ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
חשבונאות עם חטיבה בכלכלה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

אחראי אקדמי

טלפון
דוא"ל
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

עוזרת ראש מחלקה לעניינים אקדמיים

אחראית פניות סטודנטים

מרכזת הוראה ניהול

טלפון
09-7781904
דוא"ל
talimen@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
316
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10517 ניהול בין-לאומי
91445 סדנה: ניהול בין-לאומי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר משולב ללימודי ניהול אוניברסיטת בן-גוריון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק משולב ללימודי ניהול מערכות בריאות ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
לימודי כלכלה (אפיק לאוניברסיטאות חיפה, תל אביב, בן גוריון ובר אילן) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
לימודי תעודה במשפט עסקי ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
ניהול וכלכלה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

רכזת טכנולוגיות מחלקתית

מרכזת הוראה ניהול

טלפון
דוא"ל
orlyma@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10281 ניהול השיווק
10455 התנהגות צרכנים
ייעוץ
מידע מורחב

יועץ סטטיסטי

טלפון
09-7781918
דוא"ל
shaultz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
411
פקס
02-6788981
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כללי ימי , 09-7781918 ירושלים - קמפוס ירושלים בגן הטכנולוגי
מידע מורחב

מרכזת תכנית לתואר שני מנהל עסקים תואר שני

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781921
דוא"ל
rinatsh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
323
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 16:00-17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13003 שיווק
13301 סמינר: קידום רעיונות ומוצרים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה חשבונאות

טלפון
דוא"ל
shayab@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חשבונאות, שנת השלמה בחשבונאות

טלפון
דוא"ל
rozitor@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
14:00-15:00 א
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10874 יסודות ביקורת חשבונות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781930
דוא"ל
hanaru@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
417
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ו 13:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13004 ניהול והתנהגות ארגונית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה

מרכז הוראה חשבונאות, שנת השלמה בחשבונאות

טלפון
דוא"ל
arnonat@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10876 ביקורת חשבונות מתקדמת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה חשבונאות

טלפון
דוא"ל
arike@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10872 מיסים ג: מיסוי בינלאומי, יחיד, וסוגיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה כלכלה, מנהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
דוא"ל
tamirer@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 09:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10960 תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי
10992 פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים
13902 רגשות בארגונים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כלכלה

טלפון
09-7781919
דוא"ל
saritbu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
319
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 13:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10502 העדפה ובחירה חברתית
10627 תורת המחירים א
10628 תורת המחירים ב
10949 מכרזים ושווקים אלקטרוניים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כלכלה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
assafbo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13053 עובדים, מעסיקים ומה שביניהם
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
alexbl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13056 מבוא להנדסת מערכות למנהלים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ניהול

טלפון
09-7782149
דוא"ל
michbe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
250
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ה 09:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10645 תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע
10715 חקר עבודה
10906 ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 חיפה - קמפוס חיפה בנמל
מידע מורחב

מרכזת הוראה ניהול

טלפון
09-7781903
דוא"ל
dafnaba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
316
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ד 12:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10526 דינמיקה של משא ומתן
13017 דינמיקה של משא ומתן: מתאוריה ליישום
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה

חשבונאות

טלפון
דוא"ל
gilibr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 08:30-09:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10863 יסודות החשבונאות הפיננסית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה חשבונאות

טלפון
דוא"ל
shlomiba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10861 חשבונאות ניהולית מתקדמת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה כלכלה

טלפון
דוא"ל
michaelgu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10887 עקרונות האקונומטריקה (אנגלית)
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
orengil@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13055 יסודות היזמות
13057 ניהול רזה של מיזמי הזנק וחברות הזנק
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה שנת השלמה בחשבונאות

טלפון
דוא"ל
gal.grinberg@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
sagige@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 14:30 - 15:50
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13036 עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חשבונאות

טלפון
דוא"ל
diklada@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10875 ביקורת חשבונות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה חשבונאות

טלפון
דוא"ל
taldol@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10878 ניתוח נתוני עתק ואבטחת סייבר
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה חשבונאות, שנת השלמה בחשבונאות

טלפון
דוא"ל
itayd@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
424
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
09-7781210
דוא"ל
nurith@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
413
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
11303 שיווק מבוסס דאטה
11310 חדשנות וחשיבה עיצובית (אנגלית)
13014 תקשורת שיווקית משולבת ופרסום
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
09-7781908
דוא"ל
michalh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
317
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 14:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10354 דיני עבודה
10901 שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה
13011 משפט העבודה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ניהול

טלפון
דוא"ל
ettyvi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 11:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10344 ניהול הפרסום
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ניהול

טלפון
דוא"ל
orliwei@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10596 מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
amirwi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ה 17:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13006 ניהול אסטרטגי של מערכות מידע: מהפכה 4.0
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ניהול

טלפון
09-7782032
דוא"ל
daliave@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
319
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 11:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10777 ניהול טכנולוגיה וחדשנות
10857 התנסות מעשית בניהול חדשנות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כלכלה

טלפון
דוא"ל
ronitti@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 14:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10284 מושגי יסוד באקונומטריקה
10629 תורת המחירים ג
10794 מקרו כלכלה ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה חשבונאות, שנת השלמה בחשבונאות

טלפון
דוא"ל
dantol@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה חשבונאות, שנת השלמה בחשבונאות

טלפון
דוא"ל
liorta@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה כלכלה

טלפון
דוא"ל
adita@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 10:00-09:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10131 מבוא למיקרוכלכלה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני, ניהול

טלפון
09-7781896
דוא"ל
orlyten@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
330
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 11:15 - 12:15
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10558 ביטחון סוציאלי
13023 מנהיגות בארגונים
13903 סמינר: התנהגות אנשים בארגון
14101 מנהיגות בחינוך
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה כלכלה, ניהול

טלפון
דוא"ל
eliyahu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 21:40 - 22:40
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10397 כלכלה בין-לאומית ריאלית
10426 כלכלה ניהולית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
alonc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 9:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13409 כלכלת עסקים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כלכלה, מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
chenco@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א' 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10599 חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים
13044 תורת המשחקים - יישומים לניהול
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה כלכלה, מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
yaronct@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10933 היסטוריה כלכלית
13012 אחריות תאגידית: בין אתיקה לאסטרטגיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה ניהול

טלפון
09-7781906
דוא"ל
liorl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
313
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 10:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10430 התנהגות ארגונית-מיקרו
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה חשבונאות

טלפון
09-7781243
דוא"ל
oritle@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
410
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ה 13:00 - 14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10836 מבוא למשפט ולדיני עסקים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ניהול

טלפון
09-7781185
דוא"ל
noaleu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
319
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 10:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10434 התנהגות ארגונית-מקרו
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
rinatli@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13904 סוגיות עכשוויות בניהול משאבי אנוש
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781923
דוא"ל
idole@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
420
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ה 11:00 - 16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13042 היבטים משפטיים בניהול עסקים בינלאומיים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה ניהול

טלפון
דוא"ל
omrimo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ו 09:00 - 10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10908 ניהול אסטרטגי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

טלפון
דוא"ל
ronnyma@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 22:00 - 23:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13035 מימון עסקי רב-לאומי
13048 השקעות אימפקט: חדשנות חברתית וקיימות
13054 ליווי פיננסי לעסקים זעירים ומלכ"רים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה חשבונאות

טלפון
09-7781929
דוא"ל
ronenme@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
417
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 17:00 - 18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10877 דיני תאגידים ועסקים
13018 דיני תאגידים למנהלים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה חשבונאות

טלפון
דוא"ל
erezma@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה חשבונאות

טלפון
דוא"ל
itsikn@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10867 חשבונאות פיננסית מתקדמת א
10868 חשבונאות פיננסית מתקדמת ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
iritni@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 20:30 - 21:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13052 ניהול קשרי לקוחות: CRM
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ניהול, ניהול

טלפון
02-6773338
דוא"ל
liatne@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 14:30-13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10800 דיני חוזים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ניהול

טלפון
09-7781910
דוא"ל
sigals@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
313
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 14:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10279 ניהול משאבי אנוש
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7780941
דוא"ל
michalse@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
413
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 8:15-9:15
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13013 פסיכולוגיה של צרכנים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה

טלפון
דוא"ל
meniab@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 15:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13033 המערכת הפיננסית ושוק ההון
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כלכלה

טלפון
דוא"ל
galyao@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 14:30-15:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10126 מבוא למקרוכלכלה
10519 כלכלת עבודה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה חשבונאות, שנת השלמה בחשבונאות

טלפון
דוא"ל
ohadam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10873 מיסים ד: מס ערך מוסף ומיסוי מקרקעין
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

טלפון
דוא"ל
orlyan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 08:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13041 השבחת ערך חברות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה כלכלה

טלפון
09-7781897
דוא"ל
arikpu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
330
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 21:00-19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10793 מקרו כלכלה א
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה חשבונאות, סדנות

טלפון
09-7781414
דוא"ל
dimafa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
330
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 08:00-09:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
91440 קורס הכנה לבחינת "פטור" בהנהלת חשבונות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
חשבונאות עם חטיבה בכלכלה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
shayts@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ג 19:15-20:15
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13002 חשבונאות למנהלים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה

טלפון
דוא"ל
baruchke@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 17:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13032 ניהול פרויקטים למינהל עסקים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה סדנות והשלמות לתואר שני

טלפון
09-7781349
דוא"ל
daniru@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
335
פקס
09-7780634
שעות קבלה
ה 17:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
91415 מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לסטטיסטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר ללימודי הנדסה (לא כולל אפיקים להנדסה המפורטים בנפרד) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה חשבונאות

טלפון
דוא"ל
ifatse@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ה 21:00-22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10860 חשבונאות ניהולית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה ניהול

טלפון
דוא"ל
yekutiel@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 11:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10523 מוסר ועסקים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מנהל עסקים תואר שני

טלפון
דוא"ל
uriste@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ו 13:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13045 חשיבה יצירתית שיטתית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה כלכלה, מנהל עסקים תואר שני

טלפון
09-7781920
דוא"ל
sharons@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
314
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ב 12:30-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10230 תורת המימון
13005 ניהול פיננסי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה הנדסת תעשייה וניהול, ניהול

טלפון
דוא"ל
jacobs@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ה 12:30-13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10280 יסודות החשבונאות
10708 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781215
דוא"ל
michaelos@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
422
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10870 מיסים א:הכנסות, הוצאות, ומבוא לרווחי הון
10871 מיסים ב: מיסוי תאגידים ורווחי הון
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
shenhava@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

שנת השלמה בחשבונאות

טלפון
דוא"ל
yakir.ben-harush@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חשבונאות

טלפון
דוא"ל
dantr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10864 בעיות מדידה בחשבונאות א
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
shuvs@idc.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
432
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה כלכלה

טלפון
09-7781963
דוא"ל
ronenba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
402
פקס
09-7780668
שעות קבלה
א 12:30-13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10574 כלכלה בין-דורית
10917 כלכלה ציבורית
10954 כלכלת ישראל
10980 כלכלה פוליטית
11304 כלכלה ישומית משלבת התנסות מעשית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כלכלה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
לימודי כלכלה (אפיק לאוניברסיטאות חיפה, תל אביב, בן גוריון ובר אילן) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
ניהול וכלכלה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

סגל מנהלי

רכזת אדמינסטרטיבית

טלפון
09-7781505
דוא"ל
yaaritc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
310
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מינהל עסקים - תואר שני ימי , 09-7781888 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

רכזת אדמינסטרטיבית

טלפון
09-7781505
דוא"ל
yifatli@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
304
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

רכזת אדמינסטרטיבית

טלפון
09-7781505
דוא"ל
lindasw@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
310
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

רכזת אדמינסטרטיבית

טלפון
09-7781505
דוא"ל
linorme@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
310
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

רכזת אדמינסטרטיבית

טלפון
09-7781505
דוא"ל
rakefam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
304
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

רכזת אדמינסטרטיבית

טלפון
09-7781505
דוא"ל
osnatts@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
310
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

ראשת המחלקה

חברת סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

ניהול

טלפון
09-7781399
דוא"ל
saritmo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
311
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראשת תחום חשבונאות

חברת סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

ניהול

טלפון
09-7781911
דוא"ל
nitzage@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
425
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
02-6773312
דוא"ל
vardawa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
411
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781881
דוא"ל
yishayma@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
326
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראשת התכנית לתואר שני מנהל עסקים תואר שני

ניהול

טלפון
09-7781877
דוא"ל
ronitwm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חבר סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

ניהול

טלפון
09-7781880
דוא"ל
yoramka@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
426
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781935
דוא"ל
drorg@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
421
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781878
דוא"ל
aviadhe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
325
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781928
דוא"ל
eyalla@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
432
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781891
דוא"ל
efratshu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
312
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781886
דוא"ל
mordsch@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
328
פקס
09-7780668
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781885
דוא"ל
ediths@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
322
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
13099 סמינריון תזה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
aviad@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
425
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי