במסגרת התחום, נערכים מחקרים תאורטיים, אמפיריים ויישומיים, העוסקים בנושאים השונים של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה.
מחקריהם המובילים של חברי הסגל ניצבים בשורה הראשונה של המחקר בתחום זה, ואף זוכים להכרה בינלאומית.

ד"ר אינה לייקין
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

innale@openu.ac.il  |  09-7781720

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Anthropology , Sociology

מילות מפתח: Political Anthropology, Kinship and Politics, Anthropology of the State, Socialism and Postsocialism, Experts and Expertise, Population Politics, Anthropology of Knowledge and Science, Anthropological Demography, Social Change and Social Reproduction, Anthropology of Globalization

ד"ר דנה גרוסוירט קחטן
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

danakc@openu.ac.il  |  09-7781743

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Sociology

מילות מפתח: ארגונים, מגדר, אתניות, צבא

ד"ר דנה קפלן
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

danaka@openu.ac.il  |  09-7781179

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Communication , Sociology

מילות מפתח: .

ד"ר דפנה הירש
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

dafnahi@openu.ac.il  |  09-7781107

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Anthropology , Sociology

מילות מפתח: תרבות, אוכל, גוף, היסטוריה, חיי יומיום, מגדר