הלימודים בתוכנית לתואר שני באסטרופיסיקה כוללים קורסים בהיקף של 30 נקודות זכות וכתיבת תזה המקנה 12 נקודות זכות נוספות. בנוסף, יש להשתתף בסמינר השבועי של מרכז המחקר באסטרופיסיקה (ARCO).

מומלץ לסיים את הלימודים בתוך שנתיים. יחד עם זאת, הלימודים באוניברסיטה הפתוחה מתאפיינים בגמישות, המאפשרת לסטודנטים ללמוד בקצב המאפשר לשלב עבודה ולימודים מתקדמים. בהתאם לכך, אפשר לסיים את הלימודים בתוך ארבע שנים ממועד הקבלה. בכל מקרה, יש להשלים את חובות הקורסים בתוך שנתיים ממועד הקבלה לתוכנית. בתום כל שנת לימודים תבחן הוועדה לתואר השני את אפשרות המשך הלימודים של כל סטודנטית וסטודנט בהתאם להישגיהם במחקר ובקורסים.

הלימודים יתקיימו במתכונת פרונטלית בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה, בהתבסס על חומרי למידה שיישלחו ישירות אל הסטודנטים. במקרה הצורך תיבחן האפשרות ללימודים היברידיים. 


פתח הכל

אישור תכנית הלימודים 

הוועדה לתואר שני באסטרופיסיקה תדון בתוכנית הלימודים של כל סטודנט וסטודנטית, תחליט אם לאשרה (עם או בלי שינויים) ותמסור להם את תשובתה. תוקף אישור תוכנית הלימודים הוא לשלוש שנים. 


כתיבת עבודת תזה

במסגרת הלימודים יש לבצע עבודת מחקר ולכתוב תזה במסגרת מרכז המחקר באסטרופיסיקה של האוניברסיטה הפתוחה (ARCO). רשימה של מנחות ומנחים ותחומי העניין שלהם נמצאת בדף הסגל באתר התואר השני באסטרופיסיקה


מיומנות ביבליוגרפית 

האוניברסיטה הפתוחה מציעה הדרכה ביבליוגרפית מקוונת לסטודנטים ולסטודנטיות המעוניינים בכך. ההדרכה מיועדת להקנות מיומנות חיפוש ואיתור הביבליוגרפיה הנחוצה לכתיבת עבודות. פרטים על ההדרכה הביבליוגרפית אפשר למצוא באתר הספרייה של האוניברסיטה הפתוחה.


זכאות לתואר 

סטודנטים וסטודנטיות יהיו זכאים לתואר לאחר שיקיימו את כל התנאים האלה:

  • סיום כל ההשלמות (אם נדרשו השלמות);

  • סיום בהצלחה של כל הקורסים  בתכנית הלימודים המאושרת;

  • כתיבת עבודה תזה, הצגתה בפורום המתאים, וקבלת  ציון 75 ומעלה עליה.


ציון התואר 

הציון הסופי לתואר ייקבע לפי השקלול הזה: ממוצע ציון הקורסים – 50%; ציון התזה – 50%.