נושא הייעוץ שם היועץ שעות הייעוץ טלפון דוא"ל
מינהל עסקים - תואר שני
תואר שני
עו"ד אביעד מנשה ימי ג 12:00-11:00  03-5324755
מינהל עסקים - תואר שני
תואר שני
אהובה הראל ימי ג 12:00-10:00  08-6277188
מינהל עסקים - תואר שני
תואר שני
ד"ר אורלי טנא גזית ימי ד 11:30-10:30  097781896
מינהל עסקים - תואר שני
תואר שני
ד"ר אייל להב ימי ג 09:30-08:30  054-3256132
מינהל עסקים - תואר שני
תואר שני
אייל רובין ימי ו 13:00-12:00  09-7780714
מינהל עסקים - תואר שני
תואר שני
אמיר וינר ימי ה 17:00-16:00  052-5905908
מינהל עסקים - תואר שני
תואר שני
פרופ' ברוך קרן ימי א 18:00-17:00  054-6964001
מינהל עסקים - תואר שני
תואר שני
רו"ח ברכאת ספדי ימי ן 10:00-09:00  04-6568320
מינהל עסקים - תואר שני
תואר שני
ד"ר בתיה בן הדור ימי ב 17:30-16:30  09-7781927
מינהל עסקים - תואר שני
תואר שני
ד"ר גילת כהן ימי ג 17:30-16:30  04-8269225
מינהל עסקים - תואר שני
תואר שני
ד"ר חן כהן ימי ד 21:30-20:30  050-7515352
מינהל עסקים - תואר שני
תואר שני
ד"ר חנה אורנוי ימי ו 14:00-13:00  09-7781930
מינהל עסקים - תואר שני
תואר שני
ד"ר ליאור לב ימי ג 11:00-10:00  09-7781906
מינהל עסקים - תואר שני
תואר שני
ד"ר מיכל הורוביץ ימי ד 14:00-13:00  09-7781908
מינהל עסקים - תואר שני
תואר שני
ניצנה עדוי ימי א 22:00-21:00  052-3469403
מינהל עסקים - תואר שני
תואר שני
עדי טמיר ימי ד 09:00-08:00  09-7781912
מינהל עסקים - תואר שני
תואר שני
רון וולף ימי ה 10:30-09:30  077-3474744
מינהל עסקים - תואר שני
תואר שני
עו"ד רונן מנשה ימי ו 14:00-12:00  09-781929
מינהל עסקים - תואר שני
תואר שני
ד"ר רינת שאנן-סצ'י ימי א 13:00-12:00  09-7781921
מינהל עסקים - תואר שני
תואר שני
ד"ר שאול ציונית ימי ה 20:30-19:30  054-4659813
מינהל עסקים - תואר שני
תואר שני
רו"ח שגיא גרשגורן ימי ה 10:00-09:00  050-9851142
מינהל עסקים - תואר שני
תואר שני
פרופ' שלמה טרבה  052-2436675
מינהל עסקים - תואר שני
תואר שני
שרון שפרן ימי א 14:00-12:30  09-7781920
מינהל עסקים - תואר שני
תואר שני
ד"ר תמיר ארז ימי א 12:00-10:00  02-6773320