תמונות, סרטונים ורשמים מהקונצרטים באוניברסיטה הפתוחה

  • מוצרט במנדולינה ופסנתר בקונצרט צהריים 2.12.2019 עם שמואל אלבז ואסף קליינמן