תכנית הלימודים

 

האוניברסיטה הפתוחה נמנית עם חלוצות הוראת התקשורת בארץ. ספרי הלימוד שלה בתחום מהווים בסיס להוראה של קורסים רבים בתקשורת ברבות מן האוניברסיטאות והמכללות. האוניברסיטה מציעה מגוון רחב של מסלולי לימוד בתקשורת ושל קורסים בתחומים עדכניים, כגון: מאפייני מוסדות התקשורת, קהלי התקשורת, תכני התקשורת, תקשורת ותרבות, תקשורת פוליטית, היסטוריה של אמצעי תקשורת, סוציולוגיה של האינטרנט ועוד.

כנהוג באוניברסיטה הפתוחה, הלימודים פתוחים לכולם (ללא תנאי קבלה) ומבוססים על הוכחת יכולות אקדמיות בעת הלימודים עצמם. הלימודים באוניברסיטה הפתוחה הם גמישים מאוד. אנו מציעים ללומדים מנגנוני תמיכה רבים ושונים. כך, למשל, למרבית הקורסים בתחום התקשורת אתרי אינטרנט פעילים המתאימים ללמידה מרחוק.

לתואר דו-חוגי בתקשורת

לתואר בוגר במדעי החברה בהדגשת תקשורת, ולסדנאות במסגרת התואר 

 

 

...