לימודי מדיניות ציבורית

חדש באוניברסיטה הפתוחה - תואר ראשון במדע המדינה ומדיניות ציבורית

פרופ' יגיל לוי מסביר מדוע כדאי ללמוד לקראת תואר במדיניות ציבורית

פרופ' יגיל לוי מסביר מדוע כדאי ללמוד לקראת תואר במדיניות ציבורית

זרקור על ספר קורס - השלטון המקומי: בין המדינה, הקהילה וכלכלת השוק

השלטון המקומי


השלטון המקומי