חטיבה במשפט ציבורי

החטיבה מורכבת ממקבץ של קורסים בתחום המשפט הציבורי. ומשתלבת בלימוד מסלולים מגוונים. היאתקנה למסיימים תשתית ידע רחבה, תאורטית ומעשית, על מערכת המשפט בכלל, ועל מערכת המשפט הציבורי בישראל בפרט

תוכנית החטיבה