מהי תכנית המחשבה הביולוגית?

תואר שני (‏M.A.‎)‏ במחשבה ביולוגית הוא תואר במדעי הרוח, המשלב בין מושגים ורעיונות מתוך מדעי החיים, לבין תפיסות וגישות פילוסופיות. הלימודים עוסקים בשאלות לגבי המהות, המבנה וההנחות של הביולוגיה, ובהשלכות של מדעי החיים על ענפי ידע אחרים, על הסביבה, על החברה ועל האדם.  

מהם תנאי הקבלה לתכנית?

לתכנית יתקבלו בעלי תואר ראשון ‏בתחומים שונים שעברו ראיון עם סגל התכנית. במקרה שלמועמדים אין רקע מספיק בפילוסופיה או בביולוגיה הם ידרשו לעשות השלמות. מועמדים שלא למדו זאת בעבר, יידרשו להשלים בציון של 75 ומעלה קורס בפילוסופיה של המוסר ובפילוסופיה של המדע. מועמדים שלא למדו ביולוגיה במסגרת אקדמית, יידרשו להשלים את הקורס ביולוגיה כללית א' בציון של 75 ומעלה. את ההשלמות יש לסיים לפני תחילת הלימודים.

 
לידיעון התכנית

איך נרשמים?

אפשר להגיש מועמדות לתכנית באמצעות האתר. לפני הגשת הבקשה מומלץ לפנות במייל או בטלפון (בשעת קבלה) לצוות התכנית לקבלת ייעוץ ראשוני.

 

מתי ניתן להירשם?

ניתן להגיש מועמדות לתכנית במשך כל השנה. את קורסי ההשלמה אפשר להתחיל ללמוד בכל אחד מן הסמסטרים.

 

מהי תכנית הלימודים?

תכנית הלימודים כוללת 10 קורסים, מתוכם 6 קורסי חובה ו-4 קורסי בחירה. בנוסף לעשרת הקורסים נדרשים הסטודנטים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות וכן תזה או עבודה מסכמת.

לפירוט הקורסים בתכנית

חומר הלימוד בכל אחד מן הקורסים כולל חוברת הקדמה, מקראות וספרים. בכל קורס מתקיימים שני מפגשים בשנה שנערכים בקריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה. בנוסף קהילת הלומדים מקיימת דיונים מקוונים. 

הלימודים כוללים גם מספר סדנאות ויום עיון. 


מהי שיטת הלמידה?

הלימודים מבוססים בעיקר על קריאה וכתיבה של מטלות הנבדקות על ידי סגל התכנית. בכל אחד מן הקורסים יש גם שני מפגשים שהשתתפות בהם מהווה חלק מחובות הקורס. בנוסף התכנית כוללת ימי עיון, הרצאות אורחים וסמינר מוסמכים לצורך מעקב אחר כתיבת העבודות. 

 

כמה זמן אורכים הלימודים?

את לימוד הקורסים מומלץ להשלים תוך שנתיים, אך יש אפשרות ללמוד בקצב איטי יותר ולסיימם במהלך שלוש שנים.

בנוסף ללימוד הקורסים יש לכתוב שתי עבודות סמינריוניות ועבודה מסכמת או תזה.

את כל החובות לתואר אפשר לסיים תוך שלוש שנים, ואין למשוך אותן מעבר לשבע שנים ממועד התחלת לימודי קורסי ה-MA.

 

למי התכנית מתאימה? מי הם הסטודנטים שלומדים בתכנית?

בתכנית לומדים מגוון רחב של סטודנטים עם השכלה ותחומי עיסוק מגוונים. על קבוצת הסטודנטים שלנו נמנים מורים לביולוגיה ולקולנוע, מנהלי בתי-ספר ומנהלי חברות, רופאים, וטרינרים ורוקחים, עובדי מעבדה, אנשי המשרד לאיכות הסביבה, עובדי היי-טק וביוטכנולוגים, אנשי תקשורת ומומחים לחקלאות.

 

על מה כותבים הסטודנטים את עבודות הסיום?

הסטודנטים כותבים  מגוון עבודות ביניהם על אבולוציה ודת, או אבולוציה והזדקנות, על תזונה וחברה, על אמצעי הדברה ואקולוגיה ועוד. דוגמאות לעבודות סטודנטים

 

ראשת התכנית למחשבה ביולוגית, ד"ר נורית קירש, עם המוסמכים מיקי ישורון, גולן ארביב  ואסף נברו. טקס קבלת תארים, מאי 2023