שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2021

 נושא: כימיה, פיסיקה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2020, א2021, ב2021

 נושא: כימיה, מדעי החיים

 פעיל בסמסטרים: ב2020, א2021, ב2021

 נושא: מדעי החיים, כימיה

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ב2021

 נושא: כימיה, מדעי החיים

 פעיל בסמסטרים: ג2020, ג2021

 נושא: כימיה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2021

 נושא: כימיה

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ג2020, ב2021, ג2021

 נושא: כימיה