שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2021, א2022

 נושא: כימיה, פיסיקה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, א2022, ב2022

 נושא: כימיה, מדעי החיים

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, א2022, ב2022

 נושא: מדעי החיים, כימיה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ב2022

 נושא: כימיה, מדעי החיים

 פעיל בסמסטרים: ג2021, ג2022

 נושא: כימיה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2021, א2022

 נושא: כימיה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, ב2022, ג2022

 נושא: כימיה