שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2022

 נושא: פיסיקה, כימיה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: כימיה, מדעי החיים

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: מדעי החיים, כימיה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ב2022

 נושא: מדעי החיים, כימיה