איך מעבירים ציון בחינת מיון אל האוניברסיטה הפתוחה?

אם בחינת אמיר"ם אליה ניגשתן.ם נערכה באמצעות האוניברסיטה הפתוחה, הציון יתקבל באוניברסיטה אוטומטית.

במקרים אחרים, ניתן להעביר את הציון לאוניברסיטה הפתוחה בדרכים הבאות:

  • ציון מבחינה פסיכומטרית, בחינת אמי"ר, או מבחינת אמיר"ם שנערכו לא דרך האוניברסיטה הפתוחה: יש לפנות אל המרכז הארצי לבחינות והערכה באמצעות אתר האינטרנט של המרכז, ולבקש את העברת הציון לאוניברסיטה הפתוחה. הציון יועבר ישירות מהמרכז אל האוניברסיטה באופן דיגיטלי.

  • ציון מבחינות מיון TOEFL, IELTS, SAT: יש להעביר אל הוועדה הכרה בלימודים קודמים, באמצעות המייל של מוקד הפניות: infodesk@openu.ac.il. נא להעביר את המייל המקורי שהתקבל מהגוף שערך את הבחינה ובו קובץ הציון. 

 

בקשות להכרה בלימודים קודמים

סטודנטיות וסטודנטים שלמדו קורסי אנגלית באוניברסיטה אחרת ומעוניינים לקבל הכרה עליהם, יכולים להגיש בקשה להכרה אל הוועדה להכרה בלימודים קודמים. 

יש להעביר את גיליון הציונים הרלוונטי (מקור + צילום‎ חתום בחותמת נאמן למקור) באמצעות מוקד הפניות והמידע. בהתאם למסמכים שיתקבלו, תבדוק הוועדה אם אפשר לפטור אתכם מחובת לימוד קורסי אנגלית או תסווג אתכם לרמת האנגלית המתאימה.

למידע מפורט על הכרה בלימודים קודמים