ראו מסלולי הלימוד בתחומי הדעת של מדע המדינה ויחסים בינלאומיים

  תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מדע המדינה
  חטיבה במדע המדינה לשילוב בתארים חד-חוגיים

תכניות לתארים חד-חוגיים עם חטיבה במדע המדינה:

נוסף על התכניות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד תכנית המשלבת את החטיבה במדע המדינה עם תואר חד-חוגי או תחומי אחר שאינו כלול ברשימה (בתנאי שמדובר בתואר המאפשר לימודי חטיבה).
אישור הבקשה אינו מובטח.
  תואר ראשון במדע המדינה ומדיניות ציבורית
  תואר ראשון בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה
  תואר ראשון במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים (חד-חוגי)
  תואר ראשון במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים עם לימודי חטיבה

חטיבות לשילוב:

 •  ניהול משאבי אנוש
 •  לימודי ישראל
 •  חינוך מיוחד
 •  הוראה
 •  מנהיגות ושינוי חברתי
 •  מדעי הטבע
 •  גיאולוגיה
 •  מדעי כדור הארץ
 •  לימודי שדה
 •  תאית-מולקולרית
 •  לימודי אפריקה
 •  סוציולוגיה
 •  תקשורת
 •  ניהול
 •  כלכלה
 •  מדעי היהדות
 •  המקרא ועולמו
 •  פילוסופיה
 •  אמנויות
 •  חינוך
 •  פסיכולוגיה
 •  ספרות
 •  משפט ציבורי
 •  קולנוע
 •  היסטוריה
 •  בלשנות
 •  מדעי הלמידה
 •  שאר רוח
 •  מוסיקה
 •  לימודי דתות
 •  כימיה
 •  מתמטיקה
נוסף על החטיבות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  חוג במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים לשילוב בתואר דו-חוגי או כחוג לאחר תואר

תכניות לתארים דו-חוגיים עם החוג במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים והחוגים:

נוסף על הצירופים הרשומים למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר דו-חוגי המשלב את החוג במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים עם חוג אחר שאינו כלול ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת יחסים בין-לאומיים
  חטיבה ביחסים בין-לאומיים לשילוב בתארים חד-חוגיים

תכניות לתארים חד-חוגיים עם חטיבה ביחסים בין-לאומיים:

נוסף על התכניות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד תכנית המשלבת את החטיבה ביחסים בין-לאומיים עם תואר חד-חוגי או תחומי אחר שאינו כלול ברשימה (בתנאי שמדובר בתואר המאפשר לימודי חטיבה).
אישור הבקשה אינו מובטח.
  חוג בלימודי אפריקה לשילוב בתואר דו-חוגי או כחוג לאחר תואר

תכניות לתארים דו-חוגיים עם החוג בלימודי אפריקה והחוגים:

סטודנטים יכולים לבחור צירוף דו-חוגי של החוג בלימודי אפריקה, בכפוף לאישור מהוועדה לאישור תכניות לימודים.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  חטיבה בלימודי אפריקה לשילוב בתארים חד-חוגיים

תכניות לתארים חד-חוגיים עם חטיבה בלימודי אפריקה:

נוסף על התכניות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד תכנית המשלבת את החטיבה בלימודי אפריקה עם תואר חד-חוגי או תחומי אחר שאינו כלול ברשימה (בתנאי שמדובר בתואר המאפשר לימודי חטיבה).
אישור הבקשה אינו מובטח.

מתכונות לימודים

מתכונת חד-חוגית
תכנית המתרכזת בנושא אחד בהיקף רחב.
מתכונת דו-חוגית
תכנית המשלבת שני חוגים, כל אחד מהם בהיקף של כמחצית מהתואר 60 נ"ז לפחות. הדרישות לתואר הדו-חוגי מורכבות בדרך כלל מלימודי תשתית המשותפים לשני החוגים. מהדרישות של כל חוג בנפרד ולעתים יש גם דרישות ייחודיות לשילוב.
תואר תחומי
תואר באחד מתחומי הלימודים - במדעי הרוח והחברה, במדעי החברה והרוח, במדעי הרוח, במדעי החברה או במדעים. דרישות הלימודים לתארים אלה הן בעלות אופי כללי ומותירות מרחב בחירה נרחב.
חטיבה
תכנית בהיקף קטן , בדרך כלל של 24 -  36 נ"ז, שמתרכזת בנושא אחד וניתנת לשילוב עם חלק מהתכניות החד-חוגיות הקיימות ללימודים לקראת תואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה.
תכנית לימודים מובנית
תכנית לימודים מובנית ללימודים במשך 3 – 4 שנים, שבה מוגדרים מראש מקבצי קורסים לכל סמסטר עד לסיום הלימודים לתואר.
מסלול
מקבץ קורסים בהיקף של 20 - 40 נ"ז, המתמקד בנושא מסוים הכלול בתכנית.