ראו מסלולי הלימוד בתחומי הדעת של מדע המדינה ויחסים בינלאומיים

  תואר ראשון במדע המדינה (חד-חוגי) חדש
  תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מדע המדינה
  חטיבה במדע המדינה לשילוב בתארים חד-חוגיים

תכניות לתארים חד-חוגיים עם חטיבה במדע המדינה:

נוסף על התכניות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד תכנית המשלבת את החטיבה במדע המדינה עם תואר חד-חוגי או תחומי אחר שאינו כלול ברשימה (בתנאי שמדובר בתואר המאפשר לימודי חטיבה).
אישור הבקשה אינו מובטח.
  תואר ראשון במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים (חד-חוגי)
  תואר ראשון במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים עם לימודי חטיבה

חטיבות לשילוב:

 •  אמנויות
 •  תאית-מולקולרית
 •  בלשנות
 •  גיאולוגיה
 •  הוראה
 •  היסטוריה
 •  חינוך
 •  חינוך מיוחד
 •  מנהיגות ושינוי חברתי
 •  כימיה
 •  כלכלה
 •  לימודי אפריקה
 •  לימודי שדה
 •  מדעי הטבע
 •  מדעי היהדות
 •  מדעי הלמידה
 •  מדעי כדור הארץ
 •  מוסיקה
 •  מקרא ועולמו
 •  משפט ציבורי
 •  מתמטיקה
 •  ניהול
 •  ניהול משאבי אנוש
 •  סוציולוגיה
 •  ספרות
 •  פילוסופיה
 •  פסיכולוגיה
 •  קולנוע
 •  שאר רוח
 •  תקשורת
 •  מוסיקה
נוסף על החטיבות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  חוג במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים לשילוב בתואר דו-חוגי או כחוג לאחר תואר

תכניות לתארים דו-חוגיים עם החוג במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים והחוגים: