ראו מסלולי הלימוד בתחומי הדעת של מדע המדינה ויחסים בינלאומיים

  תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מדע המדינה
  חטיבה במדע המדינה לשילוב בתארים חד-חוגיים

תכניות לתארים חד-חוגיים עם חטיבה במדע המדינה:

נוסף על התכניות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד תכנית המשלבת את החטיבה במדע המדינה עם תואר חד-חוגי או תחומי אחר שאינו כלול ברשימה (בתנאי שמדובר בתואר המאפשר לימודי חטיבה).
אישור הבקשה אינו מובטח.
  תואר ראשון במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים (חד-חוגי)
  תואר ראשון במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים עם לימודי חטיבה

חטיבות לשילוב:

 •  אמנויות
 •  תאית-מולקולרית
 •  בלשנות
 •  גיאולוגיה
 •  הוראה
 •  היסטוריה
 •  חינוך
 •  חינוך מיוחד
 •  מנהיגות ושינוי חברתי
 •  כימיה
 •  כלכלה
 •  לימודי אפריקה
 •  לימודי שדה
 •  מדעי הטבע
 •  מדעי היהדות
 •  מדעי הלמידה
 •  מדעי כדור הארץ
 •  מוסיקה
 •  מקרא ועולמו
 •  משפט ציבורי
 •  מתמטיקה
 •  ניהול
 •  ניהול משאבי אנוש
 •  סוציולוגיה
 •  ספרות
 •  פילוסופיה
 •  פסיכולוגיה
 •  קולנוע
 •  שאר רוח
 •  תקשורת
 •  מוסיקה
נוסף על החטיבות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  חוג במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים לשילוב בתואר דו-חוגי או כחוג לאחר תואר

תכניות לתארים דו-חוגיים עם החוג במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים והחוגים:

נוסף על הצירופים הרשומים למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר דו-חוגי המשלב את החוג במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים עם חוג אחר שאינו כלול ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת יחסים בין-לאומיים
  חטיבה ביחסים בין-לאומיים לשילוב בתארים חד-חוגיים

תכניות לתארים חד-חוגיים עם חטיבה ביחסים בין-לאומיים:

נוסף על התכניות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד תכנית המשלבת את החטיבה ביחסים בין-לאומיים עם תואר חד-חוגי או תחומי אחר שאינו כלול ברשימה (בתנאי שמדובר בתואר המאפשר לימודי חטיבה).
אישור הבקשה אינו מובטח.
  חוג בלימודי אפריקה לשילוב בתואר דו-חוגי או כחוג לאחר תואר

תכניות לתארים דו-חוגיים עם החוג בלימודי אפריקה והחוגים:

סטודנטים יכולים לבחור צירוף דו-חוגי של החוג בלימודי אפריקה, בכפוף לאישור מהוועדה לאישור תכניות לימודים.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  חטיבה בלימודי אפריקה לשילוב בתארים חד-חוגיים

תכניות לתארים חד-חוגיים עם חטיבה בלימודי אפריקה:

נוסף על התכניות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד תכנית המשלבת את החטיבה בלימודי אפריקה עם תואר חד-חוגי או תחומי אחר שאינו כלול ברשימה (בתנאי שמדובר בתואר המאפשר לימודי חטיבה).
אישור הבקשה אינו מובטח.
  חטיבה בבין-תחומית במנהיגות ושינוי חברתי לשילוב בתארים חד-חוגיים

תכניות לתארים חד-חוגיים עם חטיבה בבין-תחומית במנהיגות ושינוי חברתי:

נוסף על התכניות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד תכנית המשלבת את החטיבה במנהיגות ושינוי חברתי עם תואר חד-חוגי או תחומי אחר שאינו כלול ברשימה (בתנאי שמדובר בתואר המאפשר לימודי חטיבה).
אישור הבקשה אינו מובטח.
תכניות נוספות שיכולות לעניין אותך

מתכונות לימודים

מתכונת חד-חוגית
תכנית המתרכזת בנושא אחד בהיקף רחב.
מתכונת דו-חוגית
תכנית המשלבת שני חוגים, כל אחד מהם בהיקף של כמחצית מהתואר 54 נ"ז לפחות. הדרישות לתואר הדו-חוגי מורכבות בדרך כלל מלימודי תשתית המשותפים לשני החוגים. מהדרישות של כל חוג בנפרד ולעתים יש גם דרישות ייחודיות לשילוב.